Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Податковий облік»

Контрольна робота з податкового обліку, КНЕУ, 5 курс

Карточка работы:2161-2012б
Цена:
Тема: Контрольна робота з податкового обліку, КНЕУ, 5 курс
Предмет:Податковий облік
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Інше
Задание:Завдання 1 Варіант 3 Опрацювати законодавчо-правові та нормативні акти, інструктивні матеріали з податкового та бухгалтерського обліку і звітності та дати визначення наведеним термінам, вказати джерела де вони наведені: - «Податкове зобов’язання» - «Податковий вексель» - «Податковий агент» - «Ф’ючерний контракт». Реферат на тему: «Оподаткування поворотної та безповоротної фінансової допомоги згідно вимог Податкового кодексу України»
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Завдання 1. Варіант 3 3 Вступ 5 1. Види фінансової допомоги та виплати, які до неї прирівнюються 6 2. Безповоротна фінансова допомога 7 3. Поворотна фінансова допомога 8 4. Відображення фінансової допомоги у звітності 16 Висновки 18 Список використаних джерел 20
Курс:5
Реферат:
Язык:укр.
Вступление: Питання визначення, визнання, обліку та відображення у звітності витрат (доходу) з податку на прибуток, з часу набрання чинності Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" турбують науковців та практикуючих спеціалістів з обліку, фінансів та оподаткування. Особливо це стосується методики вирахування та відображення в обліку і звітності доходу з податку на прибуток та пов’язаних з таким вирахуванням відстрочених податкових зобов’язань і активів. Актуальність дослідження можливостей взаємоузгодження Податкового кодексу та бухгалтерського обліку шляхом мінімізації різниць у класифікації доходів і витрат зумовлена необхідністю підвищення ефективності облікових процесів для обчислення податку на прибуток, що в подальшому вплине на спрощення адміністрування.
Объём работы:
17
Выводы: З проведеної роботи можна зробити висновки,що фінансова допомога може бути поворотною та безповоротною. До безповоротної фінансової допомоги пп. 14.1.257 ПКУ відносить: - суму коштів, переданих платнику податків за договорами дарування; - суму безнадійної заборгованості, відшкодо¬ваної кредиторові позичальником після списання такої заборгованості; - суму заборгованості одного платника подат¬ків перед іншим платником податків, не стягнуту після закінчення строку позовної давності; - основну суму кредиту або депозиту, що на¬дані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми; - суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишаєть¬ся неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання такої по¬воротної фінансової допомоги. Поворотна фінансова допомога відобража¬ється у податковому обліку інакше. У одержува¬чів — платників податку на прибуток податковий облік поворотної фінансової допомоги залежить від кого саме її отримано. В роботі наведено декілька прикладів відображення в обліку поворотної фінансової допомоги: - поворотна фінансова допомога, надана неплат¬ником податку на прибуток; - поворотна фінансова допомога, надана неплат¬ником податку на прибуток — засновником (учасником) - поворотна фінансова допомога, надана платни¬ком податку на прибуток; - поворотна фінансова допомога, надана нерезидентом-офшорником. В роботі розглянуто приклад відображення поворотної та безповоротної фінансової допомоги у Додатку ІД до декларації з прибутку за III квартал 2011 р.
Вариант:3
Литература:
Дополнительная информация: 1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. Електронний ресурс / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Закон України від 16.07.1999 р.№ 996- XIV: Електронний ресурс. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=996-14 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» №860/4153 від 14.12.1999 р. Електронний ресурс / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затверджене наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353:Електронний ресурс. - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0047-01 5. Лист ДПАУ від 07.06.2006р. №10751/7/15-0317 6. Лист ДПАУ від 06.05.2011 р. №12818/7/15-03-17 подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (50)