Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Туристично-екскурсійні ресурси Сімферополя та Бахчисарая

Карточка работы:58231б
Цена:
Тема: Туристично-екскурсійні ресурси Сімферополя та Бахчисарая
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Інститут Туризму ФПУ (ІТФПУ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМФЕРОПОЛЯ І БАХЧИСАРАЯ ЯК ОБ’ЄКТІВ ТУРИЗМУ 5 1.1. Туристичні фактори досліджуваних міст 5 1.2. Природно-рекреаційні ресурси Сімферополя і Бахчисарая 7 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИХ РЕСУРСІВ СІМФЕРОПОЛЯ ТА БАХЧИСАРАЯ 11 2.1. Історико-культурні ресурси Бахчисарая и Сімферополя 11 2.2. Активний відпочинок та перспективні види туризму у Бахчисараї і Сімферополі 20 2.2.1. Спелеотуризм 20 2.2.2. Пригодницький туризм, археологічні експедиції 21 2.2.3. Полювання і риболовля. Зелений туризм 23 2.2.4. Гірський велосипед та інші види катання по бездоріжжю 24 РОЗДІЛ 3. ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СІМФЕРОПОЛІ І БАХЧИСАРАЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 26 3.1. Перспективи та орієнтири розвитку туристичної галузі 26 3.2. Організаційно-економічні та правові заходи щодо вирішення основних проблем галузі туризму 30 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Крим. Важко назвати місце, що могло б зрівнятися з ним по розмаїтості й мальовничості природи. Цей край має величезний туристсько-екскурсійний потенціал. Південне море й мальовничі гори, глибокі каньйони й тінисті долини, круті обриви й згаслі вулкани, скелясті береги й таємничі печери, роздольні південні степи й гірські луги, сосни й магнолії, букові ліси й плантації троянд, сади й виноградники, унікальні пам'ятники природи й людської праці - усе сполучається в цьому казковому світі. Серед туристичних об’єктів окремо виділяються Сімферополь і Бахчисарай. Актуальність теми курсової роботи „Туристично-екскурсійні ресурси Сімферополя та Бахчисарая” обумовлена тим, що туризм у цих містах Криму грає вирішальну роль, тому фактори його розвитку є актуальними для нашого дослідження. Метою даного дослідження є аналіз багатих туристсько-екскурсійними ресурсами міст як Сімферополь і Бахчисарай. Об’єктом дослідження є Сімферополь і Бахчисарай, предметом дослідження є складові туристичного-екскурсійного потенціалу міст – пам’ятники архітектури, культури, природи. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: – докладна характеристика досліджуваних міст; – аналіз і вивчення природного, історико-культурного, потенціалу Сімферополя і Бахчисарая, їх складових; – аналіз перспектив і потенціалу подальшого розвитку туризму Сімферополя і Бахчисарая. Методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження туристичних ресурсів Сімферополя і Бахчисарая. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналізу, порівняння, узагальнення. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань туризму, туристичних ресурсів, інфраструктури Сімферополя і Бахчисарая, зокрема, найбільш повно ці проблеми висвітлені у роботах Багрова Н.В., Багрової Л.А., Бобарикіної Е.Н., Бокши В.Г., Владики С., Герцена А.Г., Могаричева Ю.М., Драчука В.С., Смірнової В.П., Челишева Ю.В. та ряду ін. Інформаційну базу даної курсової роботи становлять підручники, статистичні джерела, публікації в пресі, журнали. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; трьох розділів, перший з яких надає загальну характеристику Сімферополя і Бахчисарая як об’єктів туризму, у другому розділі курсової роботи проведений аналіз туристично-екскурсійних ресурсів Сімферополя та Бахчисарая, третій розділ включає дослідження потенційних можливостей розвитку туризму в Сімферополі і Бахчисараї та їх використання. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження та список використаних джерел.
Объём работы:
38
Выводы:Отже, проаналізувавши туристський потенціал Сімферополя і Бахчисарая, можна зробити наступні висновки: - Територія дослідуваних міст відрізняється значною природною розмаїтістю. - Історико-культурний потенціал Сімферополя і Бахчисарая дуже багатий. - Потенціал і перспективи подальшого розвитку Криму дуже великі, для цього є всі підстави – гарне географічне розташування, багаті природно-рекреаційні ресурси та велика кількість пам’яток. Хоча туристичні можливості Сімферополя і Бахчисарая великі, однак для того, щоб Сімферополь і Бахчисарай стали по-справжньому міжнародними центрами туризму, ще має бути багато проблем вирішено. Одним з напрямків усталеного розвитку туристської індустрії, що спрямований на охорону та розвиток української природи та культурно-історичної спадщини, на сприяння міжетнічній толерантності та залучення людей до активної участі у вирішенні власних фінансових проблем, сприяння працевлаштуванню безробітних, а також подолання характерного для України сезонного характеру туристського продукту є розвиток сільського туризму у дослідуваних містах. Вони мають великі можливості, багатство ресурсів та всі передумови для його розвитку. Оптимальним варіантом розвитку туристичної індустрії цих міст міг би бути комплексний підхід, який передбачає формування необхідної інфраструктури. Останню можна сформувати лише на засадах кооперації і ділового партнерства. Практично це є шлях до формування регіональних програм економічного розвитку на основі пріоритету, яким є туризм. Отже, можна стверджувати, що в результаті активної державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади з розвитку туризму, зокрема в міжнародних транспортних коридорах, створення прийнятних і прозорих «правил гри», сприйняття міжнародного туризму як засобу інтеграції у світовий та європейський простір, а також як форми розвитку інтеграційних комунікацій туризм досліджуваних міст стане потужною індустрією.
Вариант:нет
Литература:1. Азар В.І. Економіка й організація туризму. - К.: Логос, 2003. - 182 с. 2. Багров Н.В. Каким быть Крыму в XXI веке? – С.: Таврида, 1999. 3. Багров Н.В., Багрова Л.А. Новые подходы к использованию рекреационного потенциала Крыма // Проблемы экологии и рекреации Азово-Черноморского региона. – С.: Таврида, 2005. 4. Бобарыкина Е.Н. Маркетинговые исследования курортной индустрии Крыма: анализ первых результатов и перспективы применения // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №12. 5. Бокша В.Г. Туризм в Крыму на пороге 21 века. – К. Здоров‘я, 1999. 6. Бокша В.Г., Богуцкий Б.В. Туризм в Крыму. – К.: Здоров‘я, 2000. 7. Владика С. Український туризм - оптимізм без авантюризму // Столиця. – 2004. – № 5 (верес.). 8. Власова І.Б., Зорін І.В., Ільїна Є.Н. Основи туристської діяльності. - К.: Логос, 2001. - 243 с. 9. Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 10: Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Автономной Республике Крым. – С.: Таврия, 2005. 10. Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 7. – С.: Таврия, 2006. 11. Вопросы развития Крыма: Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. Выпуск 11: Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: проблемы и перспективы. – С.: Сонат, 2004. 12. Герцен А.Г., Могаричев Ю.М. Перспективы туризма в Крыму. – С.: Таврия, 2006. 13. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності. Уч. допомога. - М.: Ноліуж, 2006. – 288 с. 14. Данилин А.Э. Развитие иностранного туризма // Туризм. – 2005. – № 4. 15. Драчук В.С., Смирнова В.П., Челышев Ю.В. Крым. – С.: Таврия, 2005. 16. Іванух Р., Жученко В. Стратегічні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Сімферополя та Бахчисарая // Економіка Сімферополя та Бахчисарая, 2005. – №1. 17. Комплексная долгосрочная программа социально-экономического развития и структурной перестройки экономики Автономной Республики Крым. – С.: Таврика, 2006. 18. Король О. Д. Туристські ресурси та їх використання // Чернівец. ун-т. Наук. вісн. – Ч.: ЧУНВ, 2006. – Вип. 3: Географія. 19. Країни світу: довідник. – К.: Логос, 2006. 20. Краснодемський В. Туризм: можливості є, але…: Туризм в Сімферополі та Бахчисараї // Голос Сімферополя та Бахчисарая. – 2006, 19 верес. 21. Лаптєв Ю. Н., Савінова О. В. Туризм в Криму: стан і перспективи розвитку. – С.: Таврія, 2004. 22. Природные ресурсы Крыма и перспективы их использования до 2010 г. // Протокол коллегии Министерства экономики Автономной Республики Крым, декабрь 2006. 23. Руденко Л.Г. Кримський туризм і його значення. – К.:«Либідь, 2003. 24. Рудий П.Н. Міжнародний туризм Криму: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. 25. Супутник туриста. / Відп. ред. Мірошник Т.М.. – К.: Либідь, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)