Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Вища математика»

Математичний прогноз

Карточка работы:58232б
Цена:
Тема: Математичний прогноз
Предмет:Вища математика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент туризму
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача №1. Умова: Знайти множину розв’язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом повного виключення. Вказати залежні (базисні) та незалежні (вільні) змінні. Зробити перевірку. Визначити відповідний базисний розв’язок та з’ясувати, чи є він опорним. 1.6. Задача №2. Умова: Кожне із трьох підприємств випускає продукцію одного виду та використовує продукцію суміжних підприємств у якості проміжного продукту для випуску своєї продукції. Нехай задано: 1) матрицю А , норм прямих витрат виробництва, тобто кількість продукції і-ого підприємства, яку використовує j-е підприємство для випуску одиниці своєї продукції; 2) вектор попиту на продукцію підприємств на зовнішньому ринку (кінцевий продукт). Скласти математичну модель задачі про між виробничі зв’язки (відкриту модель Леонтьєва). Визначити: 1) матрицю норм повних витрат виробництва; 2) план валового випуску продукції; 3) матрицю норм непрямих витрат на виробництво. 2.6. Задача №3. Умова: підприємство випускає три види продукції у кількості х1, х2, х3 відповідно, використовуючи для виробництва два типи сировини. Нехай задано: 1) матрицю А , норм прямих витрат виробництва, тобто кількість сировини і-ого типу, яку використовує підприємство для випуску одиниці продукції j-го виду; 2) вектор запасів сировини; 3) вектор ринкових цін на продукцію підприємства. 1) Скласти математичну модель задачі про оптимальний асортиментний випуск продукції та розв’язати задачу симплексним методом. 2) Знайти оптимальні асортиментні плани виробництва, які задовольняють асортиментні співвідношення: а) x1 = x2; б) х1 = х3. 3) Скласти математичну модель двоїстої задачі та розв’язати двоїсту задачу графічним і двоїстим симплексним методом. 4) Перевірити виконання теорем двоїстості та дати економічну інтерпретацію розв’язків прямої і двоїстої задач. 3.6. Задача 4. Умова: Туристична фірма має філії в трьох містах, у кожній з яких працює аі, де і = 1, 2, 3 рекламних агентів ( ). Фірма збирається провести рекламну компанію в інших країнах, для чього необхідно направити агентів до чотирьох міст по агентів відповідно ( ). Відома вартість проїзду одного рекламного агента із і-го міста до -го міста ( ). Розв’язати транспортну задачу на мінімум, а саме: 1) скласти математичну модель задачі; 2) знайти допустимі плани рекламної компанії чотирма методами та вибрати із них опорний; 3) визначити методом потенціалів оптимальний план рекламної компанії. 4.6. Задача 5. Умова: Інвестиційний фонд розподіляє кошти між п’ятьма підприємствами для заданих рівнів інвестування. Знайти оптимальний розподіл інвестицій, для якого загальний прибуток фонду буде найбільшим, якщо прибутки підприємств для відповідних рівнів інвестування задано у наступній таблиці. 5.6. Підприємство П1 П2 П3 П4 П5 Рівень інвестицій 20 3 4 2 3 3 40 4 5 3 5 5 60 5 7 5 7 6 80 6 8 7 8 8 100 7 9 8 10 10 120 8 10 10 12 11 140 10 11 12 14 13
ВУЗ:Інститут Туризму ФПУ (ІТФПУ)
Содержание:
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
31
Выводы:
Вариант:6
Литература:
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (355)