Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з внутрішнього економічного механізму підприємства, НУХТ, 4 курс

Карточка работы:1213-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з внутрішнього економічного механізму підприємства, НУХТ, 4 курс
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание: 1. Фінансове регулювання діяльності підприємства 2. Система та зміст планів на підприємстві Задача 2 Механообробна дільниця цеху виготовляє деталі десяти найменувань, які входять до двох комплектів – А і Б. Планування і облік виробництва деталей здійснюється в комплектах. Склад комплектів і трудомісткість деталей наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Склад і трудомісткість обробки комплектів Показник Деталі та їх кількість в комплектах №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 Комплект А 1 1 2 1 3 – – – – – Комплект Б – – – – – 2 1 1 2 1 Трудомісткість деталі, нормо-год. 3,0 2,0 1,0 4,0 1,0 1,0 3,0 4,0 1,0 2,0 За планом на місяць було передбачено виготовити 500 комплектів А і 400 комплектів Б. зміна залишків незавершеного виробництва на дільниці не планувалась. Фактичне виготовлення деталей за місяць у штуках становить: №1– 550, №2 – 500, №3 – 900, №4 – 495, №5 – 1480, №6 – 810, №7 – 420, №8 – 400, №9 – 780, №10 – 390. Визначити кількість забезпечених деталями комплектів А і Б. Обчислити коефіцієнт комплектності виробництва. Задача 8 Унаслідок невиконання договору поставки сировини контрагентом підприємство знизило випуск продукту А га 40 т., продукту Б на 55 т. Ціни цих продуктів і планові змінні витрати на їх виготовлення такі: ЦА = 400 грн/т, ЦБ=360 грн/т, СзмА=240 грн/т, СзмБ=180 грн/т. Нестача сировини спричинила простої за які заплачено робітникам 1800 грн. Додаткова зарплата становить 12%, відрахування на соціальні заходи 30%. За не поставку замовникові продуктів А і Б у повному обсязі згідно з договором підприємство заплатило штраф у сумі 4000 грн. Обчислити втрачений підприємством прибуток внаслідок зменшення обсягу виробництва і продажу продукції. Обчислити загальний розмір збитків від невиконання договірних зобов’язань для оформлення претензій постачальнику.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание: 1. Фінансове регулювання діяльності підприємства 3 2. Система та зміст планів на підприємстві 9 Задача 2 16 Задача 8 17 Список використаної літератури 18
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
15
Выводы:
Вариант:Ч
Литература: 1. Гальчинський А. Методологія складних систем // Економіка України. – 2007. – № 4. 2. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр.. - Л.: Інтелект-Захід, 2005.-253 c.. 3. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : Підручник/ Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-518 c.. 4. Минько Э.В., Минько А.Э. Теория организации производственных систем: Учеб. пособие. – М.: Экономика, 2007. – 493 с. 5. Лафта Дж. К. Теория организации: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 416 с. 6. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с. 7. Пащенко І.Л. Прогнозування фінансової діяльності підприємства // Фінанси України. – 2008. – №4. – С. 45 8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005 – 415 c. 9. Формування інструментарію контролінгу підприємства / О.П. Півнюк // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2010. – № 3(53). – С. 78. 10. Шило А.П. Управління оборотним капіталом підприємств// Фінанси України.- 2008. -№11. -С.152-155.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (770)