Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»Банківський менеджмент»

Контрольна робота з банківського менеджменту, КНУ, 4 курс

Карточка работы:1099-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з банківського менеджменту, КНУ, 4 курс
Предмет:Банківський менеджмент
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Міжнародні відносини
Тип:Контрольна робота
Задание:1. Тестові завдання 1. Який з нижченаведених фінансових ризиків можна охарактеризувати як ризик втрати доходу банку: А) ризик надліквідності Б) ризик недостатньої ліквідності В) кредитний ризик Г) всі відповіді правильні 2. Визначте ROA. Якщо відомо, що ROE становить 10%, капітал банку дорівнює 50 млн. грн., а активи становлять 450 млн. грн. А) 1.11% б) 2,45% в) 3,51% г)4% 3. Чи можуть забезпеченні довгострокові боргові зобов’язання бути складовою капіталу банку: А) так б) так, з дозволу НБУ в) так, якщо вони субординовані г) ні 4. Резерви на відшкодування збитків за кредитними операціями не створюються за такими видами заборгованості: А) стандартна б) субстандартна в) під контролем г) вірна відповідь відсутня 5. Необхідно визначити номінальну процентну ставку з щоквартальним нарахуванням відсотків, яка беззбитково замінить ставку 25% з щомісячним нарахуванням відсотків: А) 26% б) 25.7% в) 25.5% г)25.4% 6. В які підприємства не можуть здійснювати інвестиції банки? А) акціонерні товариства Б) спільні підприємства В) державні підприємства Г) підприємства з повною відповідальністю власників 7. Визначте ROЕ. Якщо відомо, що ROА становить 5%, капітал банку дорівнює 60 млн. грн., а активи становлять 670 млн. грн. А) 10,45% б) 25,67% в) 43,51% г)55,83% 8. Комерційний банк може залучати субординований борг в сумі 2,5 млн. грн від однієї особи шляхом: А) емісії облігацій б) емісії депозитних сертифікатів В) укладення прямого договору г) емісії ощадних сертифікатів 9. Якщо є межа допустимого рівня мультиплікатора капіталу банку? А) 5 б) 10 в) 15 г) 20 10 субординований борг у вітчизняній практиці може оформлятися у вигляді: А) облігацій Б) векселів Г) іпотечних сертифікатів Г) всі відповіді вірні Чи можуть забезпеченні довгострокові боргові зобов’язання бути складовою капіталу банку: А) так б) так, з дозволу НБУ в) так, якщо вони субординовані г) ні 1. Задача 1 Регулятивний капітал банку становить 200 млн. грн. Статутний капітал – 120 млн. грн. Структура його кредитного портфелю представлена у табл.. 1. Необхідно визначити відповідність нормативам кредитних ризиків, які встановлює НБУ, та обсяг резервів Таблиця 1 Структура кредитного портфелю комерційного банку Клієнт Сума кредиту, млн.. грн. Вид забезпечення Сума забезпечення, млн.. грн. Обслуговування боргу Клас позичальника Підприємство «Ореол» 30 Корпоративні цінні папери 40 Добре А Мартюк Т. П., власник істотної участі в банку 1 50% - державні цінні папери, 30% - житлова нерухомість, 20% - депозитний вклад 1 Добре А Підприємство «Фарт» афілійована особа 10 50% - комерційна нерухомість, 50% - корпоративні цінні папери 10 Добре Б Доманський Б.В. фізична особа 0,1 Комерційна нерухомість 0,2 слабке Б 2. Задача 2 Здійсніть декомпозиційний аналіз прибуткововсті власного капіталу, якщо відомі наступні дані. Табл.. 3 та визичте вплив факторів, завдяки яким відбулися зміни прибутковості капіталу Таблиця 3 Дані для аналізу власного капіталу банку, тис. грн. Показник Період 1 Період 2 Відхилення Темп приросту. % Середній власний капітал 40500 50200 9700 23,951 Середні сумарні активи 250700 345800 95100 37,934 Чистий прибуток 8500 10600 2100 24,706 Валові доходи 24000 50600 26600 110,833
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:  1. Тестові завдання 3 1. Задача 1 7 2. Задача 2 8 Список використаної літератури 11
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
8
Выводы:
Вариант:1
Литература: 1. Банківська енциклопедія / За ред. проф. A. M. Мороза.- К.: Фірма «Ельтон», 2005; 2. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія та практика: Навч.посібник.- К., 2002.- 215 с.; 3. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с. 4. Орлов M. Ф. О государственном кредите // У истоков финансового права.- M., 1998.- T. 1.- С. 300; 5. Финансовое право: Учебник / Под ред. О. H. Горбуновой.- M., 2000.- С. 236. 6. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. C. Шемшученко (голова редкол.) та ін.- K.: Українська енциклопедія, 2001.- T. 3.- C. 387.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)