Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Образ Чайльд Гарольда

Карточка работы:9364
Цена:
Тема: Образ Чайльд Гарольда
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 2 РОЗДІЛ І ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ БАЙРОНА. 5 1.1. Творчість Байрона як засіб морального й художнього виховання суспільства. 5 1.2. Оцінка суспільно-історичного значення творчості Байрона. 14 РОЗДІЛ ІІ «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА» ЯК СПРОБА РОЗПОВІСТИ ПРО ЧАС І ПРО СЕБЕ 16 2.1. Художній метод романтизму в поемі Байрона. 16 2.2. Перший твір Байрона-Романтика нового типу. 20 2.3. Образ Чайльд Гарольда в поемі. 24 ВИСНОВКИ 28 ЛІТЕРАТУРА 29
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Творчість великого англійського поета Байрона ввійшла в історію світової літератури як видатне художнє явище, пов'язане з епохою романтизму. Виниклий в Західній Європі наприкінці XVIII - початку XIX століття новий напрямок у мистецтві був реакцією на Французьку революцію й пов'язане з нею просвітительство. Незадоволеність результатами Французької революції, посилення політичної реакції в країнах Європи слідом за нею виявилися підходящим ґрунтом для розвитку романтизму. Серед романтиків одні призивали суспільство повернутися до колишнього патріархального побуту, до середньовіччя й, відмовляючись від вирішення насущних проблем сучасності, ішли в світ релігійної містики; інші виражали інтереси демократичних і революційних мас, призиваючи продовжити справу Французької революції й втілити в життя ідеї волі, рівності й братерства. Полум'яний захисник національно-визвольного руху народів, викривач тиранії й політики загарбницьких воєн, Байрон став одним із провідних зачинателів прогресивного напрямку в романтизмі. Новаторський дух поезії Байрона, його художній метод романтика нового типу було підхоплено і розвинено наступними поколіннями поетів і письменників різних національних літератур. Виступи Байрона, що засуджують колоніальну політику англійського уряду, придушення волі й прийняття жорстоких законів, спрямованих проти трудового народу Великобританії, викликали ненависть правлячих кіл Англії. Цю ненависть до Байрона французький письменник Стендаль, сучасник поета, визначив як "ненависть політичну" . Ворожа кампанія проти поета, що почалася в 1816 році, змусила його назавжди покинути батьківщину. У вигнанні Байрон взяв активну участь у русі італійських карбонаріїв і грецьких повстанців за незалежність Італії й Греції. І як поет і як борець за волю Байрон був "володарем дум" для свого часу, але й надалі його творчість продовжувало залишатися актуальним. Енгельс, відзначаючи ріст популярності серед трудящих Англії двох революційних поетів - Шеллі й Байрона, - писав: "...геніальний пророк Шеллі й Байрон зі своєю пристрасністю й гіркою сатирою на сучасне суспільство мають найбільше читачів серед робітників; буржуа тримає в себе тільки так звані "сімейні видання", вихолощені й пристосовані до сучасної лицемірної моралі".[9, с.23 ] Пройшло понад півтора століття від дня смерті Байрона, але інтерес до його особистості й до його творчості як і раніше великий, і навколо його імені дотепер бушують страсті й ведуться суперечки. Поряд з об'єктивною оцінкою його творчості, з вивченням його в комплексі всіх проблем, історичних і естетичних, у літературі про Байрона є роботи, у яких деякі літературознавці намагаються розглядати творчість поета лише як ілюстрацію до його біографії й у кожному його творі бачать натяки на ті або інші факти його особистого життя, особливо в образі Чайльд Гарольда. Саме цим, на наш погляд, й визначається актуальність вибраної нами теми дослідження. Мета й завдання дослідження. Метою даної роботи є виявлення специфіки головного образу поеми Байрона «Паломництво Чайльд-Гарольда». Названа мета вимагає рішення конкретних задач: • розгляд специфіки поглядів Байрона й форм її прояву в головному образі поемі; • аналіз специфіки образу Чайльд Гарольда (через розгляд специфіки образа Байрона). Об'єктом дослідження є програмний твір Байрона – , а предметом – система образів у романі. Теоретичною базою дослідження послужили праці вчених, присвячені проблемам естетики й поетики творів Дж.Байрона. Теоретична й практична значимість дослідження, на наш погляд, полягають в тому, що загальні висновки, що містяться в роботі, і конкретні спостереження можуть бути використані при читанні вузівських курсів по зарубіжній літературі й теорії літератури, спецкурсів і спецсемінарів, а також при створенні методичних розробок. Структура. Робота складається із введення, двох глав, висновку й списку використаної літератури. Загальний обсяг матеріалу становить 30 сторінок. Список використаної літератури містить 18 найменувань.
Объём работы:
28
Выводы:«Паломництво Чайльд Гарольда» — перша в європейській літературі спроба розповісти «про час і про себе» на найбагатшому матеріалі післяреволюційної епохи, з уважним розглядом її численних, часом ще загадкових аспектів. Німецький поет і драматург Шіллер зустрів XIX століття словами: «Старі форми валяться...». Про катастрофу цих форм у всесвітньому масштабі і розповідає «Паломництво Чайльд Гарольда». В образі головного героя поеми Байрон одним з перших показав найбільш помітні риси європейської «зайвої людини» — зайвої у світі, яка розвивається за своїми законами, що зовсім не збігаються з бажаннями й потребами (часто дуже егоїстичними) цієї людини. "Паломництво Чайльд-Гарольда" - перший твір Байрона-Романтика, романтика нового типу, відмінного від всіх його попередників. Відстоюючи волю народів, їхнє право на національно-визвольну боротьбу, Байрон не біг від дійсності, а призивав втрутитися в неї. Ратуючи за духовне розкріпачення людини, виступаючи на захист її від насильства й приниження, він вимагав і від самої людини активних дій, він таврував її ганьбою за те, що та підкорилася рабству, схилила голову перед тираном. Як і все романтики, Байрон оспівував Природу, але не взагалі, а у зв'язку з людиною, затверджуючи думку, що тільки духовно розвита й вільна людина може зрозуміти її красу, здійснювати гармонію між людиною й природою. Всю поему пронизує зв'язок часів, минуле освітлене світлом сучасності, а минуле й сьогодення дозволяють поетові заглянути в майбутнє.
Вариант:нет
Литература:1. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М.: Высшая школа, 1975. – С.210-230 . 2. Байрон Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. – М.: Художественная литература, 1972. – 864 с. 3. Джордж Гордон Байрон // Поэзия английского романтизма. – М.: Художественная литература, 1975. – С.327-438. 4. Дьяконова Н. Я. Лирическая поззия Байрона.— М., 1975. 5. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М.: Наука, 1978. – С.104-131. 6. Елистратова А. Джордж Гордон Байрон // Байрон Джордж Гордон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Дон-Жуан. – М.: Художественная литература, 1972. 7. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – С.243-340. 8. Зарубежная литература 19 века: Романтизм: Хрестоматия историко-литературных материалов / Сост. А.С.Дмитриев, Б.И.Колесников, Н.Н.Новикова. – М.: Высшая школа, 1990. – С.234-259. 9. Зарубежная литература 19 века: Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. – М.: Просвещение, 1967. – 512 с. 10. Зверев А. Звезды падучей пламень: Жизнь и поэзия Байрона. – М.: Детская литература, 1988. – 191 с.. 11. История зарубежной литературы 19 века / М.Е.Елизарова, С.П.Гиждеу, Б.И.Колесников, Н.П.Михальськая. – М.: Просвещение, 1964. – С.79-127. 12. История зарубежной литературы 19 века / Под ред Н.А.Соловьевой. – М.: Высшая школа, 1991. – С.143-177. 13. Кургинян М. Джордж Байрон. Критико-биографический очерк. – М.: Художественная литература, 1958. 14. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – К.: Заповіт, 1997. – C.316-343. 15. Павличко С. Джордж Байрон. Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1988. – 156 с. 16. Ромм А. С. Джордж Гордон Байрон. 1788—1824.— Л.—М., 1961 17. Самарин Р. Байрон и его поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» // Самарин Р. Зарубежная литература. – М.: Высшая школа, 1987. – С.180-198. 18. Хрестоматия по зарубежной литературе 19 века. Часть 1 / Сост. А.Аникст. – М.: Госучпедиздат, 1955. – 780 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)