Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Екологічні проблеми гідросфери: сучасний стан і перспективи їх розв'язання

Карточка работы:982-3-2012б
Цена:
Тема: Екологічні проблеми гідросфери: сучасний стан і перспективи їх розв'язання
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фармація
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание: Вступ 3 Екологічні проблеми гідросфери: сучасний стан і перспективи їх розв'язання 5 1. Сучасні екологічні проблеми гідросфери 5 2. Розв’язання екологічних проблем гідросфери 5 Висновки 17 Список використаних джерел 19
Курс:2
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:  Новий сучасний стан частини гідросфери, що на сьогодні використовується або знаходиться під впливом діяльності людини, який ми пропонуємо називати гідроекологічне середовище, пов'язаний з розвитком техногенних гідросистем як наслідком функціонування усього водогосподарського комплексу. Існує низка загальних закономірностей розвитку, що дає змогу намітити методологію еколого-гідрологічних досліджень. До неї можна віднести: 1. Оцінку формування техногенного навантаження, які зумовлюють зміну динаміки, кількісних показників, хімічного складу гідроекологічного середовища. 2. Вивчення техногенних змін водного балансу, гідрохімічного складу, фізичних показників гідроекологічного середовища. 3. Аналіз динаміки природних та техногенно зумовлених гідрологічних, гідрохімічних та гідрофізичних процесів. Важливим аспектом проблеми взаємодії техногенного фактора з гідроекологічним середовищем у сучасних умовах є зворотний зв'язок, який існує і дедалі посилюється, тобто вплив умов гідроекологічного середовища на вибір рішень проектованої діяльності в його межах. Водночас екологічна стратегія розвитку господарського комплексу повинна будуватися на основі оптимізації впливу господарства на гідроекологічне середовище. Водні ресурси України складаються з поверхневих і підземних вод. Поверхневі водні об'єкти вкривають 24,1 тис. км2, або 4% загальної території України. До таких об'єктів належать річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо. Найважливішими водними об'єктами є річки, В Україні налічують 63 119 річок, у тому числі великих (площа водозбору більше ніж 50 тис. км2) - 9, середніх (від 2 до 50 тис. км2) - 81 і малих (менше ніж 2 тис. км2) - 63 029. До великих річок належать (за довжиною в межах України) Дніпро, Південний Буг, Дністер, Сіверський Донець, Десна, Західний Буг, Тиса, Прип'ять, Дунай. Більшість річок впадає в басейни Чорного та Азовського морів і лише 4,4% - у басейн Балтійського моря. Найбільша кількість річок - у басейні Дніпра - 27,7%, Дунаю - 26,3, Дністра - 23,7 і Південного Бугу - 9,3%. Загальна довжина річок становить 206,4 тис. км, з них 90% припадає на малі річки. Налічують 3,3 тис. річок довжиною понад 10 км; загальна довжина їх - 94,4 тис. км. Середня густота річкової мережі становить 0,34 км/км2. Серед усіх річок України найбільшу водозбірну площу має Дніпро - 504 тис. км2. За цією характеристикою річка посідає третє місце в Європі. З усієї площі водозбору українська ділянка становить 292,7 тис. км2, білоруська - 118,4, російська - 92,9 тис. км2. Серед річок, що мають дуже велику площу водозбору, виділяють Дунай - 817 тис. км2. Найбільша українська частина водозбору, зокрема - р. Тиси, має площу 12,8 тис. км2. У свою чергу, із загальної площі водозбору Дністра (72,1 тис. км2) українська частина становить 52,7 тис. км2, Сіверського Дінця (98,9 тис. км2) - 54,5 тис. км2. Для забезпечення населення і галузей національної економіки необхідною кількістю води збудовано 1137 водосховищ загальним об'ємом понад 55 млрд. м3, близько 40 тис. ставків, сім великих каналів протяжністю 1021 км з пропускною здатністю 1 тис. м3 води за секунду, якими вода надходить у маловодні регіони.
Объём работы:
16
Выводы: Таким чином, ресурсо-економічні аспекти використання водних об'єктів України визначають екологічні наслідки водогосподарської діяльності і завдання техногенно-екологічної безпеки гідро екологічного середовища. Перед державою стоять такі завдання в цьому аспекті: 1. Організація екологічно безпечного циклу експлуатації водних об'єктів, який є економічно доцільним. 2. Організація та ведення гідроекологічного моніторингу басейнових систем на засадах техногенно-екологічної безпеки. 3. Відновлення ландшафтів елементарних басейнових систем. Проблема техногенно-екологічної безпеки довкілля в межах елементарних басейнових систем є сьогодні актуальною для України. Насамперед, це – вирішення проблеми оптимізації водокористування і водоспоживання, стратегії природокористування у гідроекологічному середовищі, ліквідації наслідків згубного впливу на водні об'єкти. У середньому, за показниками, проаналізованими вище, по регіонах у цілому відсоток перевищення нормативів скиду зворотних вод склав 41%, що практично не відрізняється від зафіксованого у попередньому кварталі (39 %). Найбільший середній відсоток випадків перевищення нормативів скиду зворотних вод (58 %) відзначений у східному регіоні. Найбільше було випадків перевищення нормативів скиду по вмісту органічних речовин за БСК5; середній відсоток перевищення нормативів по всіх регіонах за цими показниками склав 41 %. Практично всі поверхневі джерела водопостачання України у 2010 році, як і взагалі протягом останніх десяти років, інтенсивно забруднювалися. Через низьку якість очищення стічних вод надходження забруднених стоків у поверхневі водойми не зменшується, хоч використання води порівняно з початком 90-х років зменшилося більше ніж удвічі. За даними наукових досліджень, стресовий стан водних ресурсів настає тоді, коли об'єм річкового стоку в маловодний рік не забезпечує принаймні десятикратного розбавлення забруднених вод. За цим показником найгіршим є стан води у басейнах Сіверського Дінця та Росі. Самовідновлювальної здатності водних джерел недостатньо для подолання негативних впливів і відтворення порушеної екологічної рівноваги. Зокрема, для досягнення нормативної якості води та запобігання проблемам епідеміологічного та екологічного характеру в м. Харкові, Харківській, Донецькій та Луганській областях та підвищення водності р. Сіверський Донець Держводагенство здійснює водообмін у Краснопавлівському водосховищі шляхом подачі близько 120 млн. м3 дніпровської води каналом Дніпро-Донбас. Для поліпшення екологічної та водогосподарської ситуації в басейні р. Інгулець щороку проводять промивання русла за рахунок подачі води каналом Дніпро-Інгулець (60-65 млн. м3у чітко визначені регламентом терміни).
Вариант:нет
Литература: 1. Міністерство екології та природних ресурсів України // Електронний ресурс.- Режим доступу: menr.gov.ua 2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2010 році. -К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 254 с. 3. Джигрей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища Текст / В.С. Джигрей : Навч. посібник – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 203 с. 4. Екологія: Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. - К.: КНЕУ, 2005. - 371 с. 5. Мусієнко, М.М., Серебряков, В.В., Брайон, О.В. Екологія. Охорона природи Текст / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон : Словник-довідник К.: Т-во “Знання”, КОО, 2007. – 463 с. 6. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. – 3-тє вид., стер. – 382 с. 7. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник/ В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов, П.Б.Палій, В.М.Шмандій.- К.: Центр навч. літ., 2007.- 216 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)