Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з дисципліни економіка підприємства, 4 курс, ІР

Карточка работы:1685-2012к
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни економіка підприємства, 4 курс, ІР
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Маркетинг реклами
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Описати загальну структуру підприємства (організації), де Ви працюєте, 2. Оборотні фонди підприємства. Поняття, складові елементи оборотних фондів підприємства. Нормування оборотних фондів. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства. Задача 1. Визначити суму амортизаційних відрахувань та показники використання основних фондів, якщо вартість основних фондів на початок року становить 3,8 млн. грр. За планом передбачено ввести основні фонди у лютому на 250 тис. грн., у третьому" кварталі - на 380 тис. грн;, у грудні - 120 тис. грн. та вивести обладнання в липні на 190 тис. гря. і в четвертому кварталі на 210 тис. грн. Середня норма амортизації становите: 12,8%, а в запланований обсяг випуску продукції - 26 млн. грн. при чисельності працюючих 1680 чол. Задача 2. Програма заходів по автоматизації виробництва на поліграфічному підприємстві розрахована на 4 роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення капіталовкладень до теперішнього часу п - 10%. Вихідні дані наведені в табл. Капітальні вкладення (млн. грн.) за роками. Задача 3. Обгрунтувати доцільність інвестиційного проекту (варіант №7 "Методичні вказівки до практичних занять з "Економіки підприємства" з використанням комп'ютерних технологій)- Розрахункові роботи №3-4.
ВУЗ:Інститут реклами (ІР)
Содержание:
Курс:4
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:7
Литература: 1. Березін О. В., Березіна Л. М., Бутенко Н. В. Економіка підприємства: навч. посібник / О. В. Березін. – К. : Знання, 2009. – 390 с.  2. Бондарчук Л. В. Удосконалення організаційної структури підприємства в системі ефективного менеджменту персоналу // Л. В. Бондарчук – ХНУ; Х. : Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - № 1 – С. 101-104. 3. Економіка підприємства: Навч. Посібник / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська; (За ред. О. П. Крайник). – Львів: Національний Університет „Львівська політехніка”, 2003. – 208 с. 4. Економіка підприємства: Посібник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – (Вид. 3-тє, без змін). – К: КНЕУ, 2006. – 528 с. 5. Ковальчук І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. В. Ковальчук. — К. : Знання, 2008. — 679 с. 6. Петренко С. А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, – ДУЕП. – 2010. - №1(3). - Том 2. 7. Хміль Ф. І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (787)