Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства

Карточка работы:2403-2012б
Цена:
Тема: Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Банківська справа / Банківська статистика / Банківські технології та процеси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Аналіз маркетингового зовнішнього середовища підприємства ВАТ «ХХХХ» 5 Висновок 12 Список літератури 14  
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Маркетингове середовище будь-якого підприємства постійно змінюється – ринкові можливості й загрози виникають, змінюються й зникають. Тому для підприємства є дуже важливим, вчасно розпізнавши ринкові можливості й загрози, розвивати можливості та знешкоджувати загрози. Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами. 1 Основне завдання аналізу маркетингового середовища в тому, щоб взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства. Проведення аналізу маркетингового середовища забезпечує: - розуміння конкуренції та інших факторів середовища; - адекватне розуміння бізнесу, в якому працює підприємство; - основи для вироблення чіткої стратегії; - прийняття правильних тактичних рішень, що, у свою чергу,означає забезпечення стійких ринкових позицій підприємства та сприятливих перспектив його розвитку. Ігнорування аналізу маркетингового середовища призводить до: - прийняття необґрунтованих рішень; - стратегії пасивного реагування на ринкові зміни; - непослідовних рішень; - запізнень введення інновацій; - ринкової вразливості підприємства, що призводить до послаблення ринкових позицій підприємства та втрати ним ринкових орієнтирів.1 Маркетингове середовище підприємства – сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами. 2 Маркетингове макросередовище – це ті фактори, якими фірма не може безпосередньо керувати, але які впливають на її маркетингову діяльність. До маркетингового макросередовища належать: економічне середовище, демографія, політичне середовище, НТП, культура, природне середовище.2  
Объём работы:
11
Выводы:Проаналізувавши й зіставивши можливості із сильними сторонами ВАТ «ХХХХ», дійдемо висновку, що за даних умов для фермерського господарства буде вигідно організувати цілорічну торгівлю через склад-магазин на оптовому ринку "Привіз" м. Сімферополь, причому наявність спеціалізованих холодильників позитивно позначиться на якості продукції за умови довгострокової реалізації. Крім цього, буде представлена продукція з різним видом доробки, розрахована для декількох груп споживачів залежно від їхнього бажання платити додаткову суму за очищену, відсортовану або упаковану продукцію. Спираючись на сильні сторони фермерського господарства, можна знижувати загрози, застосовуючи гнучку цінову політику для боротьби з небажаними конкурентами. Основною зі слабких сторін для реалізації можливостей може бути недолік коштів, необхідних для покупки сортувальної й пакувальної лінії, й відсутність торговельної марки ВАТ «ХХХХ». Основною загрозою, збільшеною слабими сторонами для ВАТ «ХХХХ», буде відсутність системи гарантованого збуту нестандартної продукції, яка з’являється внаслідок поганих погодних умов. Аналізуючи таблицю 4 можна зробити висновок, що: • зміна законодавства дозволяє скористатися сприятливими можливостями для завоюваннянішна ринку та розширенням сфери діяльності; • зміна політичних партійна дає невеликий позитивний вплив. Цей фактор є можливістю зміцнити позиції на ринку; • можливість теракту - велика загроза для  компанії, так як в цьому випадку компанія несе великі втрати і вцілому страждає економіка країни; • економічна нестабільність в країні є загрозою для компанії. • природно-географічні фактори негативно впливають на компанію, тому є загрозою компанії, у випадку непередбачених обставин: від різних катаклізмів страждає економіка країни, наноситься значний моральний і матеріальний збиток населенню. Компанія несе великі втрати; • обмеженість природних ресурсів дозволяє створювати нові технології, замінювати ресурси, які компанія може страхувати. Отже, цей фактор дозволить компанії вийти на нові сегменти ринку. • темп зростання населення дуже швидко зріс за останні три роки. Цей фактор є можливістю для залучення числа страхувальників, і збільшення частки прибутку; • освіта є можливістю для компанії отримувати висококваліфікованих співробітників, які можуть грамотно і в найкоротші терміни досягати намічених цілей; • культурний рівень має позитивний вплив.  
Вариант:нет
Литература:1. Звягінцева О. Б. Маркетингове макросередовище підприємств харчового бізнесу України та Українського Причорномор’я: монографія / О. Б. Звягінцева. – Одеса : ОНПУ, 2011. – 400 с. 2. Бутенко Н. В. Основи маркетингу Електронний ресурс. – Режим доступу до матеріалу: http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)