Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»

Контрольна робота з предмету Менеджмент та економіка підприємства, КНУТД, 4 курс.

Карточка работы:1452-4-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Менеджмент та економіка підприємства, КНУТД, 4 курс.
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача №1 Діяльність підприємства «КСТ-продакт» спрямована на виготовлення продукції – дискет для персональних комп’ютерів. Відомо, що ціна упаковки складає 40 грн. Сумарні витрати підприємства на виготовлення продукції складають 23550 тис. грн., зокрема: витрати на сировину і матеріали 7200 тис. грн.; машини і механізми 13700 тис. грн.; заробітна плата робітників 1250 тис. грн.; транспортні витрати 1400 тис. грн. Обсяг реалізації продукції за аналізований період складає 4900 тис. одиниць. За результатами прогнозу обсяг реалізації у наступному періоді збільшиться на 5%. За результатами досліджень дії конкурентів та поведінки споживачів на ринку, керівництво підприємства передбачає, що прибуток бажаний у плановому періоді становитиме 9300 тис. грн. Завдання: 1. Розрахуйте зміну прибутку від реалізації продукції при зміні обсягу виробництва. Зміна обсягу виробництва позначена наступним чином: збільшення знаком «+»; зменшення знаком «-». 2. Визначте обсяг виробництва (беззбитковий обсяг виробництва) у грошовому та натуральному виразі, який забезпечить підприємству відшкодування всіх витрат для фактичних та планових умов. 3. Розрахуйте запас фінансової міцності у грошовому та натуральному виразі для фактичних та планових умов. 4. Побудуйте графік беззбитковості для фактичних умов діяльності підприємства. 5. Який обсяг виробництва забезпечить підприємству бажаний (плановий) обсяг прибутку. Задача №2 Використовуючи вихідні дані необхідно визначити: 1. Явочну та спискову чисельність робітників та промислово-виробничого персоналу; 2. Середні показники продуктивності праці одного робітника. 3. Середні показники продуктивності праці одного працівника, що відноситься до промислового виробничої групи; 4. Середні показники оплати праці одного робітника та одного працівника, що відноситься до промислового виробничої групи. 5. Зміну середніх показників продуктивності праці, у разі зміни спискової чисельності робітників. Задача №3 Підприємство функціонує в галузі електроелектроніки і виготовляє обладнання. Обсяг реалізованої продукції за поточний рік становить 2150 тис. грн. Постійні витрати підприємства за поточний рік становлять 650 тис. грн. Змінні витрати на одиницю продукції 59 грн. Вартість основних фондів на початок року становила 2450 тис. грн. З кінця квітня поточного року було введено основних фондів на суму 29 тис. грн. З кінця жовтня поточного року було виведено основних фондів на суму 15 тис. грн. Обсяг реалізації продукції за поточний рік становив 21 тис. одиниць продукції. Коефіцієнт обертання оборотних засобів становив 1,85. Нормовані оборотні засоби становлять 78% від загальної вартості оборотних засобів. Протягом поточного року підприємство отримало дивіденди на суму 10 тис. грн. та заплатило штрафів на суму 30 тис. грн. Зміна постійних витрат позначена наступним чином: збільшення знаком «+»; зменшення знаком «-»: (-3%). Чисельність робочих – 159 чол. Завдання: 1. Визначити рентабельність підприємства та рентабельність продукції за поточний рік. 2. Визначити зміну показників рентабельності у разі зміни постійних витрат. 3. Визначити такі показники використання основних фондів: фондовіддача, фондоємність, фондоозброєність. 4. Визначити показники руху основних фондів: коефіцієнт оновлення основних фондів та коефіцієнт вибуття основних фондів. Задача №4 Акціонерне товариство планує реалізувати проект вартістю 455 тис? грн.? практичне здійснення якого спрямовано на організацію виробництва нового виду продукції? Фінансування проекту здійснюватиметься одноразово на початок першого року його реалізації? Ставка дисконту для першого варіанту інвестицій 18%; для другого варіанту інвестицій 40%. Необхідно обґрунтувати доцільність проекту за фінансовими показниками з урахуванням зміни вартості грошей у часі для першого та другого варіанту ставки дисконту. Для цього необхідно: 1. Визначити чисту теперішню вартість проекту; 2. Визначити індекс доходності проекту; 3. Визначити внутрішню ставку доходності проекту; 4. Визначити термін окупності проекту?
ВУЗ:Київський Національний Університет Технології та Дизайну (КНУТД)
Содержание: Задача №1 3 Задача №2 10 Задача №3 15 Задача №4 22
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:6
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (277)