Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Контрольна робота з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті, МАУП, 5 курс

Карточка работы:718-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з управління інформаційними системами в аналізі і аудиті, МАУП, 5 курс
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Характеристика підходів до створення управлінських інформаційних систем аналізу і аудиту 2. Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів 3. Організація здійснення зовнішнього аудиту з використанням комп’ютерної техніки
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: Вступ 3 Характеристика підходів до створення управлінських інформаційних систем аналізу і аудиту. 5 Організація технології вирішення завдань управлінського обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік основних засобів і нематеріальних активів. 11 Організація здійснення зовнішнього аудиту з використанням комп’ютерної техніки 15 Висновок 19 Список використаної літератури 20
Курс:5
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: У сучасних економічних умовах, коли багатьом підприємствам доводиться балансувати на грані рентабельності, а конкуренція на ринку загострюється, втрати підприємств від неефективного управління часто стають непоправними. За минуле десятиліття багато керівників підприємств усвідомили необхідність "керувати поновому" не командними методами, а вдумливо підходячи до побудови і розвитку системи управління. Саме ці паростки грамотного підходу до управлінського менеджменту підприємства можуть стати основою для його подальшого розвитку. На підприємстві, особливо великому, обсяг інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, дуже великий і дуже багато параметрів при цьому є взаємозалежними. На початку епохи промислового використання інформаційних технологій процес автоматизації підприємств зводився до того, що різні його служби купували програми, що вирішують окремі завдання, у різних компаній. Кожна служба мала свою програму, але посібник з окремих "шматочків" інформації не міг скласти цілісної картини того, що відбувається на підприємстві. Сьогодні в нашій країні як і в усьому світі дуже високий попит на інформаційні системи, що претендують на роль управлінських, тобто системи, які інтегрують всю інформацію, здатні проаналізувати її і допомогти в прийнятті рішень. Питання щодо підходу до автоматизації управління підприємством розглядалися у наукових публікаціях вітчизняних і закордонних учених та спеціалістів з інформаційних технологій: Ф.Ф. Бутинець, П.В.Іванюта, О.В. Кліменко, В.Д. Шквір та ін. Але, не зважаючи на таку різноманітність вивчення і розробки підходів щодо автоматизації управління підприємством, недостатня кількість теоретиків та практиків розглядають питання сутності управлінських інформаційних систем та уніфікації їх класифікаційних ознак. Метою роботи є обґрунтування теоретичних основ створення і функціонування управлінських інформаційних систем та перспектив їх розвитку в Україні.
Объём работы:
17
Выводы: Сучасне підприємство представляє собою складний функціональний об'єкт, який входить до системи інформаційного простору галузей економіки та впливає на загальні пронеси розвитку суспільства. В умовах прояву економічної кризи спостерігається тенденція до зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Одним із факторів подолання такого явища є покращення якості інформаційного забезпечення підприємств, в основі якого має бути забезпечення прийняття управлінських рішень оперативною надійною інформацією. Така інформація має містити різносторонній характер як внутрішнього середовища підприємства {постачання запасами, рівнем збуту, розрахунком фінансових етапу підприємств та іп.) та зовнішнього характеру (зміна законодавства, тенденція кон'юнктури ринку, рівень інфляції, коливанням курсів валют та ін.). Одночасне насищення інформаційного простору різнобічними елементами призводить до потреби використання високоефективних інформаційних технологій і в першу чергу у сфері обліку як основи забезпечення виконання управлінських функцій. Одним із шляхів вирішення ефективного інформаційного забезпечення стає використання автоматизованих технологій у сфері обліку. На ринку програмного забезпечення існує досить значна різноманітність програмного забезпечення і головне завдання яке постає перед користувачем визначитися та прийняти рішення щодо надання переваг одному із представлених програмних продуктів. У цьому зв'язку постає проблема щодо аргументованих підходів при оцінці інформаційного забезпечення обліку з урахуванням різних факторів. Саме правильний набір вимог до програмних продуктів дає змогу отримати підприємству максимальний економічний ефект із найменшими витратами. Одночасно в умовах зростання кількості та інтенсивності інформації яка виникає на підприємстві та за його межами використання паперової технології її обробки стає вкрай неефективним та непотрібним.
Вариант:18
Литература: 1. Болдуєв М. В. Концептуальні підходи автоматизації аудиту/ М.В. Болдуєв// фінанси, грошовий обіг і кредит - №3.2010. –с.247-250 2. Борщук І. Створення інформаційної системи управління банківським портфелем цінних паперів – перспективний засіб і напрямок розвитку портфельного інвестування комерційних банків // Науковий збірник Львівського національного університету ім. І. Франка. Фінансове кредитне регулювання ділової активності і господарюючих суб’єктів. – Львів, 2002. Спецвип. 11. 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч посібник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 349 с. 4. Кушнарьов А. Проблеми автоматизації аудиту / А. Кушнарьов // Аудитор України. – 2007. – № 8. – С. 5-7. 5. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія,практика): Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с. 6. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений / Учеб. пособие. – СПб.: Издательство “ДиаСофтЮП”, 2008. – 368 с. 7. Шипунова, О.В. Основні аспекти організації обліку необоротних активів в системі комп’ютерних інформаційних систем/ О.В. Шипуново// Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України -№28.2010 с. 26-35 8. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 439 с. 9. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа и аудита: Учеб. пособие для вузов. – М.: Перспектива, 2001. – 363 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)