Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Розміщення продуктивних сил/ РПС»

Контрольна з РПС за 3 курс НУХТ

Карточка работы:93563
Цена:
Тема: Контрольна з РПС за 3 курс НУХТ
Предмет:Розміщення продуктивних сил/ РПС
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Обсяги експорту в 1995 р. складали 15,7 млн.грн.; у 1996 р. – 19,1; у 1997 р. – 19,0; у 1998 р. – 16,4; а обсяги імпорту складали відповідно 16,1; 18,8; 18,5; 16,1 млн.грн. Планується, що в 2004 році після введення мита на деякі товари обсяги імпорту зменшаться на 25 % (за умови, що темпи зростання обсягів експорту залишаться на рівні 1998 р.). Задача 2. Визначити галузеву структуру та обсяги виробництва хімічної промисловості на кінець 2004 р. Розрахувати коефіцієнти структурних зрушень по галузях хімічної промисловості. (Результати занести в таблицю). Якщо на кінець 2000 р. обсяги виробництва хімічної промисловості склали 35 млн.грн.; а питома вага продукції основної хімії склала – 35,4 %, хімії органічного синтезу – 15,4 %, гірничо-хімічній промисловості – 29,2%, інших галузей хімічної промисловості – 20,0 %. Темпи прискорення в 2000-2004 році складали в цілому по хімічній промисловості – 1,15 %, в основній хімії – 0,8, в хімії органічного синтезу – 1,28, гірничо-хімічній промисловості – 1,17, в інших галузях хімічної промисловості – 0,6 %. Задача 3 За даними статистичного щорічника розрахувати для Херсонської та Сумської областей: 1. коефіцієнт народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтом по країні); 2. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що тенденції не зміняться; 3. чисельність населення областей через 5 років, за умови, що коефіцієнт природного руху зросте на 10 %;. Задача 4 Зробити порівняння по областях: 1. коефіцієнт забезпеченості населення товарами народного споживання; 2. цілісність економічної діяльності; 3. густості населення. Отримані результати пояснити. Якщо в 2001 р. чисельність населення у Закарпатській області складала – 1257,7 тис.чол.., у Донецькій – 4842,9 тис.чол.., в Україні – 48415,5 тис.чол.. Обсяги випуску товарів народного споживання відповідно 442,9;2480,5 та 3524,4 млн.грн. Площа Закарпатської області 12,8 тис.км2, Донецької області – 26,5. Задача 5 Якщо плановий норматив сільськогосподарської продукції на 1 тис.грн. ресурсного потенціалу складає 125 тис.грн., а обсяг фізичних закупок – 96 тис.грн. Обсяги випуску сільськогосподарської продукції в регіоні складають 350 тис.грн., обсяги експорту перевищують обсяги імпорту на 50 тис.грн.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Поняття про територіальний поділ праці. Вплив територіального поділу праці на структуру господар - http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3868&Itemid=216 2. Ковалевський РПС - http://www.readbookz.com/book/112/2696.html 3. Форми розміщення і територіальної організації продуктивних сил - http://www.vuzlib.net/rps_l/2.htm
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (74)