Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Образ маленької людини в повістях Гоголя «Шинель» та «Нотатки Божевільного»

Карточка работы:5817б
Цена:
Тема: Образ маленької людини в повістях Гоголя «Шинель» та «Нотатки Божевільного»
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Мова і література
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Сучасних Знань (УСЗ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ І Особливості психології «маленької людини» М.В.Гоголя 1.1.Трагічність образу Акакія Акакійовича 6 1.2. Метаморфози долі та трагічність Попріщина 11 РОЗДІЛ ІІ Суспільно-філософський сенс митарств «маленької людини» 2.1. «Помста» Башмачкіна суспільству 16 2.2. Підкорення суспільством Попріщина 22 ВИСНОВОК 27 БІБЛІОГРАФІЯ 29
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Творчість М. В. Гоголя вже кілька тисячоліть вражає багатьох шанувальників класики. Про нього говорять як про великого письменника, творця вишуканого слова, генія, що змінив особу й форму літератури. Безсумнівно, Гоголь — великий чарівник слова, що володів даром проникати в найпотаємніші кутки душі людської. Усе, що природа може мати прекрасного, звабливого, усе, що народ може мати оригінального, характерного, — усе це втілилося в літературних творах видатного письменника. Гоголь був одним із найдивніших і найсвоєрідніших майстрів художнього слова. Серед видатних письменників минулих століть він володів, мабуть, чи не найвиразнішими прикметами стилю. Гоголівська мова, гоголівський пейзаж, гоголівський гумор, гоголівська манера зображення портрету — ці вираження давно стали повсякденними. Проте вивчення художньої майстерності Гоголя усе ще залишається далеко не повною мірою вирішеним завданням. Н. В. Гоголь — винятково самобутній, національний письменник. Він створив чарівний образ Батьківщини, звертаючись не тільки до мотивів народних переказів і легенд, але й до фактів тогочасного життя. Сполучення романтичного і реалістичного стає найважливішою особливістю творів Гоголя й не руйнує романтичної умовності. На думку науковців, Гоголь — одна із найаскетичніших фігур нашої літератури, єдина та виняткова. Його життя, подібне до життя ченця, було безперервним подвигом і сходженням до вершин людськогодуху, але знали про цей бік його особистості тільки найближчі до нього духовні особи й дехто з друзів. У свідомості більшості сучасників Гоголь являв собою класичний тип письменника-сатирика, викривача пороків, суспільних та людських, блискучого гумориста. Зокрема, Гоголь відкриває читачеві світ "маленьких людей". Відомо, що тема "маленької людини" матеріал і блискучий зразок "натуральної школи". Першим твором, у якому правда життя і долі "маленьких людей" виражається письменником за допомогою "натуральної школи", був незакінчений роман Лєрмонтова "Княгиня Лиговская". Цей твір надає можливість провести певну паралель між авторами, що перебувають на шляху до повного вираження реалізму. Гоголь розкрив у повістях «Шинель», «Нотатки божевільного» та інших творах розкрив справжній бік столичного життя і життя чиновників. Він яскраво і вагомо показав можливості "натуральної школи" у перетворенні і зміни погляду людини на світ і на долі "маленьких людей". Крім того, критичний реалізм Гоголя розкрив і допоміг розвинути цю тему в письменників майбутнього. Гоголь ратував за гнучку й оригінальну критику, належну бути "вірним представником думок" своєї епохи. У "Петербурзьких нотатках" 1836 року Гоголь з реалістичних позицій висуває ідею соціально- насиченого мистецтва, що показує загальні елементи нашого суспільства, які ним рухають. Він дає надзвичайно глибоке визначення реалістичного мистецтва, що випливає за романтизмом, який охоплює своїм подвійним поглядом старе й нове. У реалізмі Гоголя міститься величезне розкриття багатовимірних складнощів життя, його руху, народження нового. Реалістичний погляд утверджується у творчості Гоголя в другій половині 30-х років. "Петербурзькі повісті", особливо "Шинель" мали величезне значення для всієї наступної літератури, утвердження в ній соціально-гуманістичного напрямку і натуральної школи. Герцен вважав "Шинель" колосальним твором Гоголя, а Достоєвський відмічав: "Все мы вышли из гоголевской “Шинели” 13. Творчість Гоголя надзвичайно збагатила російську літературу, розширила межі художнього зображення дійсності. Соціальний пафос, "демократизм і гуманізм", звернення до масових, повсякденних явищ, створення яскравих, емоційних і соціальних типів, поєднання лірико-патетичного й гротескно - сатиричного зображення життя — ці гоголівські риси були активно підхоплені молодими письменниками 40-х років. Але Гоголь відчутно вплинув і на подальший рух російської літератури, "відгукнувшись" у творчості багатьох діячів від Достоєвського й Щедріна, до Булгакова й Шолохова. Письменник не помилився, говорячи про свій "пророче" обдарування, про здібності поетично передбачати майбутнє і великі зміни національного життя. Актуальність теми дослідження зумовлена неослабним інтересом до його творчості і на початку ХХІ століття. Тема курсової роботи «Образ “маленької людини” в повістях Гоголя потребує глибокого аналізу та детального опрацювання. Мета дослідження – визначити особливості зображення образу “маленької людини” в повістях Гоголя “Шинель та “Нотатки божевільного” Мета зумовила завдання роботи: —проаналізувати особливості письменницького таланту Гоголя-реаліста; —дослідити творчу спадщину видатного російського письменника; —визначити основні теми і мотиви повістей “Шинель” та “Нотатки божевільного”; —охарактеризувати специфіку зображення образів “маленьких людей” у повістях Гоголя. Наукова новизна дослідження полягає у принципово новому підході до вивчення творів М.В. Гоголя, зокрема, його повістей “Шинель” та “Нотатки божевільного”, а саме в дослідженні специфіки зображення образів “маленьких людей”. Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та бібліографії.
Объём работы:
29
Выводы:Кожен видатний художник — це цілий світ. Увійти в цей світ, відчути його багатогранність і неповторну красу — значить наблизити себе до пізнання нескінченної розмаїтості життя, поставити себе на вищий щабель духовного, естетичного розвитку. Творчість кожного великого письменника — дорогоцінне джерело художнього й духовного досвіду, що має величезне значення для поступального розвитку суспільства. Щедрін називав художню літературу "сокращенной вселенной". Вивчаючи її, людина отримує крила, стає здатною ширше, глибше зрозуміти історію й той неспокійний сучасний світ, у якому він живе. Велике минуле невидимими нитками пов'язане із сьогоденням. У художній спадщині відбиті історія й душа народу. От чому воно — невичерпне джерело духовного й емоційного збагачення. Особлива роль у цьому відношенні належить творчості М. В. Гоголя, художній світ якого надзвичайно своєрідний і складний. Аналіз образів «маленьких людей» у його "Петербурзьких повістях" розкриває органічне сплетіння фантастичних і сатиричних елементів у зображенні побуту звичайної людини, вражає своєю оригінальністю й незвичайністю. У всіх випадках письменник спирається на образи й ситуації, які йому доводилося чути та спостерігати. Разом з тим, відштовхуючись від них, Гоголь цілком і повністю віддається своєї фантазії, своїй внутрішньої схильності до сприйняття й відтворення комічного в житті. Комічне у його повістях тісно переплітається з трагічним. Пошук «маленькою людиною» свого місця у світі — це завжди трагічний шлях до усвідомлення власної гідності. Так, у душі героя повісті «Шинель» визріває протест проти його становища, а після смерті його примара нібито вдається до помсти своїм кривдникам. У такий досить незвичний спосіб Башмачкін утверджує своє власне «я». Однак герой «Нотаток божевільного» — людина приречена на повну скореність жорстокому суспільству. Жалюгідність Попріщина посилюється у останні хвилини його життя, коли він визнає, що є зайвим у цьому світі. Навіть божевілля героя як витіснення його за рамки звичайного життя є свідченням його приреченості. У «Шинелі», як і у «Нотатках божевільного" порушені межі розуму і божевілля, розмиті межі життя і смерті. І в "Нотатках", і в "Шинелі" в остаточному підсумку читач бачить не просто "маленьку людину", а людину взагалі. Перед нами постають образи людей самотніх, невпевнених, позбавлених надійної опори, що потребують співчуття. Тому ми не можемо ані безжально засуджувати "маленьку людину", ані виправдовувати її: вона викликає і жаль, і глузування. Саме таким зображує її Гоголь. Таким чином, Гоголь відчував обмеженість уявлень, згідно з якими предметом мистецтва може бути лише піднесена, ідеальна сторона дійсності. Він зрозумів необхідність зображення людини у всіх її зв'язках і відносинах з життям. А це, у свою чергу, вимагало від письменника вміння розкрити всю приголомшливу «тину мелочей», що обплутує людину, всю пересічну життєву прозу її повсякденного існування До наших днів гоголівські повісті “Шинель”, “Нотатки божевільного” залишаються у числі нерозгаданих книг російської класики. І це за умови, що ключ до тлумачення гоголівської творчості давно вже поданий самим письменником. Проведене дослідження не претендує на всебічний огляд творчості М. В. Гоголя. Це лише одна зі спроб узагальнити та проаналізувати образи «маленької людини» у повістях «Шинель» та «Нотатки божевільного». Робота може бути використана на уроках зарубіжної літератури при вивченні творчості М. В. Гоголя. Крім того, матеріали дослідження стануть у пригоді тим, хто цікавиться класичною літературою.
Вариант:нет
Литература:1. Аненнский И.Ф. О формах фантастического у Гоголя// Русская школа. Общепедагогический журнал для школы и семьи. 1890. — Т.2. — N 10. 2. Бочаров С.Г. Петербургские повести Гоголя // Н.В.Гоголь. Петербургские повести. — М., 1981. 3. Бочаров С.Г. О стиле Гоголя // Теория литературных стилей. — М., 1976. 4. Белый А. Мастерство Гоголя. — М.-Л., 1934. 5. Васильева Е., Пернатьев Ю. Сто знаменитых писателей.- Харьков: Фолио, 2001.— С. 122—128. 6. Введение в литературоведение: Хрестоматия./Под ред. Г.А. Поспелова.— М.: Просвещение, 1988. 7. Ветловская В.Е. Повесть гоголя "Шинель"// Русская литература. 1988. — N 4. 8. Гегель. Лекции по эстетике // Соч., т.12. — М., 1938. 9. Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т.// Сост., под. текста и коммент. В.Воропаева и В.Виноградова. — М., Русская книга, 1994. 10. Гончаров С.А. Творчество Н.В. Гоголя и традиции учительной литературы.— СПб, 1992. 11. Гроссман-Рощин И. Рассказы об искусстве (письмо третье)//Октябрь. — 1928. — N 4. 12. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М.Я-Л., 1959. 13. Дилакторская О.Г. Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В.Гоголя. — Владивосток, 1986. 14. Евсеев Ф. Мифоритуальные архетипы в художественной системе повести Н.В.Гоголя "Шинель": концепт рождения героя // Микола Гоголь i свiтова культура. — Киiв-Нижин, 1994. 15. Краткий словарь литературоведческих терминов.— М.: Просвещение, 1978. 16. Кривонос В.Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. —Воронеж, 1981. 17. Лисенкова Н.А. Мотивационная сфера повести Гоголя "Шинель"// Проблемы жанрового многообразия русской литературы XIX века. — Рязань, 1976. 18. Літературознавчий словник-довідник.— К.: Академія, 1997. 19. Лотман Ю.М. Из наблюдений над стуктурными принципами раннего Гоголя // Уч. зап. Тарт. ун-та. — Труды по русской и славянской филологии. — Вып. 252. — Тарту, 1970. 20. Лотман Ю.М. Гоголь и соотнесение "смеховой культуры" с комическим и серьезным в русской национальной традиции // Труды по знаковым системам. — Вып. V. — Тарту, 1973. 21. Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985. 22. Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Л., 1989. 23. Машинский С. Художественный мирг Гоголя.— М.: Просвещение, 1971. 24. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. —М., 1988. 25. Манн Ю.В. Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя, или «Сильные кризисы, чувствуемые целою массою» // Вопросы литературы.— 2002. —№ 4. 26. Набоков В. Николай Гоголь. — М., 1991. 27. Николаев Д. Сатира Гоголя.— М.: Худ. литература, 1984. 28. Пиксанов Н. Николай Васильевич Гоголь. В кн.: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.— М.: Изд-во «Брокгауз и Эфрон», 1916. 29. Пумпянский Л.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»,— //Преподавание литера¬турного чтения в эстонской школе.—Таллинн, 1986.— C. 102. 30. Раков Ю. Где мог жить Башмачкин// Литературная Россия.— 1985. — 29 марта. 31. Сидоренко Г.К. Як читати і розуміти художній твір.— К.: Рад. Школа, 1988. 32. Турбин В.Н. Герои Гоголя.—М.: Просвещение, 1983. 33. Турбин В.Н. Пушкин, Гоголь, Лермонтов. — М., 1978. 34. Христианство и русская литература// Л.В.Жаравина. Гоголь между христианством и позитивизмом. СПб.: Наука, 1999. С.164-212. 35. Чеботарева В.А. О гоголевских традициях в прозе М. Булгакова //Русская литература.— 1984.—№ 1. — С.167-179. 36. Чудакова М.О. Булгаков и Гоголь //Русская речь. —1979. — №2. — С.38-48.—№ 3. — С.55-59. 37. Фангер Д. В чем же, наконец, существо "Шинели" и в чем ее особенность // Н.В.Гоголь. Материалы и исследования. — М., 1995. 38. Фридман Н.В. Влияние "Медного всадника" Пушкина в "Шинели" Гоголя // Искусство слова. — М., 1973. 39. Фридлендер Г.М. Поэтика русского реализма. — Л., 1971. 40. Фролова К.П. Аналіз художнього твору.—К.: Рад. Школа, 1975. 41. Фролова К.П. Цікаве літературознавство.—К.: Освіта, 1991.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)