Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Контрольна робота з фізики, НАУ, 2 курс

Карточка работы:3075б
Цена:
Тема: Контрольна робота з фізики, НАУ, 2 курс
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Телекомунікаційні системи
Тип:Контрольна робота
Задание:Контрольна робота № 3 301. Точка здійснює гармонічні коливання, період коливань 2 с, амплітуда коливань 5 см, початкова фаза дорівнює 0. Знайдіть швидкість точки в момент часу, коли її зсув від положення рівноваги дорівнює 2,5 см. 311. Рух точки заданий рівняннями х = 10sin2t см, у = 5 sin(2t +1,57) см. Визначте рівняння траєкторії та швидкість точки в момент часу 0,5 с після початку руху. 321. Початкова амплітуда згасаючих коливань математичного маятника 20 см, після 10 коливань амплітуда дорівнює 15 см. Період коливань маятника 5 с. Визначте логарифмічний декремент згасання. 331. Котушка довжиною 50 см і площею поперечного перерізу 10 см2 увімкнена в коло змінного струму частотою 50 Гц. Число витків котушки дорівнює 3000. Зсув фаз між струмом та напругою складає 30°. Знайдіть активний опір котушки. 341. Плоске джерело коливань здійснює коливання за законом у = 5?sin3140t мм. Швидкість поширення коливань дорівнює 340 м/с. Визначте зсув від положення рівноваги та швидкість частинок середовища, що знаходяться на відстані 170 м від джерела коливань, через 2 с після початку коливань джерела. 351. На скляну пластинку нанесений тонкий шар прозорої речовини з показником заломлення 1,3. Пластинка освітлена паралельним пучком монохроматичного світла з довжиною хвилі 640 нм, що падає на пластинку нормально. Яку мінімальну товщину повинен мати шар, щоб відбитий пучок мав найменшу яскравість? 361. Зелена лінія випромінювання атома ртуті з довжиною хвилі 5451?10–10 м спостерігається в спектрі першого порядку під кутом 19°. Скільки штрихів на 1 мм мають дифракційні ґрати? 371. При проходженні світла через трубку довжиною 20 см, що містить розчин цукру з концентрацією 10 %, площина поляризації світла повернулася на кут 13,3°. В іншому розчині цукру, налитому в трубку завдовжки 15 см, площина поляризації повернулася на кут 5,2°. Визначте концентрацію цукру в другому розчині. Контрольна робота № 4 402. Максимальна випромінювана здатність абсолютно чорного тіла r?,Tmax = 4,16?1011 Вт м2. На яку довжину хвилі вона припадає? 412. Яка довжина хвилі світла, маса фотона якого дорівнює масі електрона, що знаходиться в спокої? 422. «Червона межа» для цезію ?ч = 6,6?10–7 м. Знайдіть: а) роботу виходу електронів із цезію; б) максимальну швидкість та енергію електронів, що вириваються із цезію випромінюванням з довжиною хвилі ? = 220 нм. 432. Довжина хвилі світла, що падає на речовину з вільними електронами, ? = 0,003 нм. Яку енергію отримують електрони віддачі при розсіянні кванта під кутом ? = 60°? 442. Середня кінетична енергія електрона у незбуджеиому атомі водню дорівнює 13,6 еВ. Використовуючи співвідношення невизначеностей, знайдіть найменшу похибку, з якою можна обчислити координату електрона в атомі. 452. Користуючись теорією Бора, визначте для електрона, що знаходиться на першій і другій орбітах в атомі водню, відношення радіусів орбіт. На якій орбіті і в скільки разів повна енергія електрона більша? 462. Задано вихідні та кінцеві елементи двох радіоактивних сімей: 472. Знайдіть енергію, що звільняється при таких ядерних реакціях: а) ; б) ; в) ; г) .
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Контрольна робота № 3 3 301. 3 311. 4 321. 4 331. 5 341. 6 351. 6 361. 7 371. 8 Контрольна робота № 4 9 402. 9 412. 9 422 10 432. 11 442. 12 452. 13 462. 13 472. 14 Список використаної літератури 16
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:1
Литература: 1. Белонучкин В.Е., Заикин Д.А., Ципенюк Ю.М. Основы физики. Курс общей физики, М. ФИЗМАТЛИТ. 2003. 2. Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учеб.пособие.-3-е изд., перераб.-М. Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 2000. 4. Савельев И.В.. Курс физики. Т.3, М. Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит.1999. 5. Трофимова Т.И.. Курс физики. 11-е изд., стер. - М.: Академия, 2006.— 560 с. 6. Чертов А.Г., Воробьев А.А.. Задачник по физике. М. Высшая школа. 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)