Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Контрольна робота з маркетингового дослідження, КНЕУ, 4 курс

Карточка работы:1025-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з маркетингового дослідження, КНЕУ, 4 курс
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1.Особливості продукту та перспективи розвитку галузі національної економіки 5 2.Стан світового ринку даного товару 19 3.Вибір цільових зарубіжних ринків (на прикладі 5 країн з урахуванням комплексного підходу) 25 4.Обгрунтування маркетингових заходів (запропонувати сегменти ринку, можливе позиціювання продукції, комплекс маркетингу) 28 Висновки 40 Список літератури 42 Додатки 45
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Сучасний ринок виноробної продукції загалом знаходиться на перетинанні двох напрямків: з одного боку активно обговорюється тема економічної інтеграції України до зони вільної торгівлі з ЄС або можливість приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусії. З іншого боку, ринок вина все ще перебуває під впливом всесвітньої фінансової й економічної кризи, яка обумовила значні структурні і кількісні зміни на ринку вин України. В останні роки цей ринок демонстрував стабільне зростання, однак погіршення економічної ситуації в другій половині 2008 р. внесло свої корективи - обсяг виробництва вина в Україні знизився, зменшилися, відповідно, обсяги експорту і поставки імпортного вина в Україну. Крім того, девальвація національної валюти спричинила зростання вартості вина. Питанням гармонізації зв'язків «держава - виробник», «виробник - споживач» у сфері виробництва продукції виноробства, а також прискоренню визнання України, як світового виробника якісного вина, присвячена велика кількість сучасних статей, як у періодичних виданнях (Н. Тимошенко, М. Дикаленко, Е. Московчук та ін.), де в переважній більшості розглядаються питання внутрішніх виробничих потужності підприємств-виробників, так і в працях сучасних вчених - виноградарів (І. Доскоч, В. Пономорев, Я. Павленко, С. Петренко та ін.), яки намагаються розглянути певні концепції сучасного ринку вин та розробити стратегії росту галузі. Однак незважаючи на розмаїтість підходів до оцінки загальних тенденцій на ринку виноробної продукції загалом і на ринку вин, зокрема, проблеми визначення причин негативних явищ і розробки стратегій з їх усунення залишаються актуальними й вимагають подальшого поглибленого дослідження. В останні роки світовий ринок вин стає більше різноманітним, а конкуренція на ньому продовжує підсилюватися. Метою маркетингового дослідження є: аналіз ринку вина в Україні та в світі та його прогнозування. Основними завданнями є: • вивчити особливості продукту та перспективи розвитку галузі національної економіки; • оцінити стан світового ринку даного товару; • здійснити вибір цільових зарубіжних ринків (на прикладі 5 країн з урахуванням комплексного підходу); • обґрунтувати маркетингові заходи. Об’єкт дослідження: світовий та український ринок виню В процесі проведення маркетингового дослідження були використані наступні методи збору і аналізу інформації: • збір первинної інформації. • спостереження. • особисте. • збір вторинної інформації . • аналіз зібраної інформації. Були використані наступні методи: логічний аналіз; порівняльний аналіз; розрахунок абсолютних, відносних та середніх величин. Для аналізу ринку та конкурентів були використанні такі методи: • кабінетні дослідження, тобто аналіз даних на основі маркетингової статистики; • польові дослідження на основі розробки анкети та спостереження. За частотою контакту з респондентами - це разове маркетингове дослідження. Якісні методи (визначення мотивів поведінки споживачів, експертних методів прогнозування ринку). Кількісні методи (сегментування ринку за параметрами продукції на основі кластерного аналізу, метод стандартного розподілу ймовірностей та метод екстраполяції тренда в прогнозуванні ринку та ін.).
Объём работы:
39
Выводы: Ринок вин не є ізольованою зоною виробництва й споживання, а являє собою динамічний сегмент виноробної галузі. Відповідно, зміни, що відбуваються в ньому, є відображенням загальних деструктивних процесів виноробства й вимагають негайної реакції, як з боку держави, так і з боку виробників. Зокрема, постійна зміна законодавства не дає можливості перманентного розвитку галузі, внаслідок чого назріває необхідність його удосконалювання з орієнтацією на побажання виноградарів і виноробів. Багато експертів відзначають необхідність поновлення членства в Міжнародній організації виноробів і виноградарів (МОВВ), що дозволить підсилити співробітництво з європейськими колегами, а також полегшити взаємний обмін досвідом між фахівцями. Постійна зміна ставок акцизного збору тягне зростання вартості на продукцію виноробства і призводить до перерозподілу ринку на користь міцного алкоголю і, як результат, до алкоголізації нації. У перспективі намічається приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС, у зв'язку із чим, необхідно чітке визначення умов подальшої взаємодії для обох сторін, оскільки це незаперечно позначиться на функціонуванні цілих галузей. Саме тут постає питання вибору між зоною вільної торгівлі і Митного союзу Росії, Казахстану та Білорусії. Цей вибір має бути обумовлений не тільки політичними преференціями, але стати наслідком дуже складної аналітичної праці, яка відображатиме економічний потенціал країни і перспективи його подальшого розвитку. Необхідно також розглянути питання щодо приватизації усіх підприємств алкогольної галузі. Це буде сприяти наповненню бюджету й дасть поштовх до нового розвитку галузі. Крім того, потрібно вирішити питання щодо приватизації сільськогосподарських земель, це надасть бізнесу нові можливості для розвитку в аграрному секторі в цілому, і виноробстві зокрема. Незважаючи на існуючу нестабільність ринку, виробники вина намагаються підтримувати збалансованість виробництва продукту. У складних кризових умовах виживуть тільки компанії, які матимуть чітку стратегію і будуть досить гнучкі задля переорієнтації власних виробничих пріоритетів убік переваг споживачів та матимуть додаткові інновації для зміцнення власних брендів. Ринок вина в Україні переживає не найкращі часи. Виною тому є несприятливі погодні умови, а також і економічна ситуація. Тільки за перші чотири місяці поточного року випуск вина в Україні скоротився майже до 40%. У січні-квітні 2011 р. в порівнянні з січнем-квітнем 2010 р. виробництво виноградного вина зменшилося на 36%, або на 2 985,1 тис. дал - до 5 306,9 тис. дал. Зокрема, в квітні 2011 р. в порівнянні з квітнем 2010 р. виробництво виноградного вина зменшилося на 43,8%, або на 1 239,6 тис. дал. У квітні виноробні підприємства збільшили виробництво виноградного вина в порівнянні з березнем на 0,4%, або на 6,6 тис. дал - до 1 590,6 тис. дал. Тим часом тільки за березень порівняно з лютим виноробні підприємства наростили виробництво цього продукту на 51%, або на 535 тис. дал - до 1 584 тис. дал. Загалом минулого року спостерігалася ще позитивна динаміка. У 2010 р. в порівнянні з 2009 р. виробництво виноградного вина збільшилося на 27%, або на 6 188,5 тис. дал, і склало 29 108,7 тис. дал. Що стосується кожного підприємства окремо, то левова частка виробників скоротили виробництво.
Вариант:нет
Литература: 1. ГОСТ 14252-73 «Вина и виноматериалы. Методы определения титруемых кислот» 2. ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Методы определения сахаров» 3. Белявская Н.П. Виноделие Одещины // Н.П. Белявская / Сад, виноград і вино України. – 2000. - №4. –с.30-33. 4. В мире насчитываются десятки тысяч сортов и наименований виноградных вин //top.list.ru 5. Виноделие в Украине //www.atlanta.com.ua 6. Годовой обзор рынка виноградных вин //www.business.kiev.ua 7. История виноделия //www.sudack.com 8. Из истории виноделия. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://appetitno.narod.ru/vino.html#0. 9. Кондратюк В. Виноградное вино и алкоголизм //Сад, виноград і вино України. – 2001. - №5-6. –с.25-26. 10. Коробкина З.В. Товароведение вкусовых товаров: Учебник для товаровед. фак.торг.вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1986. – с.208. 11. Кучер І. Садівництва і виноградства Криму вимагають радикальних заходів // І. Кучер / Сад, виноград і вино України. – 2006. - №3-4. – 9с. 12. Кучеренко В. Україна і Міжнародна Організація Винограду і Вина // Кучеренко В. / Сад, виноград і вино України. – 2009. - №3-4. –с.38-39. 13. Классификация вин //www.byhaem.narod.ru 14. Классификация виноградных вин //www.vino-veritas.narod.ru 15. Марковець Р. Похвальное слово вину// Продукты питания. – 1998. - №19. – с.6-7. 16. Мировое производство вина// Бики .– 2012. - № 136. – 6с. 17. Международная организация виноградарства и виноделия. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://eniw.ru/movv.htm. 18. Нікітан В. Ринок алкоголю: надії на стабілізацію // Нікітан В. / Алкоголь і тютюн України. – 2008. - №2. – с.9-14. 19. Островская Т. Вино начинается с винограда// Островская Т. / Росийский альманах вин. – 2011. - №6. – с.25-28. 20. Общий очерк крымского виноделия //www.moscow-crimea.ru 21. Особенности развития рынка вина //www.webplan.ru 22. Пиевский М. Революция на мировом рынке вина // Пиевский М./ Галицькі контракти. – 2000. - №52. – 25с. 23. Рынок шампанских и игристых вин //www.marketcenter.ru 24. Сірош А. Його величність виноград – джерело здоров’я і достатку // Сірош А. / Сад, виноград і вино України. – 2001. - №11-12. –с.22-23. 25. Слюсар В.Д., Бахтін Ю.Г. Що треба для відродження виноградарства і виноробства України? // Слюсар В.Д., Бахтін Ю.Г. /Сад, виноград і вино України. – 2010. - №3-4. –с.24-25. 26. Тарасюк Г. М. Необхідність удосконалення продуктових стандартів, норм та нормативів при плануванні розвитку підприємств харчової промисловості / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький, 2012. - №4, Том 1 (114). - С. 125 – 127 27. Украина: экономическая справка //www.umg.com.ua 28. Укрвинпром. Новости //www.fooddept.gov.ua 29. Україна збільшила експорт вин на чверть. Електронний ресурс. – Режим доступу : http://tsn.ua/groshi/ukrayina-zbilshila-eksport-vin-na-chvert.html. 30. Юдіна К.П., Науменко С.М. Світовий ринок вина: основи функціонування та динаміка розвитку // Юдіна К.П., Науменко С.М. / Вісник Донецького державного університету управління. 31. Яневський В.К. Данілова К.О. Вино і спиртове шумування // Яневський В.К. Данілова К.О. /Алкоголь і тютюн України. – 2011. – лютий. – с.52-53. 32. Structure of the world vitivinicultural industry in 2007. Supplement to the OIV report 2007 / International Organization of Vine and Wine, 2008. – 68 P. 33. Note on the world situation. Annual Report 2011 International Organization of Vine and Wine / International Organization of Vine and Wine, 2012. – 15 P. 34. Тимошенко Н. Виноградусные шахматы / Н. Тимошенко // Акциз.- 2010. - №1-2. - С. 22 - 25. 35. Аметова Е.І. Динаміка ринку гристих вин в Україні в умовах кризових явищ // Аметова Е.І./ Ежемесячный научно-практический журнал Крымского отделения. Академии экономических наук Украины. – 2010.-№ 2.-с.23-27 36. Воронина О. Самый игристый рынок / О. Воронина // Галерея напитков. - 2009. - №4. - С. 22-29. 37. Дикаленко М. Доигрались / М. Дикаленко, Э. Московчук // Бизнес. - 2009. - №51-52. - С. 62-66.
Дополнительная информация: Додається: Ціни на вина. подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)