Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Релігієзнавство»

Пантеон богів в індуїзмі

Карточка работы:93822
Цена:
Тема: Пантеон богів в індуїзмі
Предмет:Релігієзнавство
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер медицини
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Східноєвропейський Університет Економіки і Менеджменту (СУЕіМ)
Содержание:Вступ 3 1.Конфесії в індуїзмі 5 2. Боги і демони 8 3. Генезис і еволюція шактизму 13 4.Неоіндуїзм 24 Висновок 31 Список використаної літератури 32
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Індуїзм - сама більша національна релігія у світі. За даними енциклопедії "Народи й релігії світу" (М.,1998), усього у світі на 1996 рік було близько 800 мільйонів прихильників цієї релігії, що склало 14% усього населення земної кулі. Сьогодні індуїзм є домінуючою релігією в Індії (індуїстів більше 80 відсотків населення) і в Непалі (індуїстів близько 80 відсотків населення). Крім того, індуїсти є у всіх країнах, де живуть індуси. Найбільш великі громади індуїстів в 1996 році були в країнах Азії: у Бангладеш (15 млн.), Індонезії (4 млн.) Шрі-Ланка (2,5 млн.), Пакистані (1,3 млн.), Малайзії (1,1 млн.). Найбільш велика громада індуїстів Африки була в ПАР (700 тис.), найбільш велика громада індуїстів Америки - у США (575 тис.), найбільш велика громада індуїстів Європи - у Великобританії (500 тис. послідовників). Індуїстські служителі культу (їх називають "брахманами") говорять, що "індуїстом не можна стати - їм треба народитися". Мається на увазі, що прихильниками індуїзму можуть бути тільки індуси по національності. Однак незважаючи на твердження служителів культу, що неіндуси не можуть бути індуїстами, у США, Канаді й Великобританії серед індуїстів можна зустріти й осіб іншої національності. Індуїзм виник в Індії в період часу між І і V ст. н.е. Попередницею й головним ідейним джерелом індуїзму була релігія, що називають брахманізмом (VІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.). У свою чергу брахманізму передувала так називана ведична релігія (XVІ в. до н.е. - VІІ в до н.е.). Служителі культу у всіх трьох релігіях (у ведичній релігії, у брахманізмі й в індуїзмі) призивали віруючих молитися в основному тим самим богам. У ведичній релігії верховним богом визнавався Індра, бог грому й блискавки. У брахманізмі як верховному богові поклонялися Брахмі, творцеві світу й заступникові служителів культу. В індуїзмі існують різні конфесії й різні боги в них шануються як верховні. Але в жодній з них верховним богом не вважається Брахма. Невизнання Брахми верховним богом становить головну відмінність індуїзму від брахманізму. Такий переворот у релігійних поглядах відбивав переворот у реальному житті. В Індії існували й існують касти (інша назва: Варни). Касти (Варни) - це групи людей, приналежність до яких визначається народженням. У минулому приналежність до тієї або іншої касти визначала, яким видом діяльності повинні займатися люди (зараз влади борються із цим звичаєм, але не завжди успішно). Привілейованою кастою були брахмани. Тільки вони одні могли бути служителями культу. Їхнім заступником уважався й уважається бог Брахма. Саме тому слово "з" (у перекладі з давньоіндійської мови, називаного санскритом, - "відбиття волі Брахми") позначало одночасно й людини з даної касти, і служителя культу. Брахмани в древній Індії мали більші переваги. Крім монополії на професійну релігійну діяльність, вони володіли ще й монополією на педагогічну й наукову діяльність. Ці три види професійних занять приносили їм більші доходи. Але, крім того, вони мали ще право на присвоєння половини всіх податків, які одержувала світська влада. Привілейоване положення брахманів у суспільстві відбилося й у релігії того часу. Заступник їхньої касти й професії служителів культу, що монопольно належала цій касті, бог Брахма, уважався одночасно й верховним богом. Брахма своєю надприродною могутністю як би закріплював ті матеріальні привілеї, які в реальному житті мали брахмани. Представники трьох інших основних каст (кшатрії, вайшьї й шудри), незадоволені сформованою ситуацією, здійснили соціальний переворот. Брахманів позбавили права привласнювати собі частину податків, позбавили їх і монополії на педагогічну й наукову діяльність. Усе, що їм залишили, - це право бути служителями культу. Разом з тим й у зв'язку із цим три інші основні касти домоглися й зниження статусу бога Брахми. Брахмани перестали бути самим привілейованим шаром суспільства, і їхній бог-заступник перестав розглядатися як верховний бог.
Объём работы:
31
Выводы:Індуїзм - сама більша національна релігія у світі, і вже це - дуже серйозна причина для уважного вивчення індуїзму. Отже, у даній роботі одержали своє висвітлення питання появи й відслідковані різні етапи еволюції індуїзму. Щодо епохи Індської цивілізації й ведийської епохи доречно говорити про існування елементів протошактизма. В епоху дисперсного шактизма в результаті синтезу релігійних подань аріїв й автохтонного населення поширюються культи богинь, але концепції єдиного жіночого початку, особливих релігійних і філософських текстів й організаційного оформлення (сект і ланцюгів учнівської наступності) шактизм ще не має. Все це з'являється в наступну епоху - епоху кристалізації шактизма. Знаковий добуток цього часу - Деви-махатмья. А приблизно з 8 в. н.е. (епоха зрілого шактизму) шактизм остаточно стає самостійним напрямком у рамках індуїстської традиції. У тантричний період поява тантр викликає гострий конфлікт із брахманською ортодоксією. Однак надалі появу шактистських пуран свідчить про згладжування цього конфлікту. У белетристичний період популярності шактизма сприяє поява безлічі художніх творів, створених під впливом шактистской міфології. І, нарешті, останній, коментаторско-ліричний період, ознаменований появою позасектантского, універсалістського шактизма, що має важливий політичний аспект.
Вариант:нет
Литература:1. Порублев Н. «Культи и мировие религии». Благовестник. Москва. 2. Уолтер Мартин. «Царство культов». СП «Логос». Санкт-Петербург. 3. Рабиндранат Р. Махарадж. «Смерть одного гуру». «Посох». Новосибирск. 1995 г. 4. Введение в философию. - М.Политиздат,1990.-306 с. 5. Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г. Тайны богов и религий. – М.: Вече, 1999. 6. Н. Порублев. «Культы и мировые религии». Благовестник. Москва. 1994г. 7. Рабиндранат Р. Махарадж. «Смерть одного гуру». «Посох». Новосибирск. 1995 г. 8. Религии мира, энциклопедия. – М., 1996. 9. Религії світу. Енциклопедія. Т.6 – Москва: Аванта+, 1996. 10. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М.Заковича. ? К., 2000. ? 350с. 11. Релігієзнавчий словник. – К., 1996. 12. Уолтер Мартин. «Царство культов». СП «Логос». Санкт-Петербург. 1992. (Walter Martin. «The Kingdom of the Cults». Bethany House Publishers. Minneapolis, Minnesota.) 13. Черній А.М. Релігієзнавство: посібник. ? К., 2003 14. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир.М.,1987. 15. Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду // Релігія в житті українського народу. ? Мюнхен; Рим; Париж, 1966. ? с. 193
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (135)