Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Економіка праці»

Контрольна робота з економіки праці і соціальнотрудових відносин, АТСО, 3 курс

Карточка работы:3202б
Цена:
Тема: Контрольна робота з економіки праці і соціальнотрудових відносин, АТСО, 3 курс
Предмет:Економіка праці
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Організація оплати та стимулювання праці робітників 2. Система соціально-трудових відносин, характеристика її складових. 3. Питання для підсумкового контролю: Роль профспілок у соціально-трудових відносинах
ВУЗ:Академія Праці і Соціальних Відносин (АПСВ)
Содержание: 1. Організація оплати та стимулювання праці робітників 3 2. Система соціально-трудових відносин, характеристика її складових 9 Питання для підсумкового контролю: Роль профспілок у соціально-трудових відносинах 11 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Кодекс законів про працю України. За станом на 1 вересня 2007р.- Харків: Одіссей, 2007.- 136с. 2. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. -2-е вид. - К.:. Знання-Прес, 2001. - 313 с. 3. Ведерніков М. Аналітична оцінка сучасних форм організації і оплати праці робітни¬ків.// Торгівля і ринок України; Темат. зб. наук. праць, вип. 9, т. 1. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. - 290 с. 4. Виноградський М.Д. Управління персоналом. / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 504с. 5. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. / О.А Грішнова. - Київ, 2007- 480с. 6. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред С.Ф. Покропивного. - Вид.2-ге - К.: КНЕУ, 2000. -528 с. 7. Завіновська О.Д. Економіка праці: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2000. -200 с. 8. Законодавство України про працю. - Київ: Видавництво «Істина», 2008.- 320с. 9. Корнілова О. Місце преміювання в управлінні стимулювання праці в діючих умовах господарювання підприємств// Торгівля і ринок України; Темат. зб. наук. праць. - Донецьк: ДонДУЕТ. - 2002, вип. 13, т. 1. - 420 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (133)