Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Євро, як нова міжнародна валюта

Карточка работы:1510-2-2012б
Цена:
Тема: Євро, як нова міжнародна валюта
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Фінанси і кредит
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Вступ 3 1. Сутність та історія виникнення євро 5 2. Перспектива євро як резервної валюти 11 3. Особливості обігу євро на сучасному етапі 16 Висновки 21 Список використаної літератури 23
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: У зв'язку зі зростаючою взаємозалежністю держав світового співтовариства, інтенсивним розвитком сучасних міжнародних економічних відносин, інтеграція національних економік у систему світогосподарських зв'язків є необхідною умовою їхнього розвитку. Збільшення інтернаціоналізації господарського життя, міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, посилення конкуренції на світових ринках, а також валютна нестабільність обумовлюють широкомасштабний розвиток регіональних інтеграційних процесів, що спостерігається останнім часом в усьому світі. На сьогоднішній день найвищого ступеня економічної інтеграції досягнуто в Європейському Союзі (ЄС). В останні роки головним і найбільш динамічним напрямком розвитку економічної інтеграції в ЄС є формування економічного та валютного союзу. Створення такого союзу означає не тільки забезпечення вільного руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили та проведення єдиної грошово-кредитної і валютної політики, але і поліпшення позицій країн - учасниць Європейського економічного та валютного союзу (ЄЕВС) на світовому ринку. Актуальність теми полягає в тому, що створення Європейського економічного та валютного союзу та введення в ньому єдиної валюти суттєво впливає на систему загальноєвропейського економічного співробітництва і на світову валютну систему в цілому. Введення єдиної валюти в регіоні, що має економічний потенціал, порівняний з США, збільшує суперництво трьох світових економічних центрів - США, Західної Європи і Японії. Політично потенційне розширення ЄС на схід створить гегемонію ЄС на основній частині території Європи, що надає йому істотно іншого міжнародного статусу і ваги. Необхідно також відзначити те, що у світовому співтоваристві останнім часом спостерігається ріст настроїв на користь переходу на регіональні валюти. Зокрема, набирає силу ідея про спільну валюту країн-членів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), пропонується використовувати єдину валюту в країнах Латинської Америки. У зв'язку з цим вивчення вже наявного досвіду створення єдиної валюти в регіоні, що охоплює досить велику кількість країн, яким є зона євро, допоможе краще оцінити потенційні проблеми і наслідки створення регіональних валют. Запровадження євро суттєво змінило сучасну систему міжнародних валютно-кредитних та розрахункових відносин, адже ця нова грошова одиниця разом із доларом та ієною становить третю основу системи міжнародних грошей. Поява нової валюти означає глибокі зміни в макроекономічній політиці. Ці зміни полягають у тому, що національні повноваження щодо монетарної політики та політики валютного курсу передаються Євросистемі, тим часом фіскальна політика залишається в руках держави. Питання введення єдиної наднаціональної валюти в Європейському Союзі розглядалися в роботах Р. Манделла, Б. Іченгріна, Т. Байомі, Т. Скитовського. Метою роботи є дослідження євро, як нової міжнародної валюти. Завданнями роботи є: 1. визначення сутності та історії виникнення євро; 2. дослідження перспективи євро як резервної валюти; 3. розгляд особливосте обігу євро на сучасному етапі. Об'єктом дослідження є євро, як основана валюта Європейського Союзу. Предметом дослідження є проблеми розвитку європейської валютної інтеграції При проведенні дослідження використовувалися історичний, аналітико-емпіричний, індуктивно-дедуктивний і порівняльний методи дослідження.
Объём работы:
20
Выводы: На основі проведеного дослідження у роботі можна зробити наступні висновки. Євро – офіційна валюта 17 з 27 держав Європейського Союзу, відомих також як Єврозона. Євро не є валютою Європейського Союзу, оскільки не всі країни ЄС перейшли на нього. Всі країни — члени Євросоюзу мають право ввійти в Єврозону, якщо задовольнять певним визначеним вимогам згідно з економічними критеріями, а для всіх нових членів ЄС перехід на євро (раніше чи пізніше) є умовою вступу до союзу, хоча це швидше політична умова, ніж економічна, бо, як показує практика на прикладі, скажімо, Польщі, це практично може і не відбутись у найближчому майбутньому. Використання єдиної валюти в багатьох країнах має як переваги так і вади для країн-членів. У наш час існують різні думки стосовно ефекту, викликаного введенням євро, оскільки для розуміння і оцінки багатьох з цих ефектів будуть необхідні роки. Висловлюється багато думок та презентуються найрізноманітніші теорії . Однією з найзначущих переваг введення євро — є зменшення ризиків, пов'язаних з курсами обміну валют, що дозволяє полегшити інвестування між країнами. Ризик зміни курсу валют по відношенню одна до одної завжди робив інвестиції за межами своєї валютної зони, та навіть імпорт/експорт, досить ризикованими як для компаній, так і для фізичних осіб. Ймовірний прибуток може бути моментально прирівняний нулю завдяки коливанню валютного курсу. В результаті багато інвесторів та імпортери/експортери повинні були або змиритися з цим ризиком, або використовувати хеджування своїх інвестицій, що приводить до подальшого зростання цін на фінансових ринках. Порушення макроекономічної стабільності в окремих країнах зони євро впродовж кризи 2008-2009 рр. відчутно дестабілізували євро, що значно пожвавило дискусії між євроскептиками та євро оптимістами щодо його перспектив. Очевидно, що дестабілізація євро на початку 2010 року продемонструвала загрози превалювання політичних чинників щодо розширення зони євро над економічними, які пов’язані з рівнем конвергенції економік країн зони євро для запровадження спільної монетарної політики. Проблеми Греції, яка не повністю відповідала критеріям конвергенції на момент вступу до зони євро, продемонстрували вразливість політично забарвленого монетарного союзу за умов посилення глобальної фінансової нестабільності.
Вариант:нет
Литература: 1. Бураковський І. Євро: інституційний механізм та перші результати функціонування // Євро : Економічний вимір інтеграції. – 2003. – Вип. 2. – С. 1–9. 2. Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. – К.: АДЕФ – Україна, 2009. – С. 175; 3. Науменкова С. Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 8–13. 4. Джан Данхонг, Татьяна Петренко. Евро останется важной резервной валютой, несмотря на кризис. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5694654,00.html. 5. Сиденко С. Перспективы включения Китая в глобальную эконо мическую систему // Успішний Схід у системі планетарної ієрархії. Мaтеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції м. Київ, 5 лютого 2008. – С. 96. 6. Фельдштейн М. Завищена вартість євро? Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2010/04/9/232298/. 7. Шемятенков В. Г. Евро : две стороны одной монеты. – М.: ОАО „Изд-во „Экономика”, 2003. – 346 с. 8. Krugman P. Taking On China // The New York Times. – 15.03.2010. Електрон ний ресурс. – Режим доступу: http:// www.nytimes.com/2010/03/15/opi ni on/15krugman.html. 9. State Administration of Foreign Exchange. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.safe.gov.cn/ model_safe_en/tjsj_en/tjsj_detail_en.jsp. 10. Kevin Yao WRAPUP 2-China charts next financial reform steps – Reuters, Tuesday, Oct 24, 2006 7:54amEDT. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reuters.com/article/companyNewsAndPR/. 11. Yuan may be reserve currency by 2020-China official – Reuters, Tuesday, 19 May 2009 09:23pm EDT. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.reuters.com/article/marketsNews. 12. Papaioannou E., Portes R. The international role of the euro: a status report – European Commission. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications. 13. Сurrency Composition of Foregn ExchangtReserves. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.imf.org. 14. Review of the international role of the euro, Jul., 2008 – European Central Bank, 2008. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euro-international-role200807en.pdf. 15. Triennial Survey of Foreign Exchange Markets, Bank for International Settlements, (2007). Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.bis.org. 16. Driving European Recovery/Communication for the Spring European Council. – COM (2009) 114 final/ 04.03.2009. – Vol. 1. – European Commission, 2009. – 19 p. 17. Офіційний сайт он-лайн енциклопедії Вікіпедія. Електронний ресурс – Режим доступу: www.ru.wikipedia.org
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)