Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Оцінка вартості підприємства»

Практична робота з дисципліни "Оцінка вартості підприємтсва", КІСКЗ, 4 курс

Карточка работы:2502-2012б
Цена:
Тема: Практична робота з дисципліни "Оцінка вартості підприємтсва", КІСКЗ, 4 курс
Предмет:Оцінка вартості підприємства
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Практична робота
Задание:Завдання 1 Причіп самосвальний вантажопідйомністю 20 т коштує 35 тис. дол. США. Автодилер пропонує покупку авто в кредит строком на 4 роки під 16,9% річних. Чи варто погоджуватись на таку пропозицію фінансовим менеджерам СКД (працюють на Ігора Коломойського та Геннадія Боголюбова), якщо максимальна сума, яка що півроку може бути внесена до банку, становить 48 тис.грн.? Для обчислень прийняти курс долара на момент укладання кредитної угоди $1=8,15 грн. Вказівки: 1. Спочатку виразіть необхідні числові дані у національній валюті. 2. Скористайтесь формулою періодичного внеску на погашення платежу та порівняйте результат із можливістю підприємства. Завдання 2 Власники торговельної мережі планують придбати земельну ділянку під будівництво складського комплексу через 4 роки. Яка сума накопичиться на рахунку в банку, якщо наприкінці кожного кварталу вони вкладатимуть по 320 тис. дол. США під 11,5% річних із щоквартальним нарахуванням відсотків? А яку щомісячну суму слід відкладати під такий же річний відсоток, щоб у такий же термін нагромадити $4,5 млн.? Який варіант більш вигідний? Вказівки: 1.Розрахунки виконувати у валюті, що вказана в умові ($). 2.Скористайтесь формулами майбутньої вартості ануїтету та періодичного внеску на накопичення фонду 3.Порівнюючи результати, привівши їх до сум щоквартальних внесків. Завдання 3 Чи варто найближчим часом продати за 7 млн. грн. право 15-річної оренди частини приміщень спортивного комплексу школи олімпійського резерву загальною площею 2000 м2, якщо прогнозується отримання доходів від орендарів в розмірі 90 грн./м2 на місяць на протязі наступних двох років, у подальші 3 років орендна плата знизиться на 15 грн., а протягом решти строку дії орендного договору очікується, що вона буде нижчою за попередній рівень на 10 грн./м2 за місяць? Ставка дисконтування орендних платежів 17,5%. Вказівки: 1. Можливий варіант розв'язку — подібно до розрахунків теперішньої вартості інвестиційних проектів (РV). Завдання 4 Проведіть оцінку вартості земельної ділянки, яку можна здати в оренду за 40 тис. грн. на 4 роки, а потім продати за 430 тис. грн., якщо коефіцієнт капіталізації подібних об’єктів складає 18,5%. Вказівки: 1. Можливий варіант розв'язку — подібно до розрахунків теперішньої вартості інвестиційних проектів (РV). Завдання 5 Визначити найбільш вигідні умови для орендаря та орендодавця з чотирьох можливих варіантів, якщо термін оренди 6 років, 18% річних: Варіант 1: Передоплата 32,5 тис.грн.; Варіант 2: Оплата в кінці терміну оренди в сумі 45 тис.грн.; Варіант 3: Оплата щороку наприкінці року в сумі 12,6 тис.грн.; Варіант 4: Оплата щороку на початку року в сумі 7,3 тис.грн. Завдання 6 Оцінити ринкову вартість підприємства ВАТ «Клаптики», яке спеціалізується на реалізації тканин та товарів для рукоділля, використовуючи метод ринкових угод. Необхідна інформація подана в таблиці 6.1. Порівняти результати оцінки із результатом використання «емпіричних» правил – для американських підприємств подібного виду діяльності вартість визначається як потрійна величина місячного валового обсягу продаж збільшена на суму матеріальних запасів. Для обчислення прийняти, що валова виручка вище чистої на 20% (ставка ПДВ), а частка товарно-матеріальних запасах в активах — 80% Для виконання провести: 1. Провести розрахунок можливих цінових мультиплікаторів. 2. Розрахувати центр діапазону кожного цінового мультиплікатора для підприємств-аналогів, враховуючи зі ставність базових показників оцінюваного підприємства і бізнес-суб’єктів, включених до вибірки. 3. Здійснити розрахунок проміжних величин вартості в залежності від обраних цінових мультиплікаторів. 4. Провести зважування отриманих проміжних величин вартості, виходячи із ступеня довіри до інформації та розрахувати ринкову вартість підприємства. Завдання 7 Визначити зважену середню вартість капіталу компанії. Ринкова вартість звичайних акцій підприємства 4,5 млн. грн., привілейованих акцій – 10% від вартості звичайних, а загальний позиковий капітал – 1,6 млн. грн. Вартість власного капіталу складає 15%, привілейованих акцій – 10%, а позикового капіталу – 24%. Ставка податку на прибуток – 21%.
ВУЗ:Київський Інститут Соціальних і Культурних Зв'язків (КІСКЗ)
Содержание:Завдання 1 3 Завдання 2 4 Завдання 3 6 Завдання 4 8 Завдання 5 8 Завдання 6 9 Завдання 7 11 Список використаної літератури 13  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:2
Литература:1. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов Текст / А. Дамодаран ; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с. 2. Карев В. П. Оценка бизнеса доходным подходом – констатация факта или прогнозное планирование? Текст / В. П. Карев, Д. В. Карев // Вопросы оценки. – 2003. – № 1. – С. 23-25. 3. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление Текст / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурин. – 3-е изд., перераб. и доп. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. – 576 с. 4. Лейфер, Л. А. Оценка компаний. Анализ различных методов при использовании доходного подхода Текст / Л. А. Лейфер, С. В. Вожик // Имущественные отношения в Российской Федерации. − 2003 р. − №12. − С. 51-70. 5. Международные стандарты оценки Текст / Г. И. Микерин, Н. В. Павлов. – М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. – 384 с. 6. Оценка бизнеса Текст : учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Федотовой М. А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 736 с. 7. Рутгайзер В. М. Оценка рыночной стоимости коммерческого банка Текст Методические разработки / В. М. Рутгайзер, А. Е. Будицкий. – М. : Маросейка, 2007. – 224 с. 8. Скотт М. Факторы стоимости. Руководство для менеджеров по выявлению рычагов стоимости Текст / М. Скотт / пер. с англ. − М. : Олимп-Бизнес, 2000. − 432 с. 9. Чиркова, Е. В. Как оценить бизнес по аналогии Текст / Е. В. Чиркова. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 192 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (4)