Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Задачі з статистики фінансів, МАУП, 3 курс

Карточка работы:1150-1-2012б
Цена:
Тема: Задачі з статистики фінансів, МАУП, 3 курс
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит
Тип:Задача
Задание:ВАРІАНТ 3 Задача 1 Умова: Відомі такі дані по регіону про бюджетні витрати на охорону здоров’я населення. Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Бюджетні витрати на охорону здоров’я населення, млн. грн. 24,3 28,8 34,6 37,3 35,1 41,2 46,4 Визначити ланцюгові темпи зростання бюджетних витрат на охорону здоров’я населення та тенденцію зміни цих витрат. Задача 2 Умова: Протягом року банк видав підприємству певні позички. Терміни і розміри наведені в таблиці. Термін позички, міс. Розмір позички, тис. грн. 6 2110 12 650 8 1340 Визначити: 1) середній розмір виданої підприємству позички; 2) середню кількість оборотів виданих позичок; 3) середній термін виданих позичок. Задача 3 Умова: Населення регіону сплатило за куплені товари у звітному періоді 483 млн. грн., а за послуги – 56 млн. грн. У звітному періоді індекс цін на товари був рівний 1,18; ставки і тарифи на послуги підвищились на 14%. Визначити індекс купівельної спроможності гривні.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ВАРІАНТ 3 3 Задача 1 3 Задача 2 6 Список використаної літератури 9
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
2
Выводы:
Вариант:3
Литература: 1. Беркита К.Ф. Економічна статистика (курс лекцій)/ К.Ф. Беркита. – К. : Професіонал, 2004. – 208 с. 2. Головач А. В. та ін. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): навч. посіб. / А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітько. – К. : МАУП, 2002 – 224 с. 3. Єріна А. М. Економічна статистика./ А.М. Єріна, О.К. Мазуренко, З.О. Пальян. - К. : ЕксОб, 2002. - 232с. 4. Маслій В.В. Фінансова статистика: навчальний посібник./ В.В. Маслій. - Тернопіль: Карт-бланш, 2007. - 298 с. 5. Уманець Т.В. Економічна статистика: навч. посіб./ Т.В. Уманець. — К. : Знання, 2006. — 429 с. 6. Шустіков А. А. Фінансова статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ А.А. Шустіков. — К. : КНЕУ, 2003. — 205 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)