Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Комерційна діяльність»

Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни «Комерційна діяльність організацій»

Карточка работы:55681б
Цена:
Тема: Відповіді на екзаменаційні білети з дисципліни «Комерційна діяльність організацій»
Предмет:Комерційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Комерційна діяльність
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:1. Навчальна дисципліна «Комерційна діяльність організацій» ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 Теоретичне питання: Види процесів та операцій, що становлять зміст комерційної діяльності. Теоретичне питання: Поняття матеріально-технічної бази і технічної політики підприємства. Задача: Якщо підприємство «Вимпел» випускає наукомістку продукцію, виробництво якої вимагає комплектуючих виробів. Можна купити ці комплектуючі вироби в постачальника за ціною 60 тис. грн. за одиницю або виготовити них у себе. Змінні витрати підприємства складають 45 тис. грн. у розрахунку на одиницю комплектуючих виробів. Постійні витрати складають 65000 тис. грн. Визначите «стратегію постачання» підприємства комплектуючими виробами: закуповувати комплектуючі вироби у постачальника, що спеціалізується на їхньому виробництві або виготовляти них на своєму підприємстві? 2. Навчальна дисципліна «Інфраструктура торгово-посередницької діяльності» БІЛЕТ № 1 Теоретичне питання: Елементи інфраструктури товарного ринку. Теоретичне питання: Роль торгівлі в розвитку маркетингу. 3. Навчальна дисципліна: «Реклама і стимулювання продажу». Залікова робота № З Теоретичне питання 1. Основні заходи з покращення рекламної діяльності на сучасному етапі. Теоретичне питання 2. Рекламні засоби: друкована реклама. Задача: Взуття надходить у роздрібну торгівлю через оптовика. Собівартість однієї пари жіночих модельних туфель становить 300 грн. Прибуток підприємства - виробника -25% від собівартості. Оптова надбавка становить 12% до оптової ціни виробника без ПДВ. Торговельна надбавка становить 25% до ціни закупівлі без ПДВ. Визначити: 1. Роздрібну ціну однієї пари модельного взуття. 2. Питома вага кожного елемента в роздрібній ціні товару (собівартості, прибутку, ПДВ, торговельної надбавки). 4. Навчальна дисципліна : Податкова система. Завдання 1. Теоретичне питання 1. Сутність та функції податків. Теоретичне питання 2. Особливості оподаткування податком на прибуток підприємств операцій особливого виду. Задача 3. У звітному році сума скоригованого доходу підприємства становила 60 тис. грн., сума валових витрат - 20 тис. грн., сума амортизаційних відрахувань - 10 тис. грн. Крім того, на ремонт основних виробничих фондів підприємство витратило 15 тис. грн. Балансова вартість основних фондів на початок звітного періоду становила 60 тис. грн. Визначити суму податку та прибуток. 5. Навчальна дисципліна: Ціноутворення Теоретичне питання 1. Ціноутворення в умовах інфляції. Теоретичне питання 2. Поняття механізму ціноутворення. 6. Навчальна дисципліна: Фінанси підприємств ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 : Теоретичне питання 1. Оцінка ділової активності підприємства Теоретичне питання 2. Кредитування. Суб'єкти та об'єкт кредитних відносин. 3. Задача На основі Інформації про структуру активів і пасивів підприємства станом на 01.01.04 р. проведіть аналіз ліквідності, розрахувавши загальний показник ліквідності балансу, а також коефіцієнти абсолютної, швидкої і поточної ліквідності. Дайте економічну інтерпретацію отриманих результатів. 7. Мета маркетингу та особливості маркетингу на українському ринку. Задача. Підприємство може вийти зі своєю продукцією на один із двох можливих сегментів ринку, оскільки ресурсів підприємства недостатньо для одночасної роботи на двох сегментах ринку. На першому сегменті ринку доход з однаковою ймовірністю може скласти 200 млн. грн. - при високому розпродажі продукції й 100 млн. грн. - при середньому розпродажі продукції. На іншому сегменті ринку очікується стабільний доход у розмірі 51 млн. грн. Однак існує незначна ймовірність (0,01) того, що попит різко знизитися й доход складе 51 млн. грн. Необхідно вибрати сегмент оптимальний з погляду результативності й ризику. 8. Навчальна дисципліна «Товарна політика комерційних підприємств» БІЛЕТ № 8 Теоретичне питання: Визначення конкурентоспроможності товару та показники конкурентоспроможності товару. Теоретичне питання: Стандартний і цільовий товар. 9. Навчальна дисципліна: Бухгалтерский учет 2. Варіант 5. 1. Характеристика американської і української процедур обліку. 2. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. 10. Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № З Завдання 1. Визначити середній вік обладнання у механічному цеху: Показники На 1.01.2001 На 1.01.2002 Кількість встановленого обладнання 211 217 У т.ч. : Металоріжучі станки 205 208 3 них те. що функціонує До 5 років Від 5 до 10 років 10-20 років Більше 20 10-20 років План Факт План Факт План Факт План Факт 58 59 82 80 43 45 22 24 Завдання 2. Визначити збитки у випуску продукції за рахунок зростання зворотних відходів: Показники План Факт Зворотні відходи, тис. грн. 12 15 Вартість відходів за цінами сировини, тис. грн 500 105 Затрати на матеріали на 1 грн. ТП, коп.. 60 Завдання 3. Визначити збитки у випуску продукції за рахунок браку у виробництві: - вартість остаточно забракованої продукції = 20 тис. грн.; - затрати по виправленню браку = 11 тис. грн.; - товарна продукція = 2560 тис. грн.; - собівартість = 1910 тис. грн. 11. Екзаменаційний білет №4 Теоретичне питання: 1. Стальний прокат і металеві вироби. Теоретичне питання: 2. Машини, що обробляють інформацію. Теоретичне питання: 3. Кондитерські вироби.
ВУЗ:Харківський Інститут Кадрів Управління (ХІКУ)
Содержание:1. Навчальна дисципліна «Комерційна діяльність організацій» 2 2. Навчальна дисципліна «Інфраструктура торгово-посередницької діяльності» 11 3. Навчальна дисципліна: «Реклама і стимулювання продажу». 22 4. Навчальна дисципліна : Податкова система. 29 5. Навчальна дисципліна: Ціноутворення 37 6. Навчальна дисципліна: Фінанси підприємств 43 7. Мета маркетингу та особливості маркетингу на українському ринку. 52 8. Навчальна дисципліна «Товарна політика комерційних підприємств» 54 9. Навчальна дисципліна: Бухгалтерський облік-2. 59 10. Навчальна дисципліна «Економічний аналіз» 67 11. Екзаменаційний білет №4 69
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
64
Выводы:
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (46)