Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Психологія»Соціальна психологія»

Соціально-психологічні дослідження реклами

Карточка работы:5733б
Цена:
Тема: Соціально-психологічні дослідження реклами
Предмет:Соціальна психологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 1. Історія виникнення реклами 2. Особливості психологічного дослідження реклами 3. Мова рекламних назв Висновки Література
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Нині реклама являє собою сферу діяльності, що розвивається, правила в якій ще тільки встановлюються. Як виявилося, реклама є не тільки двигуном торгівлі, але і стимулом для розвитку мовної діяльності. Вплив реклами позначається не тільки на сфері споживчого ринку, але і на політичному і культурному житті суспільства, на вживанні мови і - опосредковано - на розвитку її системи. З'явилася потреба в рекламній інформації про різні типи товарів, - з'явилися особливі типи тексту: оголошення - реклама речей або послуги, анонс - рекламна інформація про зміст газетний або журнальний номери або тілі - і радіопрограми, анотація - короткий рекламний текст про книгу або фільм. Психолого-педагогічний вплив реклами за масштабами порівнюється з прагматичним ефектом від вдалих продаж: не випадково ж, на думку американських фахівців з комунікації, на становлення американського способу життя реклама вплинула не менше, ніж Біблія. Тому: рекламні постери - більше, ніж красиві картинки; рекламні слогани - більше, ніж забавні фрази, що запам'ятовуються; рекламні телеперсонажі - більше, ніж умовні споживачі. Актуальність даної теми обумовлена необхідністю дослідження особливостей та ролі реклами в житті людини, з'ясування специфіки психологічних досліджень реклами. Мета дослідження - визначити загальні особливості реклами, вказати на її значення та вплив на життя людини, розкрити особливості її дослідження.
Объём работы:
16
Выводы:Як бачимо, реклама - це не тільки двигун торгівлі, а й надзвичайне соціальне явище, яке впливає на всі сфери життєдіяльності людини. Використання такого могутнього інструмента в рекламі як мова, будь то усна мовлення, оголошення в газеті або просто слоган, також необхідно, як і складно. Перше знайомство споживача з фірмою, що пропонує товар, відбувається за допомогою одержання інформації з різних джерел, у різних формах. Але в будь-якому випадку, ця інформація являє собою, так чи інакше, текст (усний, друкований). Реклама, просування самої фірми і її продукції на ринку починається з назви і слогана. Від того, якими будуть ці два компоненти рекламної стратегії, залежить багато чого. Досить великий досвід роботи рекламістів на вітчизняному і на закордонному ринках дозволяє зробити деякі висновки, створити список визначених рекомендацій при створенні слоганов і назв. До них можна віднести й обмеження використання іноземних слів, спеціальних термінів, і описані в другій частині даної роботи мовні прийоми, використовувані для створення слоганов; взагалі окремої теми заслуговує аналіз текстів на предмет грамотності і правильності з погляду мови. Але звичайно ж, основним питанням перевірки ефективності реклами є дослідження, соціологічні та психологічні. Соціологічні опитування, хоч і мають певний результат, але він часто не співпадає з реальними уподобаннями людей, також соціологи працюють з такими нестійкими субстанція ми, як думки людей, яким притаманно змінюватися та бути не стабільними. Психологічні дослідження реклами спрямовані на вивчення психологічних механізмів сприймання, емоційних образів і вражень, у тому числі ірраціональних. Ці механізми, образи і враження менше розрізняються в різних груп людей і більше впливають на поведінку, чим словесно формульовані думки, що виявляються шляхом прямих опитувань. З допомогою психологічних досліджень можна завчасно вибрати найбільш ефективні матеріали, доробити недостатньо ефективні і відкинути неефективні. Психологічні дослідження можна підрозділити на експериментальні (об'єктивну експериментальну перевірку дії реклами) і глибинні (глибинно-психологічний аналіз суб'єктивних емоційно-значеннєвих асоціацій, що супроводжують рекламний образ або образ марки), особливості яких ми розглянули в роботі. У рекламі немає моментів, котрі можна було б проігнорувати. Вона підкоряється меті просування конкретного товару або послуги, а психологічні шорсткості можуть це просування гальмувати. Вдумливе психологічне пророблення може підвищити коефіцієнт корисної дії реклами в кілька разів при практично незмінних витратах, а дослідження відіграють роль зворотного зв'язку в цьому процесі.
Вариант:нет
Литература:1. Ананич М.И. Основы рекламной деятельности. - Учебное пособие, Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - Новосибирск, 2001. - 87с. 2. Викентьев И.Л. Приемы рекламы, Новосибирск: ЦЭРИС, 1993, 144 с. 3. Ворошилов В.В. Рекламоведение: методические указания. СПб.: «Питер», 2001.-32с. 4. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М.: ДатаСторм, 1992. - 91с. 5. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова. Рекомендации для составителей рекламных текстов. М.: Изд-во МГУ,1997. - 96с. 6. Лебедев А.Н. Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. – М.: Academia, 1995. 7. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2000. 8. Тимофеев М.И. Все о рекламе.М.: РИА-холдинг, 1995. - 64с. 9. Титов А.Б. Реклама: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 99с. 10. Уперов В. Реклама: ее сущность, значение, историческое развитие и психологические основы и средства. СПб.: Гермес. Торговля и реклама, 1994. - 32с. 11. Хромов Л.Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. - Петрозаводск, 1994. - 312 с. 12. Шморина Е. Психологические аспекты рекламы // Рекламные технологии. – 1999. - № 4. 13. Яновский А. Влияние на потребителей с помощью непрямой рекламы // Маркетинг. – 1998. - № 6.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (76)