Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент»

Контрольна робота з предмету "Страховий менеджмент", КНЕУ

Карточка работы:1771-2-2012ф
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету "Страховий менеджмент", КНЕУ
Предмет:Менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Контрольна робота
Задание:Показати роль бухгалтерського обліку та звітності в управлінні страховою організацією. Навести склад і дати коротку характеристику бухгалтерської звітності, яку зобов'язані оприлюднювати страхові організації.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Бізнес-план у страхуванні: структура, призначення і методи опрацювання 3 Індивідуальне завдання 9 Список використаних джерел 19  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:6
Литература:Список використаних джерел 1. Закон України від 16.07.1999 p. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» / Верховна Рада України. 2. Закон України від 07.03.1996 р. №85/96 ВР(у ред. від 04.10.01 р. №2743-111) «Про страхування» / Верховна Рада України. 3. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2005 р. №369-р. 4. Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. // 3- тє вид., 2003. – 250 с. 5. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування : навч. посібн. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко та ін. // 2-ге вид., доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 379 с. 6. Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець // 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир : ПП „Рута”, 2002. – 672 с. 7. Вовчак О.Д. Страхування: навчальний посібник / О.Д. Вовчак. – Львів : “Новий Світ”, 2005.- 480 с. 8. Голов С. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в страховому секторі / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2010. - №4. - С. 10-19. 9. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік / О.В. Лишиленко. – К : Центр навчальної літератури, 2004. – 431 с. 10. Пастущин І.П. До питання бухгалтерського обліку операцій страхування / І.П. Пастушин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2008. – №26. – С. 188-192. 11. Про затвердження Плану заходів щодо запровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності у небанківських фінансових установах // Електронний ресурс. - Режим доступу: www.dfp.gov.ua/63.html?&tx_ttnewspointer=4&cHashhttp=5d76ab6b5 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Н.М. Ткаченко. –К. : А.С.К., 2000. - 784с. 13. Штефан Л.К. Бізнес-план як складова функціонування підприємства / Л.К. Штефан, В.І. Кошелєва // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 21–24. 14. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua. 15. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua. 16. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.nau.com.ua.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (629)