Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економетрія»

Задачі з дисципліни економетрія, 4 курс, ІР

Карточка работы:1683-2012к
Цена:
Тема: Задачі з дисципліни економетрія, 4 курс, ІР
Предмет:Економетрія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг реклами
Тип:Задача
Задание:Задача № 1. На базі статистичних показників змінних х(t) та у(t) (п = 16) побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості ? = 0,9. Перевірити фактор у на автокореляцію, а також оцінити прогноз для таких значень х: ? (?1) = 17; х: ?(?2) = 19; х: ? (?3) = 22: Задача № 2. На базі статистичних даних показників змінної X(t) за п = 26 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму однофакторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості ? = 0,9, перевірити показник х на автокореляцію, а також оцінити для наступних трьох місяців прогноз значення х(t?): Задача № 3. Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання С від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L. Оцінити коефіцієнти детермінації, автокореляції та перевірте показники на мультиколінеарність між факторами. Обчислення виконати на базі 12 статистичних даних певного регіону (С, D, S, L подані в тис. $): Задача № 4. Проаналізуйте класичну модель виробничої функції типу Кобба-Дугласа, що описує залежність між продуктивністю праці у = Y/L та фондоозброєністю х = К/L, з урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону. Оцініть параметри моделі, коефіцієнти детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y, К та L за 10 років: Задача № 5. Визначити параметри найпростішої мультиплікаційної моделі споживання Кейнса для певного регіону на підставі статистики за 13 років: C(t) = a0 + a1Y(t) + e(t), Y(t) = C(t) + I(t), (1) де е(t) – стохастичне відхилення (похибка); С(t) – споживання; Y(t) – національний доход; I(t) – інвестиції (всі дані – у тис. $):
ВУЗ:Інститут реклами (ІР)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
5
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Бородич С. А. Эконометрика: Учеб. Пособие / С. А. Бородич.. - Минск: Новое знание, 2002. – 408 с. 2. Здрок В. В. Економетрія. Підручник / В. В. Здрок, Т.Я. Лагоцький. - К.: Знання. 2010. 3. Корольов О. А. Економетрія: Навч. посіб. / О. А. Корольов. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. 4. Лещинський О. Л. Економетрія: Навч. посібник / О. Л. Лещинський, В. В.Рязанцева. – К.: МАУП, 2003. 5. Лугунін О. Є. Економетрія. Навчальний посібник / О. Є. Лугунін, С. В, Білоусова, О. М. Білоусов. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2005. 6. Назаренко О. М. Основи економетрики. Підручник / О. М. Назаренко. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. 7. Наконечний С. І. Економетрія: Навч. посіб. / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. – К.: КНЕУ, 1997. 8. Скітер І. С. Економетрія. Навчально-методичний посібник / І. С. Скітер. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2003. 9. Суслов В. И. Эконометрия / В. И. Суслов, Н. М. Ибрагимов, Л. П. Талышева, А. А. Цыплаков. – Издательство: «Новосибирский государственный университет», 2005.   
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (103)