Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Біблійні мотиви у романі

Карточка работы:1075-2012б
Цена:
Тема: Біблійні мотиви у романі
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Філологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Університет "Києво-Могилянська Академія" (НУ"КМА")
Содержание: Вступ 3 1. Художня характеристика твору 4 2. Використання біблійних мотивів в творі Стейнбека «Зима тривоги нашої» 7 Висновки 11 Список використаної літератури 12
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Актуальність теми обумовлено необхідністю дослідження використання біблійних мотивів в романі Д. Стенбека «Зима тривоги нашої». Американська література є порівняно молодою, але складною і багатообразною областю світової культури. Знаходячись в руслі західної моделі цивілізації, література США за останні два століття перетворилася з малопомітного і периферійного явища в чинник, який визначає багато домінант і тенденцій світової художньої творчості. Враховуючи особливості історичного розвитку США, необхідно визнати, що американська література має складний інтегральний характер. Початок американського регіоналізма відноситься до епохи перших поселенців, чиї мотиви появи на новому континенті були результатом двох ключових європейських культурно-філософських тенденцій: відродженого гуманізму (Віргінія) і Реформації (пуританська Нова Англія). Природне середовище, величезна територія, психологія людей визначали господарську автономію регіонів, що, природно, сприяло формуванню відособлених культурних традицій. Поняття «Південна література» починає своє існування на початку ХІХ століття як політична концепція, що обумовлена полемікою між державним націоналізмом і відцентровими регіональними чинниками. На будь-якому етапі розвитку для південної літератури була характерна тенденція до самовизначення на основі історичної пам'яті, а характер і інтенсивність взаємодії між регіональними і загальнонаціональними (або глобальними) силами визначали сутність літературного процесу. Очевидна еволюція і самого поняття «Південна література» - від елітної творчості білих людей на зорі ХІХ століття до сучасного мультикультурного феномену, що відображає станові, расові і гендерні аспекти. Біблія істотно вплинула на розвиток всієї літератури. Християнська віра вже в кінці І століття отримала багато прибічників в світі. Саме Біблія стала найпопулярнішою книгою і істотно вплинула на розвиток світової літератури. Її перекладали багатьма мовами, а сюжети зі Святого Писання стали основою багатьох творів. Джон Стейнбек, американський письменник-реаліст, лауреат Нобелівської та Пулітцерівської премій, автор відомих творів про наболілі соціальні проблеми американського життя та шляхи їх вирішення, серед таких — роман «Про мишей та людей», «Грона гніву», «Автобус, що заблукав» та ін. Морально-філософську проблему співвідношення добра і зла в природі людини письменник вирішує в романі «Зима тривоги нашої», в повісті «Перлина». Мета дослідження полягає в аналізі художніх особливостей роману «Зима тривоги нашої» Стейнбека та характеристиці використання біблійних мотивів в даному творі.
Объём работы:
9
Выводы: Отже, «Зима тривоги нашої» це твір глибоко органічний для Стейнбека. Тема духовного, а то і фізичного знищення людей «Великим Богом Чистогану» завжди хвилювала письменника. З'явившись ще в ранніх його творах, вона з величезною силою вплітається в симфонію «Кетягів гніву», виникає навіть часом у вигляді яких-небудь дрібних і капризних завитків, і по-перше в післявоєнних книгах письменника. У новому романі Стейнбек не просто варіює знайому тему. «Зима тривоги нашої» це цілісний за задумкою твір, породжений свідомістю моральної неспроможності буржуазного суспільства. Роман Стейнбека говорить про те, якими можливостями творити зло володіють в США сили розтління душ людських, а одночасно і сили війни, знищення людей. Є підстави розглядати появу цієї книги також як ознаку посилення за океаном духу протесту проти тих, хто веде країну по небезпечному шляху. Недаремно, стосуючись сучасності, Стейнбек сказав: «У такі роки приховані страхи виповзають на поверхню, тривога наростає і глуха незадоволеність поступово переходить в гнів». Твір «Зима тривоги нашої» - нова сторінка в творчості Стейнбека. Ця книга також ще одна ланка в ланцюзі фактів, що говорять про відоме зміцнення в найостанніший час реалістичних тенденцій в літературі США.
Вариант:нет
Литература: 1. Венедиктова Т. Д. «Разговор по-американски»: дискурс торга в литературной традиции США. − М.: Новое литературное обозрение, 2003. − 328 с. 2. Коренева М. М. Генри Джеймс История литературы США. − М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 1997 − Т. 4. 3. Писатели США: Краткие творческие биографии / Сост. и общ. ред. Я. Засурского, Г. Злобина, Ю. Ковалева. М.: Радуга, 1990. — 624 с. 4. Староверова Е. В. Американская литература. − Саратов: «Лицей», 2005. 220 с. 5. Староверова Е. В. Роль Священного Писания в оформлении национальной литературной традиции США: поэзия и проза Новой Англии XVII столетия // Духовная культура России: история и современность / Третьи региональные Пименовские чтения. − Саратов, 2007. − С. 104 − 110. 6. Стейнек Дж. Зима тривоги нашей. – М.:ЭКСМО, 2010. – 640 с. 7. Стеценко Е. А. Судьбы Америки в современном романе США. − М.: Наследие, 1994. − 237с. 8. Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. − М.: РАН «Наследие», 2000 − 400с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)