Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Діловодство»Документознавство»

Контрольна робота з документознавства, КНУКіМ, 3 курс

Карточка работы:2381к
Цена:
Тема: Контрольна робота з документознавства, КНУКіМ, 3 курс
Предмет:Документознавство
Дата выполнения:2009
Специальность (факультет):Документознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:ЗАВДАННЯ 1 Подати характеристику таблиці ББК (для масових бібліотек): ? визначити логіку розміщення основного ряду, ? порівняти наповнення рядів у таблицях ББК різних видів, ? охарактеризувати функції основних таблиць, таблиць типових ділень (загальних, територіальних), АПП. ЗАВДАННЯ 2 Охарактеризувати основні принципи індексації: ? описати загальну методику індексації, її значення, ? використовуючи бібліографічну базу даних, систематизувати кожний бібліографічний опис із застосуванням таблиць ББК, оформивши бібліографічну модель згідно правил систематизації.
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 14 Список використаної літератури 17
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:нет
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Текст : (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Чинний з 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - ІІІ, ІІІ, 47 с. ; 29 см. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи) (Національний стандарт України). 2. Классифицирование произведений печати по таблицам Библиотечно-библиографической классификации: Общая методика. – М.: Наука, 1980. – 228 с. 3. Комова М.В. Документознавство: навч. посібник / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Тріада плюс, 2007. — 294с. 4. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. — К., 2000. — 162с. 5. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. — 4.вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2006. — 334с. 6. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посіб.. — К. : Знання, 2007. — 398с. 7. Сукиасян Э.Р. Библиотечно–библиографической классификации – 30 лет / Э.Р.Сукиасян // Науч. и техн. б–ки. – 1999. – №4. – С. 74–82. 8. Эйдельман Б.Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 312 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (196)