Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Політична доктрина громадянського суспільства в політичних концепціях мислителів Нового часу.

Карточка работы:93692
Цена:
Тема: Політична доктрина громадянського суспільства в політичних концепціях мислителів Нового часу.
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Документознавство та інформаційна діяльність
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 1. Загальна характеристика політичної думки епохи Відродження 4 2. Політичні вчення епохи Реформації 6 3.Вчення про політику Н. Макіавеллі 9 4. Політичні ідеї європейського соціалізму XVI - XVII ст. 11 5. Теорії природного права та суспільного договору 13 Висновок 18 Список використаних джерел 20
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:XVI ст. датується початок переходу в загальноєвропейському масштабі від феодалізму до капіталізму. В найбільш розвинутих країнах Західної Європи в надрах старого феодального суспільства зародився і розвивався капіталістичний спосіб виробництва. Попередня феодальна, або цехова, організація промисловості не могла більше задовольняти попиту, який зростав разом із новими ринками. Відбувався розклад феодального цехового ремесла. Виникали перші капіталістичні підприємства-мануфактури, які вже наприкінці XVI ст. досягли значного розвитку, особливо в Англії, Голландії та Франції. Могутній поштовх розвиткові капіталістичних відносин дали великі географічні відкриття. Так, 1492 р. було відкрито Америку, 1497 р. Васко да Гама знайшов морський шлях в Індію, а в 1519-1522 pp. Магеллан здійснив першу кругосвітню подорож. Усе це створило для молодої буржуазії нове поле діяльності. Саме тоді з найбільшою інтенсивністю відбувалися процеси початкового нагромадження капіталу, які створили важливу передумову розвитку буржуазного способу виробництва. Відомо, однак, що процеси початкового нагромадження капіталу супроводжувалися жорстокою експлуатацією селян і плебейських мас міст, насильницькою експропріацією засобів виробництва у дрібних виробників, утворенням великих мас людей, позбавлених засобів виробництва і засобів життя. Яскравим прикладом цього була Англія з її «кривавим законодавством».
Объём работы:
18
Выводы:Отже, нова капіталістична формація, незважаючи на її прогресивніший порівняно з феодальною формацією характер, складалася на крові й кістках робітників і селян. Епоха початкового нагромадження капіталу обернулася для робітників і селян великими стражданнями. Усе це дало підставу К. Марксові писати, що історія виникнення капіталізму «вписана в літопис людства пломеніючим язиком крові та вогню». З'явилися нові суспільні сили - буржуазія та наймані робітники, жорстока експлуатація яких вела до піднесення народних рухів, які розхитували феодальний лад, у Франції, Англії та інших країнах Західної Європи. У Німеччині 1525 р. спалахнула справжня селянська війна проти феодалів. Народні антифеодальні рухи було спрямовано на розкріпачення селян і звільнення ремісників від феодальних обмежень і поборів. В антифеодальних рухах брала участь і молода буржуазія, зацікавлена в ліквідації станових привілеїв і феодальних перешкод у розвитку промисловості й торгівлі. Можна казати, що в антифеодальних рухах було дві сили, дві течії: 1) рух широких народних мас, зокрема селян і ремісників; 2) рух буржуазії. Разом вони складали третій непривілейований стан. Ці два потоки антифеодального руху нерідко перепліталися між собою, оскільки спрямовувалися і проти феодалізму, і проти римо-католицької церкви. Молода буржуазія хоч і брала участь в антифеодальних рухах, але була тоді ще слабкою і економічно, і політично, а тому ще не виступала проти феодального ладу взагалі. Навпаки, вона підтримувала феодальну державу, але у формі абсолютної монархії, яка на той час іще заохочувала розвиток промисловості й торгівлі. З іншого боку, утворення сильної централізованої влади вело до ліквідації феодальної роздробленості держав і постійних міжусобних війн. Створення сильної державної влади означало також послаблення економічної могутності й політичної сили католицької церкви, яка протягом усього середньовіччя була найвищою санкцією і найвищим узагальненням феодального ладу. Радикальні зміни в соціально-економічному й політичному житті мали наслідком докорінний злам в ідейному житті європейських народів. Він полягав у тім, що стлумив духовну культуру церкви. Політична думка поволі скидала з себе пута релігійних догм. Ідеологів ранньої буржуазії, як і всю буржуазію, вже не задовольняв католицький світогляд, оскільки не відповідав новим умовам виробництва та обміну. А тому ідеологи молодої буржуазії створювали основи свого юридичного світогляду, свого вчення про державу і право. Шлях до цього вчення лежав через Відродження і Реформацію.
Вариант:нет
Литература:1. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень.- Л.: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 2. Барнашов А. М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение.- Томск, 1988. 3. История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца.-М., 1995. 4. История политических учений / Под ред. К. А. Мокичева.- Б. м., 1971, 1972.-Ч. 1,2. 5. Політологія: Підручник. За заг. ред. І. С. Дзюбка, К.М. Левківського. -К.. 1998. Розд. 1, пар.З.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)