Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Проблема отримання народної сміхової культури в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»

Карточка работы:5805б
Цена:
Тема: Проблема отримання народної сміхової культури в романі Франсуа Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель»
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Перекладач
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:ВСТУП 2 РОЗДІЛ І ТВОРЧІСТЬ Ф. РАБЛЕ У КОНТЕКСТІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ 4 РОЗДІЛ ІІ РОМАН «ГАРГАНТЮА І ПАНТАГРЮЕЛЬ» ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НАРОДНОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ 11 2.1. Гуманістичні ідеали епохи Відродження у творі 11 Франсуа Рабле 11 2.2. Сміх як засіб вирішення філософських питань роману «Гаргантюа і Пантагрюель» 19 ВИСНОВОК 23 БІБЛІОГРАФІЯ: 25
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Постать видатного французького письменника доби Відродження Франсуа Рабле височить в історії світової літератури подібно до гірської вершини, яку задля її повного та вичерпного пізнання необхідно ретельно досліджувати. Його твори продовжують вражати оригінальністю та неперевершеністю. Зокрема, найбільшу світову славу приніс Рабле роман «Гаргантюа і Пантагрюель». Це книга, яка склала епоху в історії французької суспільної думки і увійшла до фонду світової класичної літератури. П`яте століття живе вона, переходячи від покоління до покоління, розширюючи коло своїх читачів. Попри те, що час віддалив від нас дійсність та затуманив зміст окремих натяків, прихованих у романі, ми й сьогодні відчуваємо, що у безсмертних рядках твору приховано безліч ідей. Рабле належить одне з найперших місць у ряду творців європейських літератур. Західні літературознавці та письменники ставлять Рабле – за його художньою силою та історичним значенням безпосередньо після Шекспіра або навіть поряд з ним. Французькі романтики, особливо Шатобріан і Гюго, відносили його до невеликої кількості найвидатніщих “геніїв людства” усіх часів та народів. Його вважали та продовжують ввжати не лише визначним письменником у звичайному розумінні, але й пророком. У той же час, на думку дослідника літератури М.Бахтіна, у вітчизняному літературознавстві творчість Франсуа Рабле найменше досліджена та оцінена. З огляду на вищезазначене, тема курсової роботи “Проблема відображення народної сміхової культури в романі Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”” є надзвичайно актуальною, а отже, потребує грунтовного дослідження та аналізу. Мета дослідження —визначити особливості відображення народної сміхової культури у романі Ф.Рабле Поставлена мета конкретизується через вирішення таких завдань: — визначити особливості формування письменницького світогляду Ф.Рабле в епоху Відродження; — дослідити гуманістичні погляди Рабле у творі “Гаргантюа і Пантагрюель” ; — проаналізувати особливості сатиричного викриття дійсності у романі. Стан наукової розробки свідчить про те, що вивченням творчості Рабле займалися такі видатні вчені-літературознавці як Є.Євніна, Л.Пинський, С.Артамонов, М.Бахтін, И.Шайтанов та ін. Структура курсової роботи зумовлена поставленими завданнями: дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків та бібліографії.
Объём работы:
28
Выводы:Твір Ф.Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» є однiєю iз найцiкавiших сторiнок свiтової культури, які відображають колорит епохи Відроження. Зокрема, перші дві книги, створені в період піднесення французького Ренесансу, пройняті оптимістичним настроєм. Критикуючи й відкидаючи середньовічну ідеологію й феодальну дійсність, Рабле протиставляє їм гуманістичні ідеали, щиро вірячи в можливість їх здійснення. Разом з тим у романі надзвичайно повно втілена народна сміхова культура епохи відродження. Крізь сатиричне прочитання твору Рабле читач має змогу не лише уявити широку панораму життя французького народу у минулі епохи, але й зрозуміти особливості його сприйняття світу та відчуття гумору. Цікавою особливістю твору Рабле є те, що автор висловлював свої погляди, вустами героїв. Зокрема, виразно втілюючи народний гумор у образах персонажах, він розкриває свої уявлення про ідеальну державу, суспльство, науку, виховання тощо. Разом з тим, гуманістичні погляди Рабле відтворені у образі Пантагрюеля — ідеального монарха ідеальної Утопії. Він є взірцем високої і стійкої моральності, гармонійною та багатогранною натурою, мислителем, який у своєму сприйнятті світу виходить з віри в розум, у здатність людини до самовдосконалення. Аналізуючи систему образів роману «Гаргантюа і Пантагрюель», слід відмітити, що письменник населив свій твір численними персонажами, вихідцями з усіх соціальних прошарків тогочасного суспільства. У центрі твору стоять образи королів-велетнів Грангузьє, Гаргантюа і Пантагрюеля та їхніх друзів — Панурга і брата Жана. Герої Рабле — індивідуалізовані конкретні характери, разом з тим вони представляють певний стан суспільного життя, мають узагальнююче значення. Мова оповiдi про життя та дiяльнiсть трьох поколiнь велетнiв, Грангузьє, Гаргантюа, Пантагрюеля, витримана у тонi веселої, грубуватої сатири, висмiюванню всiх порокiв, притаманних тогочасному суспiльству. Завдання письменника — показати доброту, благородство, прагнення до знань, надбань тогочасної культури. Відображення народної сміхової культури виявляється у епізодах твору, коли Рабле з гумором, iнколи з сатирою змальовує звичаї i методи навчання, що таки не завадили здобути Пантагрюелю ступiнь лiценцiата права. Протягом усього твору читач має змогу відслідковувати особливості народної культури людини доби Відродження. Сміхом, який допомагає викрити вади суспільства та людей, пройнятий весь твір Рабле. Проведене дослідження не претендує на всебічний розгляд творчості Ф.Рабле, зокрема роману «Гаргантюа і Пантагрюель». У роботі є ряд відкритих для подальшого дослідження питань, оскільки розглянуті аспекти названої проблеми не вичерпують усіх її сторін. Робота може бути використана на уроках зарубіжної літератури при вивченні творчості видатного французького письменника. Окрім того, матеріали дослідження стануть у пригоді фахівцям та всім, хто цікавиться класичною літературою.
Вариант:нет
Литература:1. Астахова А.А. Весела енциклопедія епохи: Вивчення роману Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель" у зіставленні з фантастичною казкою та на тлі сміхової культури. 8 кл. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2000.— №1. — С.25-28. 2. Бахтін М. Рабле і Гоголь // Зарубіжна література. — 1999.— №13.— С.1. 3. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. —М.: Художественная литература, 1990. 4. Борецький М. Франсуа Рабле (1494-1553) // Тема. — 2002.—№ 3. — С.34-51. 5. Борецький М. Рабле-сміх: Наука - вчителеві // Зарубіжна література. — 2003.—№2-3.—С.41-46. 6. Волощук Е. В одну телегу впрячь - не можно ль?: (Из заметок на полях "Гаргантюа и Пантагрюэля") // Зарубіжна література. - 1999.- №13 .— С.44-51. 7. Затонский Д. Сказки о ренесансном принце, или карнавальные не-герои посреди ловушек бытия // Зарубіжна література. — 1999.—№ 13.— С.34-43. 8. Евнина Е. Франсуа Рабле.— М.: Худ. Литература, 1948. 9. Карпенко У. Универсалии карнавальной культуры в романе Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" и в русском литературном анекдоте конца XVIII-начала XIX в. // Зарубіжна література. — 1999.— №13.— С.56-60. 10. Кирилюк З. Як зрозуміти Рабле: Методичні рекомендації до вивчення роману Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель"// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.—2001.—№10.—С.5-8. 11. Книги, которые должен знать современный человек / Авт.-сост. Е.Е.Трибис.— М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. — 366 с. 12. Куцевол О.М. "Правду часом кажуть жартома": Вивч. роману Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель". 9 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах.—1998.—№5.—С.18-22. 13. Муравьев, В.С. Веселое троекнижие // Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль (Б-ка мировой литературы для детей, т. 35).— М.:Художественная литература, 1984.—С.3-34. 14. Нартов К. М. Зарубежная литература в школе: Пособие для учителя / Нартов, Ким Миронович; Худож. Л.П.Фишер. - М.: Просвещение, 1976. — 287 с. 15. Орлова О. Сніданок для Пантагрюеля: Словесне малювання натюрморту за романом Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель". // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2000.— №4.—С.46-48. 16. Пащенко, В. Титан Відродження // Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель. - К.: Дніпро, 1984.—С.211-213. 17. Пинский Л. Реализм зпохи Возрождения.—М.: Худ. Литература, 1961. 18. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль.— М.: Художественная литература, 1966. 19. Романченко Т. Фантастичний світ Рабле: Матеріали до уроку // Зарубіжна література. —1999.—№13.—С.52-55. 20. Скрипник Т.М. Вчити бачити серйозне за смішним: Урок-аналіз худож. тексту (роман Ф.Рабле "Гаргантюа і Пантагрюель") // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.— 1997.—№10.—С.30-32. 21. Смирнов С. Розум у самодискусії // Зарубіжна література. — 2003.— № 2.— С.47-48. 22. Шаповалова С.М. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. Львів: "Вища школа", 1982.— 440 с. 23. Шайтанов И. Первый роман Нового времени // Литература. — 1997.—№ 26.—С.2-4.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)