Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Історія держави та права»

Освітня реформа в Російській імперії та освіта на українських землях в післяреформенний час

Карточка работы:788-2012ф
Цена:
Тема: Освітня реформа в Російській імперії та освіта на українських землях в післяреформенний час
Предмет:Історія держави та права
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 1. Освітня реформа в Російській імперії 4 2. Освіта на українських землях в післяреформенний час 6 Висновки 20 Список використаних джерел 22  
Курс:1
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Російська імперія – назва державного утворення, що виникло на основі земель колишнього Московського царства, цю назву вона отримала у процесі петровських реформ 1708-1721 рр., відомих також як «прорубування вікна в Європу». Під час проголошення імперії первинна назва звучала як «Всеросійська імперія», що було засвідчено документами «правлячого Сенату» у 1721 році. Це державне утворення проіснувало до лютневої революції 1917 року. У 1860 роках було проведено низку фінансових реформ, створено Державний банк (1860 р.). Розпочались реформи в галузі освіти, спрямовані на демократизацію освітніх закладів, посилення автономних прав університетів. Істориками давно був відзначений парний характер перетворень, що відбуваються в Росії. Після кожної реформи, що ставить метою істотну трансформацію всієї системи освіти, у Росії неминуче здійснювалася стабілізуюча контрреформа, що переслідувала мету повернення до колишніх (традиційних) орієнтирів, хоча й трохи видозміненим у відповідності зі специфікою соціально-політичної ситуації. Виникає питання, що вважати реформою, а що – реакцією на неї. Одні вважають прогресивними реформами освіти те, що сприяло її демократизації, збільшенню ступенів свободи і автономності, направляло по західному шляху (початок ХIХ ст., 1860-і роки, 1915-1916 рр., кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст.). Інші ж саме в цих перетвореннях вбачають загибель для російської освіти й правильними реформами вважають ті, що вели до централізації освіти, посиленню становості, а головне, направляли освіту по національному й православному шляху, консервуючи старі порядки.
Объём работы:
19
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: У ході реформ освіти 1860-х років була розширена мережа народних училищ. Поряд із класичними гімназіями були створені реальні гімназії (училища) у яких основний упор робився на викладання математики й природних наук. Університетський статут 1863 року для вищих навчальних закладів вводив часткову автономію університетів – виборність ректорів і деканів і розширення прав професорської корпорації. У 1869 році в Москві були відкриті перші в Росії вищі жіночі курси із загальноосвітньою програмою. У 1864 був затверджений новий Шкільний статут, по якому у країні вводилися гімназії й реальні училища. Деякі елементи реформи освіти сучасники розглядали як дискримінацію нижчих станів. Як вказували деякі історики, у реальних гімназіях, введених для вихідців з нижчих і середніх шарів суспільства, не навчали стародавнім мовам (латинській й грецькій), на відміну від звичайних гімназій, що існували тільки для вищих класів; але знання стародавніх мов зробили обов'язковим при вступі у вузи. В останні роки царювання Олександра II були ухвалені рішення (про введення поліцейського контролю у вузах, про надання духівництву переважного участі в завідуванні народними школами, про обмеження прийняття у вузи «осіб, матеріально не забезпечених», та ін.), які, перекреслювали буквально все, що було здійснено в області народної освіти з моменту скасування кріпосного права. Вирішальною передумовою формування української національної різночинної інтелігенції став розвиток освіти. У XIX столітті нові потреби управління й економічного розвитку, особливо з появою капіталістичних відносин, примусили уряд спеціально займатися питаннями освіти. Що стосується України, то на її території власна традиція широкої шкільної освіти була перервана. Якщо на початку XVIII століття практично кожне українське село мало початкову школу, то до його кінця, після закріпачення селян, вціліли лише одиничні школи, які утримувалися на кошти батьків. У XIX столітті система освіти почала розвиватися у рамках загальнодержавної російської політики. При Олександрові I створюється система освіти, яка складається з 4 рівнів, узгоджено пов’язаних між собою. Наймасовішою формою були церковно-парафіяльні школи, де навчали читанню, письму, арифметиці і Закону Божому. Але навіть на ці школи припадало всього 1 учень на 200 жителів України. Другим рівнем були двокласні, пізніше трикласні повітові училища. Повноцінну середню освіту давали гімназії, але вони носили яскраво виражений становий характер. У них навчалися майже виключно діти дворян і чиновників.
Вариант:нет
Литература: 1. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ - начала ХХ в. / Сост. П.А. Лебедев. - М. : Педагогика, 1990. - 608с. 2. Астахов В.И. Студенческое движение в Харьковском университете накануне и в период первой русской революции (1895-1907 гг.) / В.И. Астахов // Дис. ... канд. ист. наук. - Харьков, 1953. - 306 с. 3. Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. - М., 1995.; Российское образование: История и современность. – М., 1994.; Российское самодержавие в конце ХІХ века. (Политическая реакция 80-х – начала 90-х гг.). - М., 1992. – 98 с. 4. Дем’яненко Н.М. Загально педагогічна підготовка вчителя в Україні (ХІХ - перша третина ХХ ст.) / Н.М. Дем’яненко. - К. : ІЗМН, 1998. - 328 с. 5. Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию / Е.А. Звягинцев. - М., 1915. - 96 с. 6. Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Укл. Олександр Любар, Ред. Василь Кремень,. -К. : Знання, 2003. - 765 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (124)