Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Задачі з фізики, НАУ, 2 курс

Карточка работы:675-1-2012б
Цена:
Тема: Задачі з фізики, НАУ, 2 курс
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Телекомунікації
Тип:Задача
Задание:510. Балон об'ємом 20 л містить суміш водню й азоту при температурі 27°С і тиску 25 атм. Маса суміші газів – 6,2 кг. Визначте масу водню, яка знаходиться в балоні. 520. Визначте середнє число зіткнень в одиницю часу молекул деякого газу, якщо середня довжина вільного пробігу молекул дорівнює 5 нм, а їхня середня квадратична швидкість – 500 м/с. 530. Кисень масою 2 кг займає об'єм 1 м3 і знаходиться під тиском 2 атм. Газ був нагрітий спочатку при постійному тиску до об’єму 3 м3, а потім при постійному об’ємі до тиску 5 атм. Знайдіть зміну внутрішньої енергії газу, виконану ним роботу й отриману теплоту. Побудуйте графік процесу. 540. Ідеальна холодильна машина, яка працює за зворотним циклом Карно, робить за один цикл роботу 37 кДж, беручи тепло від тіла з температурою –10°С та передаючи тепло тілу з температурою 17°С. Знайдіть кількість теплоти, взяту з холодного тіла за один цикл, і кількість теплоти, віддану гарячому тілу за один цикл. 550. Одноатомний газ робить зворотний ізотермічний процес при температурі 300 К. У ході цього процесу газ виконує роботу 900 Дж. Визначте зміну ентропії газу. 560. Нікель має гранецентричну кубічну ґратку. Визначте параметр ґратки й відстань між найближчими сусідніми атомами. Густину нікелю вважати відомою. 570. Обчисліть за теорією Дебая питому теплоємність германію при температурі 20 К. Прийняти для германію ?D = 370 К і вважати умову T
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: 510 3 520 3 530 4 540 5 550 6 560 7 570 8 580 8 Список використаної літератури 10
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:0
Литература: 1. Трофимова Т. И. Курс физики. М.Высш.шк. 2003. – 541 с. 2. Детлаф А.А., Яворский Б.М.. Курс физики. М. Высш.шк. 2009. – 718 с. 3. Савельев И. В. Курс физики.Т.2, М. Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит. 2005. – 352 с. 4. Сивухин Д.З. Общий курс физики. Т.3.,Электричество.М., Наука, 2003. – 160 с. 5. Матвеев А.И. Электричество и магнетизм. Москва. Высшая школа, 2006. – 560 с. 6. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. М. Высшая школа. 2005. 232 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)