Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Структура та реквізити газет

Карточка работы:240-2012ф
Цена:
Тема: Структура та реквізити газет
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Державна Академія Керуючих Кадрів Культури і Мистецтв (ДАКККіМ)
Содержание:Вступ 3 1. Структура газет 4 2. Реквізити газет 11 Висновки 14 Список використаних джерел та літератури 15  
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление:Газета – це періодичне опубліковане видання, що виходить з певною періодичністю, містить офіційні матеріали, оперативну інформацію та статті з актуальних суспільно-політичних, наукових, виробничих та інших тем, а також літературні твори та рекламу 4, с. 264. Потреби суспільства в інформації, що в свою чергу, свідчило про зміни в суспільстві та про формування і розвиток на різних рівнях все більш різнобічних культурних інтересів, які вимагали різноманітних повідомлень – від фундаментальних наукових праць до фактів повсякденного життя надалі поштовх до створення газети. Походження терміну «газета» пов’язують з назвою італійської монети gazzetta, за яку зазвичай продавали рукописні матеріали новин. Як вид видання газета з’явилася у Європі на початку XVII ст. після заснування Т. Рекардо в 1631 році французької «La Gazette». З середини XVII ст. почали з’являтися щоденні газети в Німеччині, Англії. В XIX ст. Кількість газетних видань збільшилася. Політичні партії, громадські організації, підприємства – всі прагнули видавати свою газету. В нашій країні праобразом газети були рукописні новини під назвою «Вестовые письма, или куранты» (1621 р.). В 1702 році з’явилася перша рукописна газета «Ведомости». Проте масового розповсюдження газета отримала лише на початку XIX ст., коли виникли перші окружні, губернські, приватні газети. На сьогоднішній день газети відіграють значну роль у інформуванні громадськості. За допомогою газетних видань формується суспільна думка з тих чи інших питань, людям відкривається світ, модні тенденції та стиль сучасного життя. За газетами можна прослідкувати хід історії. З середини XVII ст. до сьогоднішнього дня структура, форма газети змінилася, проте її основне призначення, інформувати громадськість, залишилася незмінною.  
Объём работы:
12
Выводы: Газетне видання – це аркушеве видання у вигляді одного або декількох аркушів друкованого матеріалу відповідного формату, що видавничо пристосований до специфічного періодичного видання. Від інших видань газета відрізняється: - великим форматом; - обсягом; - постійним виходом у світ. Газета за своєю структурою є складним полідокументом, що відноситься до періодичних видань. Газетне видання має внутрішню та зовнішню структури. До внутрішніх структурних елементів книжкових видань відносять вихідні дані, зміст, передмову, післямову, основну частину, допоміжні покажчики, додатки. Зовнішня структура складає: титульний аркуш, книжковий блок, контртитул, колонтитул, колонцифра. Газета складається з таких постійних елементів: - заголовок номера; - сторінки номера; - колонки номера; - текстові матеріали, їх заголовки; - ілюстрації та фотографії. В газетному видання склад реквізитів специфічний, а саме: заголовок, підзаголовочні данні, над заголовок, нумерація, дата виходу номера, відомості про редакторів чи редколегію, вихідні данні, випускні данні. На сьогоднішній день існує велика кількість газетних видань, які можна класифікувати за певними ознаками, якостями, властивостями. З розвитком новітніх технологій, зміни суспільної свідомості змінювалася і газета, як видання. Проте, основне завдання газет, передача інформації, залишилося незмінним.
Вариант:нет
Литература: 1. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 трав. 2010 р. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т держ. упр. та інформац. діяльності; редкол.: М. С. Слободяник (голова) та ін.. – К., 2010. - 299 с. 2. Комова М. В. Документознавство: навч. посіб. / М. В. Комова; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка» – Львів : Тріада плюс, 2007. – 294 с. 3. Кунченко-Харченко В. І. Документалістика / В. І. Кунченко-Харченко. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 147 с. 4. Кушнаренко Н. Г. Документоведение: Учебник. – 8-е узд., стер / Н. Г. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – 459 с. 5. Особливості режисури періодичних та неперіодичних друкованих видань Електронний ресурс. - Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-201285.html?page=3 6. Столяров Ю. Н. Документный ресурс : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерея, 2001. – 149 с. 7. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посібник / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)