Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Контрольна з маркетингу за 3 курс Машинобудівний технікум

Карточка работы:57243б
Цена:
Тема: Контрольна з маркетингу за 3 курс Машинобудівний технікум
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Технікум не відомий (Україна)
Содержание:ВСТУП 3 1. Маркетингове середовище і його групи 4 2. Види маркетингових досліджень: панельний, метод фокус-групи, ділові контакти 7 3. Підходи до розробки стратегії маркетингу: підхід, оснований на матриці можливостей по товарах і ринку 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:В основі поняття «маркетинг» (англ. marketing) лежить термін «ринок» (англ. market). Це поняття в найбільш загальному виді припускає ринкову діяльність. Під маркетингом розуміється такий вид ринкової діяльності, при якому виробником використовується системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення господарських проблем, а ринок, його вимоги і характер реакції є критерієм ефективності діяльності. Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу саме у сфері виробничого і торговельного бізнесу, оскільки тут стоїть питання реалізації товару (продукції) та послуг. Успішна маркетингова діяльність у цих сфера дає змогу отримувати високі результати. Маркетингова діяльність саме у цих галузях повинна забезпечити: • надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структурі і динаміці конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми; • створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим товари конкурентів; • необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації. В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить принцип: виробляти тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських потреб та запитів.
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Войчак А.В. Маркетинговій менеджмент: підручник. - К.: КНЕУ, 1998.-263с. 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. - К.: Лібра, 1998. - 384с. 3. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 1994. - 327с. 4. Котлер Ф. Основи маркетинга. / Пер. с англ. - М.: Бизнес-книга, 1995. - 702с. 5. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль. - Санкт-Петербург: Питер, 1999. -887с. 6. Куликов Л.М. Основы экономических знаний. Учебное пособие - М. Финансы и статистика, 1997. - 272с. 7. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. - 560с. 8. Мочерний С.В. Основи економічних знань. - К.: Фемина. 1995. - 352с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (515)