Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Міжнародні відносини: сутність і складові елементи, взаємозв’язки між ними

Карточка работы:23072к
Цена:
Тема: Міжнародні відносини: сутність і складові елементи, взаємозв’язки між ними
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Фармацевтичний менеджмент
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Зміст Вступ 3 1. Сутність міжнародних відносин 4 2. Класифікація та принципи міжнародних відносин 15 Висновки 19 Список використаної літератури 20
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Економічні взаємозв'язки світового господарства як єдиної системи ґрунтуються на розвитку міжнародних економічних відносин (МЕВ), які є матеріальною основою мирного співіснування, спілкування і взаємопереплетення інтересів різних держав. МЕВ - це сукупність міжнародних економічних зв'язків, що формуються під впливом розвитку продуктивних сил, економічного устрою, політичної орієнтації країн та інших чинників. Загальні принципи розвитку МЕВ: • взаємовигідність економічних зв’язків для суб’єктів, • еволюційність міжнародних економічних процесів (вільний розвиток), • розвиток МЕВ на основі компромісів між суб’єктами, • комплексний розвиток системи МЕВ (розвиток усіх її елементів і зв’язків), • розвиток МЕВ на науковому ґрунті (за об’єктивними законами) щоб не було дисбалансу світової економіки, • спільне вирішення глобальних проблем людства. Сучасні МЕВ є системою економічних зв’язків, які характеризуються: а) виходом за межі національних господарств, б) взаємодією фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій, в) визначеністю форм, г) різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення. Метою роботи є дослідження поняття, сутність та складові елементи міжнародних відносин та їх значення в світовій економічній системі.
Объём работы:
17
Выводы: Висновки На сучасному етапі модель системи міжнародних відносин, що складається, покликана забезпечити перехід до цілісності світового співтовариства, зазнати подальшої істотної еволюції. Активна взаємодія і всебічне взаємозбагачення глобальних тенденцій (зміцнення безпеки і розширення співробітництва) здатні породити якісно нову закономірність світового розвитку. Об'єктивні потреби еволюції продуктивних сил втілюються у світових господарських відносинах. Натурально-матеріальний зміст МЕВ (частка товарів, капіталів, послуг, робочої сили, що здійснюють обіг поза національними рамками, валютні зв'язки, науково-технічний обмін тощо) відбивається у міжнародних виробничих відносинах усіх чотирьох фаз (виробництво, розподіл, обмін і споживання) єдиного процесу відтворення. МЕВ, пов'язані з фазами розподілу, обміну і споживання, є не первинними, такими, що походять від виробничих відносин фази виробництва. З розвитком процесів інтернаціоналізації господарського життя, недоіндустріальних продуктивних сил і виробничого кооперування на міжнародному рівні МЕВ поступово перетворюються на первинні виробничі відносини.
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури 1. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях. -М.: Международные отношения, 2001. 2. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М.: ЮНИТИ, 2000. 3. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.:МГУ, «Дело и сервис», 2000. 4. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. - М.: Юристь, 1999. 5. Мировая экономика. Введение во внешнеэкономическую деятельность/ Под ред. А.К.Шуркалина, Н.С.Цыпиной. – М.: Логос, 2000.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (500)