Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Задачі з фізики, НАУ, 2 курс

Карточка работы:434-2-2012б
Цена:
Тема: Задачі з фізики, НАУ, 2 курс
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Телекомунікації
Тип:Задача
Задание:Варіант 8 508. Газ при тиску 40 кПа має густину 0,3 кг/м3. Знайдіть середню арифметичну та найбільш ймовірну швидкість молекул газу. 518. При деякому тиску і температурі 0°С середня довжина вільного пробігу молекул кисню дорівнює 95 нм. Тиск кисню при тій же температурі зменшиться в 10 разів. Визначте за цих умов середню довжину вільного пробігу молекул кисню. 528. Кисень при тиску 0,1 МПа, займає об'єм 4 л, при тиску 0,8 МПа – 2 л. Визначте кількість теплоти, надану газу в процесі переходу з першого стану в другий, а також зміну внутрішньої енергії і виконану газом роботу, якщо процес спочатку відбувався ізобарично, а потім – ізохорично. Побудуйте графік процесу. 538. Вважаючи двигун автомобіля ідеальною тепловою машиною, визначте потужність, яку він розвиває, якщо за 1 год. двигун споживає 5 кг бензину з питомою теплотою згоряння 6?107 Дж/кг. Температура роботи газів у циліндрах двигуна дорівнює 500°С, а температура відпрацювання газів 100°С. 548. Лід масою 2 кг при температурі 0°С перетворюється на воду при тій же температурі за допомогою пари з температурою 100°С. Визначте масу витраченої при цьому пари і зміну ентропії системи лід-пара. 558. Визначте число елементарних комірок кристала міді в одиниці об'єму (гратка – гранецентрнчна кубічна). Густину міді вважати відомою. 568. Молярна теплоємність молібдену при температурі 20 К дорівнює 0,6 Дж/(моль?К). Обчисліть характеристичну температуру Дебая. Умову Т
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: 508 3 518 3 528 4 538 6 548 6 558 7 568 8 578 8 Список використаної літератури 10
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:8
Литература: 1. Т.И. Трофимова. Курс физики. М.Высш.шк. 2003. 2. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. Курс физики. М. Высш.шк. 2009. 3. И.В. Савельев. Курс физики.Т.2, М. Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит. 2005. 4. Д.З. Сивухин. Общий курс физики. Т.3.,Электричество.М., Наука, 2003. 5. А.И. Матвеев Электричество и магнетизм. Москва. Высшая школа, 2006. 6. А.Г. Чертов, А.А. Воробьев. Задачник по физике. М. Высшая школа. 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)