Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Готельно-ресторанний бізнес»Ресторнний та готельний бізнес»

Вдосконалення використання трудових ресурсів в підприємствах ресторанного господарства.

Карточка работы:5790б
Цена:
Тема: Вдосконалення використання трудових ресурсів в підприємствах ресторанного господарства.
Предмет:Ресторнний та готельний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Теоретичні основи характеристики трудових ресурсів 5 1.2. Принципи побудови системи управління трудовими ресурсами 10 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМТСВА 14 2.1. Характеристика діяльності кафе «Шахматное» 14 2.2. Характеристика кафе «Шахматное» і його персоналу 16 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ КАФЕ «ШАХМАТНОЕ» 21 3.1. Аналіз змісту політики управління трудовими ресурсами 21 3.2. Практичні аспекти планування трудових ресурсів кафе „Шахматное” 22 3.3. Методи відбору кадрів 24 3.4. Система підвищення кваліфікації персоналу 28 РОЗДІЛ 4. РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У ДОСЛІДЖУВАНОМУ КАФЕ 35 4.1. Пропозиції щодо посилення впливу керівника на ефективність управління персоналом кафе „Шахматное” 35 4.2. Вдосконалення системи мотивації в підвищенні ефективності роботи трудових ресурсів кафе 40 4.3. Вдосконалення роботи менеджерів і офіціантів у кафеі в період підготовки й обслуговування банкету 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 55
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин основним фактором, що обумовлює ефективність господарської діяльності підприємства на ринку, є його забезпеченість висококваліфікованою робочою силою. Сформувався новий підхід до прийняття управлінських рішень при виділенні управління людськими ресурсами як основного напрямку менеджменту. Діяльність, пов'язана з організацією й наданням послуг громадського харчування, займає одне із провідних місць у сфері обслуговування і є одним з високоприбуткових видів економічної діяльності. Фахівці відзначають, що у вітчизняного ресторанного бізнесу є значні перспективи росту. Про це свідчить зокрема, той факт, що він залучає велику кількість інвесторів з різних сфер бізнесу, особливо в таких великих містах, як Київ, Одесса, Львів та ін. Однак у сфері ресторанного бізнесу високої залишається частка збиткових підприємств, що пов'язано, насамперед, із проявом виробничих і фінансових ризиків, джерелом виникнення яких є дефіцит кваліфікованого персоналу, висока плинність кадрів, низький управлінський потенціал підприємств. Аналіз сучасного стану людських ресурсів підприємств сфери ресторанного бізнесу показує, що проблема оцінки, раціонального використання й ефективного їхнього відтворення стає першорядною. Специфіка українського ринку в цілому й ресторанного, зокрема, впливає на можливість використання різних технологій і методів кадрового менеджменту в процесі вдосконалювання діяльності з управління персоналом на підприємствах ресторанного бізнесу. Слід зазначити недолік інформаційного забезпечення, що виникає при спробі впровадження керівниками кафеів західних технологій управління в систему менеджменту російських підприємств ресторанного бізнесу. Таким чином, актуальною залишається завдання розробки таких технологій управління персоналом, які, відштовхуючись від світового досвіду менеджменту, враховували б українську специфіку й особливості діяльності підприємств сфери ресторанного бізнесу, а також були здійсненними на практиці. Актуальність даної теми обумовила постановку мети дослідження - виявлення особливостей використання трудових ресурсів, управління персоналом на підприємстах ресторанного господарства України. Об’єктом дослідження витсупає кафе „Шахматное”, предметом дослідження є персонал підприємтсва. Для реалізації задекларованої мети курсової роботи необхідно розв’язати наступні задачі: - висвітлити трудові ресурси на підприємстві; - охарактеризувати діяльність досліджуваного кафе „Шахматное”; - проаналізувати трудові ресурси кафе „Шахматное”; - обґрунтувати резерви поліпшення використання трудових ресурсів у досліджуваному кафе. Теоретичну базу дослідження становлять праці іноземних та вітчизняних фахівців з питань організації підприємств ресторанного господарства, функціонування ресторанного бізнесу та надання послуг, персоналу в ресторанному господарстві, зокрема, найбільш повно ці аспекти висвітлені у роботах Агамірової Е.В., Акопової Е.С., Базарова Т.Ю., Єреміна Б.Л., Баркова С.А., Гречевої О.П., Григор'єва В, Єфімової О., Єфімової Н. та ряду інших. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед загальнонаукових методів пізнання необхідно виділити теоретичний, аналізу й синтезу, узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, періодичні видання. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; чотирьох розділів. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
53
Выводы:Отже, проаналізувавши діяльність кафе „Шахматное”, можна зробити наступні висновки і узагальнення: - Одним із кращих кафе м. Сєвєродонецька є кафе „Шахматное”. - У кафе у даний момент працюють 164 робітники, серед яких – спеціалісти різного профілю – тут і бухгалтер, програміст, які забезпечують слідкування за фінансовою та технічною реалізацією роботи відповідно, і менеджери різних профілів і обов’язків, і офіціанти, кухарі, бармени, які забезпечують якісну кухню та обслуговування клієнтів кафе та ін. Тобто, в даному закладі дуже різноплановий, проте, дружній колектив. - Управління персоналом у кафе «Шахматное» забезпечує сприятливе середовище, у якому реалізуються творчі можливості працівників, розвиваються їхні здібності. У підсумку люди одержують задоволення від виконуваної роботи й суспільного визнання своїх досягнень. - Визначення потреби в персоналі - один з найважливіших напрямків маркетингу персоналу, що дозволяє встановити на заданий період часу якісний і кількісний склад персоналу. - Так, у кафе «Шахматное» робиться ставка відношення до людей: до персоналу, клієнтів і бізнес-партнерів. - При плануванні персоналу кафе «Шахматное» поставив перед собою мету: на роботу в компанію приймаються ті, хто націлений на успіх і розділяє її основні цінності. Найбільш затребувані для кафе «Шахматное» - молоді люди, які вже завтра зможуть стати «зірками» на своєму робочому місці - саме їх завданням стане донести корпоративні цінності до своїх підлеглих. Тому, крім планування персоналу, в кафе «Шахматное» велике значення надається його навчанню. - На досліджуваному підприємстві застосовуються стандарті резюме кандидати, завдяки яким складається перше враження про претендента. Також кафе «Шахматное» застосовує ознайомлювані бесіди, які є дуже ефективними, бо дозволяють зразу відсіяти невмілих і неосвічених претендентів, і загалом побачити інтелект, комунікабельність, щирість потенційного кандидата, тому цей метод у дуже ефективним. Також при відборі на роботи головного бухгалтера та деяких інших важливих посад на аналізованому підприємстві застосовується тестування – дуже ефективний і „мобільний” метод. - Найважливішим фактором ефективної роботи підприємства є безперервна й високоякісна підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації персоналу, що у свою чергу сприяє підвищенню його теоретичних знань, практичних умінь і навичок - Система управління підвищенням кваліфікації в кафе «Шахматное» базується на наступних принципах: планомірності, систематичності й безперервності розширення знань; періодичності й обов'язковості навчання; диференціації навчальних планів і програм за категоріями працівників; забезпеченням навчального процесу. - Кількість працівників, що проходить курси з підвищення кваліфікації, зростає з року в рік, що є необхідною умовою виживання у сучасних умовах, бо персонал, особливо сфери ресторанного бізнесу, повинен слідкувати за всіма новинами у своїй роботі, щоб він міг достойно та якісно надавати пропоновані послуги. Проте недоліком все таки є те, що % працівників, які підвищують кваліфікацію, є порівняно низьким і стосується більше сфери обслуговування. Необхідно змінювати структуру відбору працівників за умовами ринку. - У кафе «Шахматное» керівництво вимагає від своїх підопічних високої продуктивності праці, зацікавленості у роботі, у досягненні кінцевого результату – задоволеності клієнта, який потім повернеться, і, можливо, приведе із собою друзів. - Так, можна рекомендувати кафе «Шахматное» застосування так званої компенсації за принципом кафетерій-система, при якій службовцям дозволяється вибирати в припустимих межах пакет додаткових винагород відповідно до їх потреб. - У процесі діяльності кафе «Шахматное» стало очевидно, що найкраще стимулює співробітників до ефективної роботи справедлива оцінка керівництвом якості їхньої роботи. - Підприємству кафе «Шахматное», відповідно до його особливостей, можливостей й традицій, необхідні розробка, впровадження й постійне вдосконалювання системи стимулів, що повною мірою б забезпечували інтереси й співробітників, і фірми в цілому. Ще більш значним і ефективними можуть бути морально-психологічні стимули. - Кафе «Шахматное», проводячи кампанію розвитку й підняття рівня своєї репутації й престижу, поряд із проведенням великих рекламних акцій, розробила гарний дизайн уніформи для своїх працівників. Таким чином, постійне підвищення кваліфікації й професійної майстерності - прямий службовий обов'язок всіх керівників і фахівців. Виходячи із цього, робота з підвищення кваліфікації персоналу - один з основних напрямків діяльності кадрової служби.
Вариант:нет
Литература:1. Агамірова Е.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с. 2. Акопова Е.С. Планирование в управлении персоналом. – Ростов-на-Дону: РГУ, 2001. – 57 с. 3. Базаров Т.Ю., Єремін Б.Л., Аксьонова й ін. Управління персоналом / Під ред. Базарова Т. Ю. – М.: Академія, 2005. – 216 с. 4. Барков С.А. Управління персоналом. – М.: Юрист, 2001. – 314 с. 5. Бородін В.А. Процедура оцінки й аналізу діяльності персоналу приватного підприємства // Довідник з управління персоналом. – 2002. – № 9. – 65 с. 6. Броймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 290 с. 7. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування. Підручник. – М.: Інфра-М, 1999. – 197 с. 8. Валова Т.В. Навчання - універсальна технологія управління персоналом // Довідник з управління персоналом. – 2005. – № 11. – 68 с. 9. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 158 с. 10. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу. Допомога з кадрової роботи. – М.: Юрист, 2004. – 244 с. 11. Виханський О.З, Наумов А.І. Менеджмент. – М.: Юрист, 2003. – 190 с. 12. Воліна В. Методи адаптації персоналу // Управління персоналом. – 2003. – № 12. – 39 с. 13. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Академия, 2001. – 345 с. 14. Галімулін В.Н. Наставництво в системі адаптації персоналу // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 10. – 65 с. 15. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. для вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2001. – 340 с. 16. Герчікова І.Н. Менеджмент. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 249 с. 17. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению: Учеб. пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1999. – 179 с. 18. Гречева О.П. Мотивация, адаптация, аттестация персонала // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 19. Гречева О.П. Перспективный бизнес: ставка на персонал // Кадровые технологии, 2005, № 3. – 39 с. 20. Гречева О.П. Подготовка персонала кафеа // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с. 21. Гречева О.П. Техники эффективного управления кафеом // Кадровые технологии, 2005, № 4. – 39 с. 22. Григор'єв В. Універсальний ключ // Служби кадрів. – 2001. – № 4. – 39 с. 23. Джумі Е.В. Преміальна система: новий ракурс // Довідник з управління персоналом. – 2006. – № 9. – 67 с. 24. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Учеб. пособие для вузов: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 346 с. 25. Єгошин А.П. Управління персоналом. – Н: Березень, 2003. – 237 с. 26. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і кафеів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (44)