Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Контрольна робота з фізики, НАУ, 2 курс

Карточка работы:3071б
Цена:
Тема: Контрольна робота з фізики, НАУ, 2 курс
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Телекомунікаційні системи
Тип:Контрольна робота
Задание:Фізика коливань та хвиль Варіант 0 310. Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 25 нФ та котушки індуктивності 1 Гн. Максимальний заряд на обкладках конденсатора 2,5 мкКл. Напишіть рівняння з числовими коефіцієнтами для зміни з часом різниці потенціалів на обкладках конденсатора і сили струму в контурі. 320. Точка одночасно бере участь у двох взаємно перпен¬дикулярних коливаннях х = 3sin ?t та у = 3cos ?t. Знайдіть тра¬єкторію руху точки і побудуйте її з дотриманням масштабу. 330. Індуктивність 2,3?10–2 Гн та активний опір увімкнені послідовно в коло змінного струму частотою 50 Гц. Визначте активний опір, якщо зсув фаз між струмом та напругою дорівнює 60°. 340. Котушка довжиною 25 см та радіусом 2 см має обмотку з 1000 витків мідного дроту з площею поперечного перерізу 1 мм2 ввімкнена в коло змінного струму частотою 50 Гц. Яку частину повного опору котушки складає активний опір та індуктивний опір? 350. Від джерела коливань уздовж прямої поширюється плоска хвиля з амплітудою коливань 1 см. Визначте зсув частинок від положення рівноваги в точках, віддалених від джерела на 3/4 довжини хвилі, у момент часу, коли від початку коливань пройшов час 0,9 періоду коливань. 360. Установка для одержання кілець Ньютона освітлюється монохроматичним світлом з довжиною хвилі 0,5 мкм, що падає нормально до поверхні пластинки. Простір між лінзою та скляною пластинкою заповнений водою. Знайдіть товщину шару води між лінзою та пластинкою в тому місці, де спостерігається третє світле кільце у відбитому світлі. 370. Яку різницю довжин хвиль можуть розділити дифракційні ґрати в області довжин хвиль 600 нм у спектрі другого порядку. Період ґрат дорівнює 2 мкм, довжина – 2,5 см. 380. Пучок світла переходить з рідини в скло. Кут падіння ? пучка дорівнює 60°, кут заломлення – 50°. При якому куті падіння пучок світла, відбитий від границі поділу цих середовищ, буде максимально поляризованим? Квантова фізика 401. Внаслідок зміни температури тіла максимум його випромінюваної здатності змістився з ?1 = 2,5мкм до ?2 = 0,125 мкм. Тіло – абсолютно чорне. У скільки разів змінилася: а) температура тіла; б) енергетична світимість? . Визначте енергію одного фотона для червоного світла з довжиною хвилі ?1 = 600 нм та жорстких рентгенівських променів з ?2 = 0,1 ?. 421. Чому дорівнюють максимальні швидкості фотоелектронів, що вириваються з поверхні цезію та платини випромінюванням з довжиною хвилі: а) ?1 = 185 нм; б) ?2 = 422,7 нм? 431. Поверхня площею 100 см2 щохвилини одержує 63 Дж світлової енергії. Знайдіть світловий тиск у випадках, коли поверхня: а) повністю відбиває всі промені; б) повністю поглинає всі падаючі на неї промені. 441. Визначте довжину хвилі де Бройля для електрона, що рухається, якщо відомо, що маса його на 1 % більша за масу електрона,що знаходиться у стані спокою. 451. Користуючись теорією Бора, визначте для першої орбіти в атомі водню радіус орбіти, швидкість та прискорення електрона, енергію основного стану атома. 461. Яка частка атомів радіоактивного ізотопу , що має період піврозпаду Т1/2 = 24,1 дні, розпадається за 1 с; за добу; за місяць ? 471. Визначте енергію зв'язку нуклонів у ядрі дейтерію та в ?-частинці.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Фізика коливань та хвиль 3 310. 3 320. 3 330. 4 340. 5 350. 6 360. 6 370. 7 380. 7 Квантова фізика 9 401. 9 411. 9 421. 10 431. 11 441. 11 451. 12 461 13 471. 14 Список використаної літератури 15
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:0
Литература: 1. Детлаф А.А. Курс физики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. - М.: Высш. шк.,1989. 2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учеб. пособие.-3-е изд., перераб.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат.лит., 2000. 3. Савельев И.В. Курс физики. Т.2,3,- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1989. 5. Сивухин Д.З. Общий курс физики. Т.4. - М.: Наука, 1983. 6. Трофимова Т.И. Курс физики.- М.: Высш. шк.,1990. 7. Чертов А.Г. Задачник по физике / А.Г.Чертов, А.А.Воробьев А.А.- М.: Высшая школа. 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)