Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна робота з предмету "Статистика", МУФ

Карточка работы:1842-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Статистика", МУФ
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси та кредит
Тип:Контрольна робота
Задание:Контрольна робота складається із шести теоретичних завдань та трьох практичних завдань (задач). Теоретичні завдання виконуються у формі стислого реферату з обов’язковим посиланням на використані джерела. Результати виконання практичного завдання слід оформити у вигляді розв'язку та обґрунтування одержаних результатів висновками. Теорія 9. Статистична закономірність та її основні групи? 19. Поняття статистичного зведення. 29. Правила побудови статистичних графіків. 39. Ряди динаміки та їх значення в статистиці. 49. Індекси середніх величин. 59. Види зв’язків між явищами та методи їх дослідження Задача 1 На основі вихідних даних про річний товарооборот підприємств району А побудувати дискретний ряд розподілу. Результати групування представити у вигляді дискретного графіка ряду розподілу. Задача 7 На основі даних про динаміку товарообороту телевізорів магазину побутової техніки “Ельдорадо” визначити: індивідуальні індекси фізичного обсягу; індивідуальні індекси цін на продукцію; загальний індекс товарообороту; зміну обсягу товарообороту за рахунок зміни фізичного обсягу реалізації; зміну обсягу товарообороту за рахунок зміни ціни на реалізацію; встановити залежність між індексами; зробити та обґрунтувати відповідні висновки. Задача 9 На основі проведеного групування підприємств за рівнем товарообороту, визначити: структуру кількості підприємств у кожній групі, центр інтервалу кожної групи, акумульовані частоти для кожної групи. На основі згрупованих підприємств побудувати інтервальний графік ряду розподілу.
ВУЗ:Міжнародний Університет Фінансів (МУФ)
Содержание:Теорія 3 9. Статистична закономірність та її основні групи 3 19. Поняття статистичного зведення 5 29. Правила побудови статистичних графіків 6 39. Ряди динаміки та їх значення в статистиці 9 49. Індекси середніх величин 10 59. Види зв’язків між явищами та методи їх дослідження 12 Практика 16 Задача 1 16 Задача 7 18 Задача 9 21 Список використаної літератури 23  
Курс:6
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Список використаної літератури 1. Лугінін О.Є. Статистика / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова. - К., Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с. 2. Економічна статистика: Навч. посіб. / За науковою редакцією доктора економічних наук Р. М. Моторина — К. : КНЕУ, 2004. – 387 с. 3. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші. — К. : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. 4. Статистика: Підручник / А.В.Головач, A.M. Єріна, О.В. Козирєв та ін. - К. : Вища школа, 1993. – 623 с. 5. Герасименко С.С. Статистика. Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп./ С.С. Герасименко, А.Г. Головач, А.М. Єріна. – К. : КНЕУ, 2000. – 647 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)