Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Дисциплінарна відповідальність студента

Карточка работы:753-2012п
Цена:
Тема: Дисциплінарна відповідальність студента
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Юридичний факультет
Тип:Доповідь
Задание:Найти базу нормативних актів, підзаконні акти та проаналізувати норми, які можуть застосовуватися у притягненні студента до дисциплінарної відповідальності та описати їх наслідки
ВУЗ:Київський Національний Лінгвістичний Університет (КНЛУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
3
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 № 2984-IIIВідомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134. 2. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти: Затверджено Наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245. 3. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навчальний посібник. –К.: Атіка, 2003. -240 с Покликання університету : Зб. наук. праць / Відп. ред. О. Гомілко. – К.: Веселка, 2005. – 304 с. 4. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя; авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубіянко, І.І. Бабін. – Тернопіль, 2004. – 384 с. 5. Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, Л.П. Оксамитна та ін. // Інформаційні технології в освіті. – Херсон, 2009. – Вип. 4. – С. 111 – 123.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)