Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

задачі з фінансів підприємства, НАУ, 4 курс

Карточка работы:295-2012б
Цена:
Тема: задачі з фінансів підприємства, НАУ, 4 курс
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит
Тип:Задача
Задание:Тема: Основні фонди підприємства Задача№1 Визначення норми амортизаційних відрахувань на нове устаткування. Обчислити норму амортизаційних відрахувань на придбане нове устаткування (кілька токарних верстатів), балансова вартість якого становить 1850 тис. грн.. Ліквідаційна його вартість прогнозується на рівні 4% балансової (повної) вартості, а нормативний термін експлуатації —5 років. Задача№2 Кількісна оцінка фондовіддачі, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці. На підприємстві «Борекс» вартість основних фондів на початок звітного року становила 6560 тис. грн. З 1 травня того самого року виведено основних фондів на загальну суму 2350 тис. грн., а з 1 листопада введено в дію нових основних фондів вартістю 2500 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції становив 7200 тис. грн., а загальна чисельність працівників — 220 чоловік. Розрахувати: 1) середньорічну вартість основних фондів; 2) фондовіддачу і фондомісткість продукції; 3) фондоозброєність праці (підприємства). Тема: Оборотні фонди підприємства Задача№1 Розрахунок рівня ефективності використання оборотних коштів у по¬рівнюваних періодах. Визначити рівень ефективності використання оборотних коштів фірми за показником числа їх оборотів, якщо обсяг реалізації товарної продукції за два суміжні роки становив 14200 і 17300 грн., а дорівнювала відповідно 2260 та 2600 грн. Задача№2 Визначення показників оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання. Протягом звітного року акціонерне товариство «КІП» виробило й реалізувало товарної продукції на суму 850 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 150 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції має бути збільшений на 12%. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи з підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 10 днів. На підставі наведених даних обчислити показники оборотності оборотних коштів АТ «КІП», а також можливий обсяг їх вивільнення завдяки зазначеним організаційно-економічним заходам.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Тема: Основні фонди підприємства 3 Задача№1 3 Задача№2 5 Тема: Оборотні фонди підприємства 7 Задача№1 7 Задача№2 8 Список використаних джерел 10
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
4
Выводы:
Вариант:2
Литература: 1. Голубєва Т. С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 5. – С. 66-71. 2. Петрович Й. М. Економіка підприємства : Підручник / Й. М. Петрович, А. Ф. Кіт, О. М. Семемнів. – Львів : «Новий Світ - 2000», 2004. – 680 с. 3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2005. – 662 с. 4. Шегда А. В. Економіка підприємства : Підручник / За ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2006. – 614 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (569)