Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Гроші та кредит»

Процентна політика комерційних банків

Карточка работы:2429-2012б
Цена:
Тема: Процентна політика комерційних банків
Предмет:Гроші та кредит
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Інше
Задание:Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Студенти самостійно вибирають тему для аналітичного огляду наукових публікацій.. Для виконання даної роботи студенти повинні самостійно знайти статті за обраною проблематикою (не менше 5) та зробити аналітичний огляд (реферування) кожної публікацій, зробивши акцент на актуальності даної проблеми та на пропозиціях автора, щодо вирішення цих проблем. В заключній частині даного завдання необхідно визначити, позиція яких авторів з даного питання на Вашу думку є найбільш науково достовірною, коротко обґрунтувати свою точку зору, а також критично оцінити альтернативні погляди на дану проблему. Обсяг виконаного завдання не повинен перевищувати 10 сторінок. Про вибрану тему з аналітичного огляду студент повинен повідомити керівника семінарських занять по дисципліні „Гроші та кредит", який буде оцінювати виконану роботу.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Успаленко В.І., Гунько Д.В. «Формування процентної політики комерційного банку» / В.І.Успаленко, Д.В.Гунько // Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Науково-теоретичний журнал. – 2008. Том ХІ, №1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vmsu/2008-01/econ.htm 3 Кухарук Н.С. Чмерук Г.Г. Сутність та призначення процентної політики банку / Н.С. Кухарук, Г.Г.Чмерук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. − 2011. − № 1(10). – С. 29 - 38 6 Жигилій О.О., Подчесова В.Ю. Роль та значення процентної політики в забезпеченні ефективного функціонування банківської системи України / О.О.Жигилій, В.Ю.Подчесова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2011. − № 2(11). – С. 4 - 11 9 Щербань Р.Є. Формування процентної політики банків у процесі екологічного кредитування корпорацій / Р.Є. Щербань // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2010. − № 1. – С. 179 – 181 11 Павленко Л.Д. Елементи системи ціноутворення на банківські продукти та їх характеристика // Л.Д. Павленко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. − № 3 (12). – С. 189 – 192 13 Заключна частина 15 Список використаних джерел 17  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:Отже, підсумовуючи результати критичного огляду статей з тематики процентної політики банку, можемо зробити такі узагальнення. В.І.Успаленко та Д.В. Гунько здійснюють слушне розмежування та систематизацію факторів впливу на процентну політику на мікро- та макроекономічні. Проте ми не поділяємо однобічності погляду на процентну політику банку лише з боку кредитних відносин. В статті Н.С. Кухарук та Г.Г.Чмерук продовжено використання мікроекономічного та макроекономічного підходів до формування процентної політики банків. Підтримуємо авторську пропозицію комплексно враховувати чинники як макро-, так і мікросередовища при розробці в банку процентної політики, проте вони також обмежуються кредитними відносинами. Разом із цим, в процесі дослідження автори розширюють свій підхід до визначення процентної політики, оскільки велику увагу приділяють зв’язку процентної політики комерційного банку та процентної політики НБУ. Підтримуємо наукову позицію Н.С. Кухарук та Г.Г.Чмерук, які розширюють підхід інших дослідників до проблеми ефективної процентної політики, визначивши, що важливу роль процентна політика відіграє й в операціях з цінними паперами. Відповідно, в статті зроблено слушний висновок, що розвиток процентної політики, підвищення її ефективності пов'язано з удосконалюванням уже існуючих форм отримання процентів, із збільшенням обсягу виконуваних банками операцій, а також із подальшим розвитком вищезгаданих методів непрямого державного регулювання діяльності комерційних банків. З нашої точки зору О.О.Жигилій, В.Ю.Подчесова роблять слушний висновок, що аналіз вартісних аспектів між залученими ресурсами та наданими кредитами дозволяє дослідити тенденції впливу на процентні ставки та встановити прийнятні умови для розширення клієнтської бази. Тобто ретроспективний та поточний аналізи динаміки облікової ставки може дозволити банку сформувати ефективну проценту політику, яка дозволить збільшити як прибутковість фінансових продуктів банку, так і розширити клієнтську базу банку. Також підтримуємо розроблену Л.Д. Павленко узагальнену схему системи ціноутворення на банківські продукти.  
Вариант:нет
Литература:1. Успаленко В.І., Гунько Д.В. «Формування процентної політики комерційного банку» / В.І.Успаленко, Д.В.Гунько // Вісник Міжнародного Слов'янського університету. Науково-теоретичний журнал. – 2008. Том ХІ, №1. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vmsu/2008-01/econ.htm 2. Кухарук Н.С. Чмерук Г.Г. Сутність та призначення процентної політики банку / Н.С. Кухарук, Г.Г.Чмерук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. − 2011. − № 1(10). – С. 29 – 38 3. Жигилій О.О., Подчесова В.Ю. Роль та значення процентної політики в забезпеченні ефективного функціонування банківської системи України / О.О.Жигилій, В.Ю.Подчесова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2011. − № 2(11). – С. 4 – 11 4. Щербань Р.Є. Формування процентної політики банків у процесі екологічного кредитування корпорацій / Р.Є. Щербань // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2010. − № 1. – С. 179 – 181 5. Павленко Л.Д. Елементи системи ціноутворення на банківські продукти та їх характеристика // Л.Д. Павленко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. − № 3 (12). – С. 189 – 192  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (227)