Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Контрольна робота з інформатики, КНЕУ, 4 курс

Карточка работы:3238б
Цена:
Тема: Контрольна робота з інформатики, КНЕУ, 4 курс
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ Вирішити задачу: Визначити ефективність інвестиції розміром 200 млн. грн., якщо очікувані прибутки за перші 5 років складуть відповідно: 20, 40, 50, 80 і 100 млн. крб. Витрати залучення капіталу становлять 13,5 % річних. Практична робота № 3/2. Вирішення фінансових задач. Мета роботи: Дослідити роботу фінансових функцій Microsoft Excel. Завдання: Вирішити наступні фінансові задачі, використовуючи відповідні функції Microsoft Excel: 1. Обчислити n-річну іпотечну позику на купівлю квартири за Р грн. з річною відсотковою ставкою і% і початковим внеском А%. Зробити розрахунок для щорічних виплат. 2. Вас просять дати в борг Р грн. і обіцяють повернути Р1 грн. через рік, Р2 грн. через 2 роки, …, Рn грн. через n років. При якій річній відсотковій ставці це вигідно для Вас, якщо Ви також можете інвестувати гроші і отримувати протягом n років по А грн. щорічно? 3. Вас просять дати в борг Р грн. і обіцяють повертати по А грн. протягом n років. При якій річній відсотковій ставці це вигідно для Вас? 4. Обчислити основні платежі, плату по відсотках, загальну річну виплату, і решту боргу для позики Р грн. під і% річних на строк n років. 5. Ви берете у борг Р грн. під і% річних і збираєтесь повертати по А грн. у визначений домовленністю період. Скільки часу виплачуватиметься борг? Результат визначити для періодів: рік, півроку, квартал, місяць. 6. Ви збираєтесь вкладати по А грн. під і% річних протягом nперіодів. Скільки грошей буде на рахунку для періодів: рік, квартал, півроку, місяць? 7. Визначити відсоткову ставку для n- річної позики в Р грн. з періодичною виплатою у А грн. Розрахунки зробити для періодів: рік, місяць, півроку, квартал. 8. Розглядаються два варіанти вкладення грошей на n років: на початку кожного року під і1% річних чи наприкінці року під і2% річних., при цьому щорічно вноситься по А грн. Який з варіантів кращий? 9. Розглядаються два варіанти купівлі нерухомості: сплатити відразу Р грн. чи сплачувати щомісяця по А грн. протягом n років при річній відсотковій ставці і%. Який з варіантів кращий? 10. Порівняти ефективність двох інвестиційних проектів
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:4
Литература: 1. Кочетикова А. Фінансова математика. Серія «Підручники, учбові посібники». – Ростов н/Д: «Фенікс», 2004. – 480с. 2. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В. Кузьмин, — СПб.: Питер; Киев:Издательская группа BHV, 2004. — 493 с.: ил. 3. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Ред. Пушкаря О. І.- К.: Академія, 2002. 4. Кенни К. и др. Использование Microsoft Office. Специальное издание. - К.: Диалектика, 2005. 5. Дубина А. Г., Орлова С. С, Шубина И. Ю., Хромов А. В. Ехсel для экономистов и менеджеров. — СПб.: Питер, 2004.
Дополнительная информация: Робота виконана у MS Excel подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)