Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту фруктів

Карточка работы:701-2012б
Цена:
Тема: Підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту фруктів
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Міжнародна економіка
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: ВСТУП 3 1.Аналітична маркетингова оцінка ринку досліджуваного товару 5 1.1.Аналіз світового ринку товару 5 1.2.Аналіз українського ринку товару 11 2.Правове обґрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди 16 2.1.Законодавча база 16 2.2.Нормативно-правові умови здійснення проекту 21 3.Зовнішньоекономічний контракт 25 4.Оцінка ефективності запропонованого проекту 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУПНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Галузь рослинництва в аграрному секторі України традиційно відіграє важливу роль в економіці нашої держави. Адже саме рослинництво забезпечує населення – продуктами харчування, тваринництво – кормами, харчову, переробну і легку промисловість – сировиною, зовнішню торгівлю – експортними товарами. Воно охоплює цілий ряд галузей: зернове господарство, цукрово-бурякове виробництво, вирощування олійних культур, картоплі, городини, кормових та інших культур. А ґрунтово-кліматичні умови, природно-ресурсний потенціал та трудові ресурси України дозволяють створити ефективне конкурентоспроможне на міжнародному рівні сільське господарство. Свіжі фрукти — це незамінний продукт харчування та цінна сировина для плодопереробної галузі. За період реформування аграрного сектору економіки значно скоротилось споживання плодів та ягід населенням. Причинами цього є слабкі конкурентні позиції вітчизняних виробників. Через це продовольчий ринок активно заповнюється імпортною продукцією садівництва. Лише за останнє десятиліття імпорт плодів до України зріс в три рази, а по ягодах — у десятки разів. Навіть унікальні природно-кліматичні умови для розвитку садівництва не забезпечують українському плодоягідному комплексу належного місця на власному ринку. Причинами такого стану є недосконалість митного механізму, зміна ставок ввізного мита та слабкість фінансового забезпечення суспільного сектору в подоланні ринкових трудностей, а тому вітчизняний виробник поступово втрачає свої позиції на ринку. Порівняно з іншими галузями аграрного сектору економіки, які пройшли етап встановлення ринкових відносин, ринок продукції садівництва перебуває на етапі формування. Метою курсової роботи є підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту фруктів. До основних завдань, що виконуються в роботі, слід віднести: • проаналізувати світовий ринок товару; • проаналізувати український ринок товару; • проаналізувати законодавчу базу; • визначити нормативно-правові умови здійснення проекту; • розробити зовнішньоекономічний контракт; • оцінити ефективність запропонованого проекту. Об’єктом дослідження: є ринок фруктів. Предметом дослідження є підготовка зовнішньоторгівельної угоди з імпорту фруктів. Інформаційною базою дослідження виступають розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, статті періодичного друку, нормативно-правові та законодавчі акти, підручники, монографії, ресурси Інтернет. В дослідженні використовувалися наступні методологічні прийоми дослідження: діалектичний метод пізнання, системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, а також порівняльний та ін.
Объём работы:
31
Выводы: Основним чинником для здійснення зовнішньої торгівлі агропродовольством є міжнародний поділ праці на основі природно-кліматичних факторів. Сьогоднішнє зростання світового товарообігу обумовлене збільшенням імпортних потреб ряду країн, що розвиваються, та групи країн пострадянського простору (внаслідок суттєвого відставання вітчизняного виробництва від поточних потреб населення), істотним зростанням споживчого попиту в розвинених країнах внаслідок значної диверсифікації асортименту продукції, збільшенням внутрішньофірмових поставок в рамках діяльності ТНК. Основними сучасними експортерами та імпортерами агропродовольчої продукції є переважно розвинені країни ЄС, США, Канада, а також Аргентина, Бразилія, Китай. Причому для розвинених країн характерна вже не просто орієнтація на експорт, а використання переваг імпорту більш дешевої продукції, що також сприяє зростанню експорту. Прагнучи найповніше використати переваги міжнародної торгівлі, розвинені країни здійснюють імпорт за нижчими на світовому ринку цінами, а потім експортують свою чи перепродують цю продукцію за вищими цінами, в т.ч. в Україну. В Україну щороку завозиться близько 1 мільйона тонн плодоовочевої продукції на суму приблизно 700-800 мільйонів доларів. У п'ятірці найпопулярніших серед українців фруктів опинилися цитрусові, банани, виноград, ківі та яблука. Найбільшим попитом серед українських споживачів із фруктів користуються цитрусові. В середньому кожного року до України їх завозиться 400 тисяч тонн з Єгипту, Греції, Туреччини та Іспанії, що складає майже 40% від усього об’єму фруктів. На другому місці по споживанню знаходяться банани, які завозяться з Еквадору та Коста-Ріки, середня кількість імпорту яких складає 250 тисяч тонн в рік (рис. 2.1.). Але у 2009-2010 роках поряд з бананами була завезена велика кількість яблук. У 2009 році – 300 тисяч тонн, у 2010-му – майже 240 тисяч тонн, у 2011-му – 100 тисяч тонн. Основними постачальниками яблук є Греція, Італія, Польща та Іспанія. В Україні ринок овочів, фруктів та плодоовоче¬вої продукції, регулюється наступними норматив¬но-правовими актами: Законом України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмеляр¬ства», Законом України «Про виноград та ви¬ноградне вино», Порядком справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Правилами роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукці¬єю, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України. Як показує практика, самим популярним видом транспортування фруктів і овочів є авіаперевезення. Пов'язано це з тим, що овочево-плодові культури відносяться до категорії швидкопсувних продуктів, переміщати потрібно максимально швидко. Саме авіаперевезення і характеризуються високою швидкістю процесу переміщення. Було складено угоду на імпорт 103461 ящиків бананів. Покупець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фрукты мира», Продавець: Fuji Bay, Еквадор. Чистий прибуток: 6934 тис. грн. Рентабельність угоди: 16,75%. Отже, угода прибуткова. Розрахунок базового і альтернативного коефіцієнту ефективності імпорту показав, що імпорт товару ефективний. Таким чином, угоди на імпорт фруктів достатньо прибуткові і дана галузь має перспективи розвитку в Україні, оскільки в Україні не вирощується ряд екзотичних фруктів.
Вариант:нет
Литература: 1. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, №29, ст. 377. 2. Про Митний тариф України. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125 3. Про збір на розвиток виноградарства, садівни¬цтва і хмелярства: Закон України // Відомості Верхо¬вної Ради України (ВВР), 1999, N 20–21. – Ст. 191. 4. Про виноград та виноградне вино: Закон Укра¬їни // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31. – Ст. 419. 5. Порядок справляння збору та використання ко¬штів на розвиток виноградарства, садівництва і хме¬лярства затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 587 Електронний ре-сурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 6. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та плодоовочевою продукцією: Наказ Мі¬ністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України N 344 від 08.07.97 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 7. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку овочівництва та переробної галузі до 2020 року: Проект Розпорядження Кабінету Міні¬стрів України від 11.08.2010 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua 8. Програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.07.2008 р. № 444/74 Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.minagro.gov. ua/page/?7528. 9. Білоусов О.М. Сучасні тенденції та особливості формування світового споживчого ринку сільськогосподарської продукції / О.М. Білоусов, А.Ю. Юрченко // Бізнес-навігатор : наук.-виробн. журнал. – Херсон : Вид-во Міжнар. універс. бізнесу та права. –2010. – № 2.10. – С. 4-11. 10. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / Осташко Т.О., Волощенко Л.Ю., Лєнівова Г. В.; відпов. ред. В.О. Точилін / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 208 с. 11. Івасенко О. Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств на продовольчому ринку: автореф. дис.... канд. екон. наук / О.І. Васенко. – Донецьк, 2009. – 20 с. 12. Кучеренко Т. Ринок овочів і баштанних культур в Україні: поточна кон’юнктура і прогноз / Т. Куче¬ренко // Пропозиція. – 2009. – № 1. – С. 52–55. 13. Когут У.І. Україна та СОТ: наслідки членства для різних сфер економіки / У.І. Когут, Т.Ю. Лісович // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 трав. 2010 р. (Київ). – К.: МІБО КНЕУ, 2010. – С. 115–117. 14. Лозинська Т.М. Удосконалення фінансово-економічного механізму державного регулювання аграрного ринку / Т.М. Лозинська, В.М. Анікеєнко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – С. 119-127. 15. Мельник Т.М. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: Монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 396 с. 16. Романюк І.О. Сучасний стан та підвищення рів¬ня глобальної конкурентоспроможності продукції овочівництва / І.О. Романюк // Збірник студентських наукових праць. – 2009. – № 3. – С. 121–124. 17. Рульєв В. А. Якою має бути стратегія розвитку галузі? / В. А. Рульєв // Сад, виноград і вино України. — 2007. — № 3. — С. 4–6. 18. Шестопаль О. М. Нарощування виробництва плодів і ягід: економічний та соціальний аспекти / О. М. Шестопаль // Економіка АПК. — 2006. — № 2. — С. 22–25. 19. Шумейко А. Ринок фруктів і винограду: поточна кон’юнктура і прогноз / А. Шумейко, С. Кондратенко, А. Григоренко // Пропозиція. — 2006. — № 11. — С. 42–47. 20. Офіційний сайт Асоціації імпортерів та виробників фруктів України. Електронний ресурс – Режим доступу: http://uafip.com.ua/ru/links 21. Офіційний сайт Української фруктової компанії. Електронний ресурс – Режим доступу: http://ufc.ua/index.php 22. Офіційний сайт Асоціації імпортерів фруктів. Електронний ресурс – Режим доступу: http://afi.net.ua/ 23. Офіційний сайт Верховної Рада України. Електронний ресурс – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index 24. Офіційний сайт Міністерство Аграрної політики України. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minagro.kiev.ua 25. Офіційний сайт компанії «Фрукты мира». Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.fruits-world.com/flash/fw_products_v2.html 26. Economic Integration. Theoretical Assumptions and Consequences of European Integration. New jersey, 1959. 27. European Integration. Limits and Prospects. Edited by Bitros G. C., Korres G. M. London, 2010. 28. London: J. M. Dent and Sons, 1948. — (Originally published in 1817). Haberler, Gottfried. The Theory of International Trade. London: William Hodge and Company, 1936. Ricardo, David. The Principles of Political Economy and Taxation.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (499)