Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Контрольна робота з дисципліни основи правознавтсва, 2 курс

Карточка работы:1716-2012к
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни основи правознавтсва, 2 курс
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):фінанси і кредит
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Фізичні особи, як суб’єкти цивільних прав. 2. Тест Визначте кримінально-правові норми, які містяться в Загальній частині Кримінального кодексу України. А) злочини проти волі, честі та гідності особи, Б) злочини у сфері господарювання В) підстави кримінальної відповідальності 3. Задача. Інженер В. протягом тривалого часу намагався перейти на роботу до проектного інституту. Нарешті йому вдалося знайти можливість для переходу. Після бесіди директор наклав на заяві резолюцію та побажав успіхів в роботі. Наступного дня В. прийшов на роботу, але через дві години відчув себе погано і через деякий час «швидка допомога» відвезла його до лікарні, де йому зробили операцію. Коли майже через місяць він знову прийшов на робоче місце, начальник відділу, здивувавшись його появі, повідомив, що на його місце прийнято іншу людини – адже наказ про прийняття на роботу не був виданий. Чи допущено поручення закону?
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:1.Фізичні особи, як суб’єкти цивільних прав 3 2.Тест 12 3.Задача 13 Список використаної літератури 16  
Курс:2
Реферат:
Язык:укр.
Вступление:
Объём работы:
13
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Конституція України Текст: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Кодекс законів про працю України Текст: Закон України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 3. Кримінально-процесуальний кодекс України Текст: Закон України від  28.12.1960 р.// Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2. - Ст. 15. 4. Цивільний кодекс України Текст: Закон України від 16.01.2003 р. №435-IV. // Відомості Верховної Ради України. -  2003. - №№40-44. - Ст. 356. 5. Про практику розгляду судами трудових спорів Текст: Постанова Пленуму Верховного суду України від 6 листопада 1992 року №9.// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. - №11 6. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник / Н.Б. Болотина. — 4-те вид., стер. - К.: Вікар, 2006. - 725 с. 7. Гражданское право Текст/ под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К./ В 3-х т. – М., 2005. -  Т. 1. - 765 с. 8. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб / Ю.О. Заіка. — К. Істина, 2005. — 312 с.  9. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник/ за ред. Дзери О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 976 с. 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 т./ За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - К.: Юрінком Інтер. 2007. - Т.1. - 480 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)