Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Політекономія»

Контрольна з політекономії за 3 курс НУХТ

Карточка работы:93562
Цена:
Тема: Контрольна з політекономії за 3 курс НУХТ
Предмет:Політекономія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1 Статутний капітал ВАТ складається з 30 тис. Простих акцій номіналом 100 грн і 10тис. Привілейованих акцій номіналом 50 грн. Окрім цього, ВАТ випустило 10тис.облігацій номіналом 200грн. Визначте ринкову вартість контрольного пакету акцій ВАТ і курси його цінних паперів, якщо виплати дивіденду за звичайними акціями становлять 30 грн, за привілейованими – 25 грн, доходність 48 облігацій компанії становить 15%, норма банківського процента дорівнює 10% річних. Задача 2 Промисловий капітал дорівнює 85млрд.грн., а торгівельний капітал, який реалізує промислову продукцію – 15 млрд.грн.. Визначте на скільки відсотків оптова ціна , за якою промисловики продають товари торговцям нижча за її вартість, якщо норма додаткової вартості становить 200%, а сукупна заробітна плата зайнятих у промисловості робітників дорівнює 10млрд.грн. Задача 3 Власник земельної ділянки у США одержує щорічно 40000дол ренти . Банк сплачує вкладникам 3,2% річних. Як зміниться ціна даної ділянки, якщо рента зросте в 1,2 рази, а банківський процент скоротиться на 3%.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:ЗАДАЧА 1 3 ЗАДАЧА 2 3 ЗАДАЧА 3 4 ТЕСТИ 5 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 7
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
6
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. МакконнелК.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах.: Перевод с англ. – М.: Республика, 1992. 2. Основи економічної теорії. / За ред. С.В. Мочерного – К.: Вид.центр. “Академія”, 1998. 3. Основи економічної теорії: Політ економічний аспект. Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Несторенка. – 2-е вид. К.: Вища школа, Знання, 1997. 4. Основи економічної теорії.: Підручник./ За ред. С.В. Мочерного. : - Тернопіль: АТ “Тернекс” за участю АТ “Ной” та вид-ва “Світ”, 1993. 5. Основы экономической теории: Политэкономический аспект: Учебник/ Отв. Ред. Г.Н. Климко. – 3 -е изд., перераб. и допол., К.: «Знання-Прес», 2001. 6. Политическая экономия: Учебник для вузов./ Медвежев В.А., Абалкин Л.И. и др. – М.: Политиздат, 1988. 7. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994.
Дополнительная информация:Задачі + тести подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)