Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Корекційно-реабілітаційні заходи і служби в системі Міністерства праці і соціальної політики.

Карточка работы:9381
Цена:
Тема: Корекційно-реабілітаційні заходи і служби в системі Міністерства праці і соціальної політики.
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Тифлопедагіка і соціальна реабілітація
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ ………………………………………………………………………... 3 1. Державна політика реабілітації осіб з вадами зору …………………… 5 2. Законодавство України про реабілітацію інвалідів в Україні ………. 11 3. Діяльність Фонду соціального захисту інвалідів ……………………..17 Висновки …………………………………………………………………... 22 Список використаної літератури ………………………………………… 24
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Прагнення України досягнути стандартів життя розвинутих європейських країн зумовлює необхідність вищого, ще більш якісного підходу до соціального захисту людей із особливими потребами. Одним із основних критеріїв, який дозволяє людям із обмеженими фізичними можливостями відчувати себе повноправними членами суспільства, є рівень їхньої зайнятості, тобто створення державою робочих місць для працевлаштування інвалідів. Актуальність обраної теми пояснюється тим, що сьогодні в Україні понад 2,5 мільйони людей, які через фізичні або психічні вади здоров’я потребують від держави особливої уваги. Мірилом передових країн Старого світу є працевлаштування половини від загальної чисельності інвалідів. В нашій країні нині створено сприятливі умови оплачуваної роботи для майже 378 тисяч із них. Аби вирішити це важливе питання, уряд поставив завдання створити у найближчі роки один мільйон робочих місць для працевлаштування інвалідів. Особливо великою проблемою сучасного суспільства є зростання захворювань очей та розвиток на цьому ґрунті слабозорості і сліпоти. Метою курсової роботи є аналіз стану державного забезпечення соціальної реабілітації осіб з вадами зору, які за своїм статусом вважаються інвалідами різного ступеня. Одним із державних органів, покликаних здійснювати соціальний захист людей із особливими потребами, є Фонд соціального захисту інвалідів. Саме створення робочих місць для працевлаштування людей із обмеженими можливостями сьогодні у найперших завданнях Фонду, який здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами і організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, установленого Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". На жаль, в Україні не приділяється достатньої уваги особам з порушенням зору, патологіями та сліпотою. Наразі на державному рівні тільки частково реалізуються поодинокі програми соціальної реабілітації таких верств населення, проте за темпами зростання слабозорих та незрячих потрібно негайно зробити висновки і розробити заходи соціальної реабілітації.
Объём работы:
21
Выводы:Державна політика, спрямована на вирішення проблем громадян з особливими потребами, передбачає проведення активних заходів щодо поліпшення життєдіяльності інвалідів. А для цього слід об'єднати зусилля держави, роботодавців, неурядових, релігійних організацій, комерційних та інших установ, організацій тощо. В результаті перспектива розвитку професійної реабілітації інвалідів проходитиме у правовому полі, що забезпечено Конституцією України, указами Президента України, Законами України, постановами КМУ, Деклараціями ООН про права людини, права інвалідів, а також взаємодією з державними та громадськими інституціями, міжнародними організаціями у вирішенні нагальних проблем інвалідів. Для вирішення основних питань професійної реабілітації потрібні висококваліфіковані фахівці зі сфер реабілітації, педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, вищої школи, гувернери, фахівці з прикладної психології, менеджери для роботи з інвалідами, маркетологи, фахівці з інформаційних технологій. Якщо не будуть створені умови для їхнього зацікавлення роботою з інвалідами та з їхньою допомогою не здійснено прориву кваліфікованих кадрів з числа інвалідів на ринок праці, то розбудова та створення нових реабілітаційних центрів професійної реабілітації і функціонування їх на рівні освітніх закладів не тільки не принесуть бажаного результату, але й відкинуть рівень розвитку реабілітаційних технологій ще на кілька десятків років. Законодавство України з питань реабілітації інвалідів ґрунтується на Конституції України (254к/96-ВР) і складається із Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», законів України "Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії" (2017-14), "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (875-12), "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 18 липня 1991 року постановою Кабінету Міністрів №92 створено Фонд України соціального захисту інвалідів для фінансування державних соціальних програм підтримки і захисту людей з особливими потребами. Основними завданнями Фонду є: участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері соціального захисту інвалідів; здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів. Проте, одного такого фонду явно недостатньо для забезпечення реабілітації та соціального захисту інвалідів в Україні. Держава повинна звернути особливу увагу на кількість інвалідів в Україні, на темпи їх зростання та розробити ефективну діючу систему державних органів, метою яких буде забезпечення соціальної реабілітації інвалідів загалом та зокрема сліпих і слабозорих людей в Україні.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.36. 2. Постанова Кабінету Міністрів УРСР «Про затвердження положень щодо застосування Закону УРСР "Про зайнятість населення"» від 24 червня 1991 р. № 47 3. Авраменко М.Л. Професійна реабілітація в Україні: Організаційні аспекти формування мережі регіональних центрів професійної реабілітації осіб з особливими потребами Авраменко М.Л. Професійна реабілітація в Україні: Організаційні аспекти формування мережі регіональних центрів професійної реабілітації осіб з особливими потребами. – К.: Університет "Україна", 2004.- 448 с. 4. Діяльність Фонду соціального захисту інвалідів // http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/partneru/fszi 5. Крижановська Т.В. Стан та актуальні проблеми профілактики сліпоти та слабозорості в Україні // http://www.eyenews.ru/ pages.php?id=1117&glaukoma 6. Нові обрії працевлаштування інвалідів. – Фонд соціального захисту інвалідів // http://213.186.192.228:8082/ShowArticle.aspx?ID=196&AspxAutoDetectCookieSupport=1
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)