Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
МЕО Міжнародні економічні відносини / ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність»Менеджмент ЗЕД»

Теоретичні основи та основні напрямки управління ціновою політикою підприємства на зовнішньому ринку. Аналіз цінової політики ВАТ „Регом” на зовнішньому ринку. Шляхи підвищення ефективності цінової політики підприємства на зовнішньому ринку.

Карточка работы:5822б
Цена:
Тема: Теоретичні основи та основні напрямки управління ціновою політикою підприємства на зовнішньому ринку. Аналіз цінової політики ВАТ „Регом” на зовнішньому ринку. Шляхи підвищення ефективності цінової політики підприємства на зовнішньому ринку.
Предмет:Менеджмент ЗЕД
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент ВЕД
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Гуманітарний Інститут (КГІ)
Содержание:Вступ 3 1. Теоретичні основи та основні напрямки управління ціновою політикою підприємства на зовнішньому ринку 5 1.1 Поняття управління ціновою політикою підприємства на зовнішньому ринку 5 1.2 Розробка цінової політики на підприємстві – суб’єкті ЗЕД 9 2. Аналіз цінової політики ВАТ „Регом” на зовнішньому ринку 15 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Методика ціноутворення на підприємстві 17 2.3. Оцінка ефективності цінової політики підприємства на зовнішньому ринку 23 3. Шляхи підвищення ефективності цінової політики підприємства на зовнішньому ринку 26 3.1. Напрямки удосконалення цінової політики підприємства на зовнішньому ринку 26 3.2. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності політики ціноутворення на зовнішніх ринках 32 Висновки 41 Список використаної літератури 44
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В умовах демократизації суспільного життя, економічної реформи, переходу до ринкових відносин підприємствам надані широкі права в сфері господарської діяльності. В цьому зв'язку на перший план виходить необхідність введення нової, раціональної системи управління, яка сприяла б виявленню і реалізації всіх наявних у підприємства резервів. Виникає необхідність перегляду багатьох положень традиційної системи управління. Актуальність дослідження процесів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в нових економічних умовах визначається насамперед триваючим становленням ринкової економіки, що у свою чергу вимагає перебудови не тільки форм і методів управління експортною діяльністю, але і мислення всіх категорій керуючих, що беруть участь у процесі управління господарством. Слід зазначити, що в умовах конкурентних відносин на ринках товарів основним гравцем на ринку вважається саме споживач, зі своїми особливостями, манерами поведінки та мотивацією до купівлі продукції. Тому основна увага при проведенні досліджень у сфері зовнішньоекономічної діяльності приділяється саме вивченню особливостей попиту на продукцію підприємства на зовнішніх ринках. Вивчення проблем, пов’язаних з врахуванням особливостей попиту при формуванні експортної політики підприємства є важливим напрямком як теоретичних досліджень, так й прикладних управлінських програм на діючих підприємствах. В ринковій економіці ціна виступає в якості одного з найбільш важливих синтетичних показників, який суттєво впливає на фінансовий стан підприємства. Стратегія ціноутворення як складова загальноекономічної стратегії підприємства повинна не тільки забезпечувати підприємству покриття витрат за рахунок отримання високих доходів, але й враховувати майбутні зміни на ринку продукції, ступінь конкурентності взаємовідносин між виробниками аналогічної продукції. Формування стратегії ціноутворення повинне базуватися на ретельному вивченні усіх чинників встановлення ціни та обгрунтуванні доцільності використання нових методів ціноутворення. Саме тому вивчення елементів цінової стратегії стає важливим напрямком наукових досліджень та є актуальною проблемою сучасної системи управління. Головною метою цього дослідження є вивчення складових цінової політики підприємства на зовнішніх ринках . Предметом дослідження є цінова політика в умовах ЗЕД як система управлінських дій у складі загальноекономічної стратегії підприємства. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження будуть вирішені наступні завдання: - розгляд сутності цінової політики та управління ціноутворенням в умовах ЗЕД; - проведення порівняльного аналізу існуючих методів визначення цінової політики; - визначення сутності та складових політики ціноутворення та її взаємозв?язку з загальноекономічною стратегією підприємства; - проведення аналізу результативності цінової політики підприємства – суб’єкту ЗЕД та визначення її позитивних та негативних боків; - виявлення можливостей щодо удосконалення цінової політики підприємства на зовнішніх ринках - обгрунтування доцільності впровадження нових методів ціноутворення та оцінка ризику впровадження нової цінової політики на підприємстві. В ході дослідження використовувались наступні методи: частково-пошуковий, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, експертних оцінок, економіко-статистичні, порівняння, опису та інші.
Объём работы:
46
Выводы:Основою ефективної діяльності підприємства в умовах ринкових відносин є розробка економічної стратегії його розвитку. Стратегія ціноутворення, як важлива складова загальноекономічної стратегії підприємства, покликана визначити головні пріоритети при встановленні цін на продукцію з урахуванням якомога більшої кількості чинників, що випливають з конкурентного характеру діяльності підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємства неможливий без глибокого вивчення процесів встановлення цін на продукцію внаслідок того, що в умовах ринкової економіки ціна виконує не тільки функції еквівалентного товарообміну, але й є найважливішим засобом управління ефективністю виробничими процесами. Сучасна стратегія ціноутворення базується на використанні великої кількості різноманітних за внутрішнім змістом та структурою методів встановлення цін. Більшість з них формується та використовується виходячи з виробничих та технологічних особливостей підприємства, обсягів продукції, її конкурентоспроможності, кон?юнктури того чи іншого ринку. В міжнародному маркетингу різноманітність ринкових умов вимушує виробника пристосовувати свою продукцію і свої методи збуту до місцевих умов. Для одного і того ж товару умови ринку в різних країнах можуть радикально розрізнятися. Економічна ситуація в різних країнах може розрізнятися таким чином, що товар, що користується попитом обширного купівельного сегменту в одній з них, в іншій зажадається незначною меншиною. Тому враховуючи різноманітність умов ринку необхідно застосувати особливу організацію маркетингу, характерними рисами і елементами якої є: система ефективного спостереження за сукупністю ринків переважно з присутністю на місцях, дозволяючи швидко дізнатися про зміни, що відбуваються, і по можливості приймати попереджуючі заходи швидке реагування на специфічні запити, що припускає велику пристосовність виробничих і адміністративних служб; система, що дозволяє відстежувати і контролювати ефективність вжитих заходів, не дивлячись на труднощі, зв'язані, з відмінностями у формах звітності, різноманітністю валют і особливостями "культурного порядку" в управлінні підприємством; здатність розробити і застосувати різноманітні прийоми збору інформації і поведінки на ринку, відповідні всім можливим випадкам. Розвиток ринкових відносин в Україні, зростаюча роль споживача у формуванні попиту на конкретні товари як по кількості, так і за якістю, широке включення вітчизняних підприємств в міжнародний розподіл праці об'єктивно висувають нові вимоги до системи управління підприємствами, перетворюваними в концерни, трести на основі акціонерної або приватної власності. У зв'язку з цим необхідне застосування маркетингу в організації їх господарської діяльності, а у міру створення закордонних виробничих підприємств - використовування міжнародного маркетингу, що припускає як одна з найважливіших функцій координацію виробничої діяльності підприємств, розташованих як в своїй країні, так і за межею в рамках єдиної власності. В межах роботи було запропоновано впровадження деяких заходів щодо оптимізації існуючої цінової політики ВАТ «Регом» на зовнішньому ринку. Ці заходи базуються на ретельному вивченні динаміки ринків металопродукції та визначенні основних тенденцій їх подальшого розвитку. Так, зокрема, було встановлено, що внаслідок пожвавлення на світових ринках металопрокату, у майбутньому буде спостерігатися підвищення цін. Це дало змогу спрогнозувати можливості збільшення цін у певних межах на продукцію підприємства. На основі аналізу конкурентоспроможності продукції та з урахуванням ризику з використанням методу експертних оцінок було здійснено висновок про можливості диференційованого підвищення цін на продукцію підприємства в залежності від регіонів реалізації. Крім того, за результатами аналізу ефективності реалізації металопродукції на ринках світу, було визначене найбільш ефективні напрямки постачання продукції, на базі чого зроблені висновки про певні зміни у товаророзподілі.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р. 2. Закон України “Про митну справу в Україні” від 25 червня 1991 р. 3. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 р. 4. Декрет Кабінету міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. 5. Указ Президента України “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 27 січня 1995 р. 6. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 7 травня 1999 р. 7. Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров: Учеб. пособие. — М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. — 456с. 8. Амблер Т. Маркетинг и финансовый результат. Новые метрики богатства корпорации / П.Н. Мальцев (пер.с англ.). — М. : Финансы и статистика, 2003. — 248с. 9. Анурин В. Ф., Муромкина И. И., Евтушенко Е. В. Маркетинговые исследования потребительского рынка: Уникальный отечественный опыт:Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 061500 - Маркетинг. — СПб. : Питер, 2004. — 269с. 10. Арутюнян С.С. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. - О.: ОРІДУ, 2006. - 168 с. 11. Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса. — М. : Вершина, 2005. — 300с. 12. Балабанова Л.В., Германчук А.Н. Коммерческая деятельность: маркетинг и логистика / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. — Донецк : Издательство ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. — 230с. 13. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: Проблеми становлення та розвитку / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2. вид., випр. і доп. — К. : Політехніка, 2004. — 400с. 14. Бондаренко И.В., Дубницкий В.И. Менеджмент - корпоративный, маркетинг, информационный, антикризисный: Справоч.-информ. пособие для специалистов, науч. работников и предпринимателей / Донецкий экономико-гуманитарный ин-т; Донецкий гос. ун-т управления. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2004. — 140с 15. Брагин Д.А., Баширов И.Х., Лазебник Р.М.. Маркетинг товара: Учеб. пособие / Донецкий гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк : ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2005. — 255с. 16. Буров А.С. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция" и "Маркетинг". — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 283с. 17. Вершинин А.П. Внешнеэкономическое право. Введение в правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: Краткий учеб. курс. - М.: НОРМА-Инфра-М, 2001. - 256 с. 18. Гоголь Г.П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. України всіх форм навч. напряму "Економіка і підприємництво" (менеджмент) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 147с. 19. Голомша Н. Є. Маркетинг послуг: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 192 с. 20. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 2002. – 416 с. 21. Гончаров В.Д.. Маркетинг в пищевой промышленности и торговле. — М. : ДеЛи принт, 2001. — 146с. 22. Дроздова Г.М. Менеджмент внешнеэкономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. - Донецьк: ДонГАУ, 2001. - 154 с. 23. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с. 24. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с. 25. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 244 с. 26. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту: Монографія / Л.В. Батченко, Г.М. Дроздова, В.В. Дятлова, О.Г. Ткаченко та ін.; Під заг. ред. Л.В. Батченко. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. - 244 с. 27. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с. 28. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навчально-мето¬дичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. 29. Карпов В.А, Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон'юнктури ринку: Навч. посіб.. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2003. — 284с. 30. Карпова С.В. Международный маркетинг: Учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика". — 2-е изд., перераб., доп. — М. : Экзамен, 2005. — 287с. 31. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2002. - 384 с. 32. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — 2. вид. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 472с. 33. Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, Л.С.Ноджак; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л.: Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2006. - 352 с. 34. Лазебник Л.Л. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л.Л.Лазебник, О.Д.Данілов. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. - 158 с. 35. Маркетинг предприятий пищевой промышленности: Учеб. пособие / Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины / Б.В. Буркинский (ред.). — О., 2002. — 538с. 36. Маркетинг: Стратегии, с которыми побеждают / Алена Мальцева (сост.). — К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. — 314с. 37. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Д.П. Александров, А.В. Бобков, С.А. Васьковский и др.; Под ред. В.С. Каменкова. - М.: Из-во деловой и учеб. лит-ры, 2005. - 800 с. 38. Минизберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий: Пер. с англ./Под ред.Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с. 39. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность / Под общ. ред. М.И. Плотницкого, Г.В. Турбан. - Минск: ООО "Современная школа", 2006. - 664 с. 40. Моисеева Н.К. Международный маркетинг Учебное пособие. – М.: Внешторгиздат, 2002. – 360 с. 41. Мокров Г.Г., Дронов Р.И. Маркетинг в сфере внешнеторговой деятельности: Учеб. пособие. — М. : Юркнига, 2004. — 303с. 42. Наумова Л.М. Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: Учеб. пособие. — М. : Элит, 2004. — 204с. 43. Николайчук В.Е, Белявцев М.И. Промышленный маркетинг: Учеб. пособие. — Донецк : ООО ПКФ "БАО", 2004. — 383с. 44. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 246с. 45. Перерва П.Г., Тимофєєв В.М., Погорєлов М.І, Гаврись О.М., Ларка М.І. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т" / Петро Григорович... Перерва (ред.). — Х. : НТУ "ХПІ", 2004. — 639с 46. Пілюшенко В.Л., Смерічевський С.Ф., Борзенков С.В.. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : ВІК, 2004. — 235с. 47. Полторак В. А. Маркетинг: Навчальний посібник.- Тернопіль: Астон, 2004.- 136 с. 48. Попов В.М., Ляпунов С.І., Муртузалієва С.Ю. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с. 49. Портер М. Стратегія конкуренції / К.: Основи, 2002. – 390 с. 50. Ринок технологічної продукції України. Спецвипуск. // Інвестгазета, №18, 2005. 51. Салливан М, Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле: Секреты успеха магазина XXI века / А.А. Романов (пер.с англ.). — СПб. : Издательский дом "Нева", 2004. — 381с. 52. Святненко В. Ю. Маркетинг: Навч.-метод. комплекс / Інститут післядипломної освіти. Економічний факультет Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 189с 53. Скибінський С.В. Маркетинг: Підручник / Київський національний економічний ун- т; Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — К. : КНЕУ, 2005. — 568с. 54. Стоун М, .Бонд Э., Блейк Э., Дейвис Д., Моффетт Т. Прямой и интерактивный маркетинг: Пер. с англ.. — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. 55. Ткаченко Л. В. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2003.- 387 с. 56. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебн. – М.: Бизнес – школа "Интел-Синтез", 2002. – 640 с. 57. Циганкова Т.М. Методологічні принципи оцінювання потенціалу міжнародної діяльності підприємства//Вчені записки: Наук. Збірник. – Вип. 1/Відп. Ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 128-133.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)