Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Конституційний принцип поділу влади

Карточка работы:3125-2012б
Цена:
Тема: Конституційний принцип поділу влади
Предмет:Право
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Управління міжнародним бізнесом / Міжнародна економіка / Менеджмент ЗЕД / Міжнародні економічні відносини
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Іноземний досвід конституційного принципу поділу влади 4 2. Конституційний принцип поділу влади в Україні 6 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15  
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Cеред тих проблем, які сьогодні виходять на перший план в контексті становлення та розвитку вітчизняної науки конституційного права, можна обґрунтовано виділити питання, пов’язані з забезпеченням та реалізацією фундаментальних принципів конституційного ладу, які визначають не лише цілі та цінності суспільного розвитку в Україні, а й вказують на ті конкретні механізми, які сприяють розв’язанню складних ситуацій, що виникають в процесі державно'правового розвитку. Зазвичай до таких фундаментальних принципів відноситься й принцип поділу державної влади, який, на думку багатьох дослідників, міцно увійшов до переліку базових принципів сучасного конституціоналізму. Тому цілком доведеною видається теза про загальну розповсюдженість та загальнообов’язковість принципу поділу влади як базового конституційного положення, що знаходить своє відображення практично у всіх без винятку конституціях демократичних країн. Актуальність дослідження цієї проблеми може бути пояснена цілою низкою причин. Виділимо лише найважливіші з них. Насамперед це причини суто теоретичного характеру. Справді, поза адекватним та чітким науково-теоретичним розумінням того, що таке принцип поділу державної та яким чином він реалізується на практиці, будь-які спроби будувати систему взаємодії гілок державної влади видаватимуться небезпечними експериментами, що загрожуватимуть стабільності як самої держави, так і суспільства в цілому. Саме тому в межах роботи увага буде зосереджена на конституційному принципі поділу державної влади саме через висвітлення його ролі в формуванні демократичної системи взаємодії органів державної влади.  
Объём работы:
12
Выводы:Отже, можна обґрунтовано твердити, що конституційне гарантування принципу поділу державної влади завжди означає не лише фіксацію системи «запобіжних мір» щодо узурпації влади, а й створення такої нормативно'правової бази, яка б дозволила однаково ефективну взаємодію для різних органів державної влади. При цьому звернення до аналізованого вище принципу дозволяє запропонувати універсальну модель політико-правової взаємодії між різними органами та інститутами державноївлади. Незалежно від того, які саме політичні сили формуватимуть ті чи інші органи державної влади, всі вони будуть змушені діяти в такий спосіб, щоб, не перебираючи на себе повноважень інших гілок державної влади, тим не менш, діяти заради втілення інтересів народу та тих конституційних приписів, які фактично визначили майбутній напрям розвитку України. Останнє зауваження видається особливо важливим в умовах нинішнього протистояння в системі державної влади,коли заручником суто політичної боротьби стає Конституція України, а разом з нею і весь український народ. За результатами дослідження зроблено висновки, що: 1) формальне закріплення у конституційному праві положення щодо розподілу влади не завжди свідчить про те, що в дійсності діяльність державних інститутів здійснюється у відповідності з класичними установками концепції розподілу влади; 2) розрив між «формальною» и «живою» конституцією може бути величезним, та в світовій конституційній практиці та конституційному праві є приклади коли схема розподілу влади лише формально-механічно копіюється і нічого не має спільного з її застосуванням в державі; 3) якщо в країні існують інституційні, геополітичні і історико-ментальні суперечності, то категорія єдності влади повинна домінувати над категорією її розподілу. На сучасному етапі розвитку України без створення умов по забезпеченню принципу єдності влади, розподіл влади перетворюється на глибокий перманентний внутрішній конфлікт, що затягує з часом в себе все суспільство. Для недопущення системної кризи влади необхідно передбачити конституційно-правовий механізм, при якому жоден орган влади або політична організація не можуть ігнорувати або припиняти діяльність конституційно закріплених інститутів, безконтрольно здійснювати виконання владних функцій, прагнути скасування конституційного ладу. З цією метою доцільним бачиться встановлення персональної відповідальності осіб, яки безпосередньо розробляють законопроекти, за порушення в них норм Конституції і інших законів, у тому числі і тих, що встановлюють загальні принципи організації державної влади.  
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. ? 1996. ? № 30. ? Ст.141. 2. Закон України про охорону навколишнього природного середовища // Відомості Верховної Ради України. ? 1991. ? № 41. ? Ст. 546. 3. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К., 2006. – С. 52. 4. Бабенко К. А. Проблеми взаємодії гілок державної влади в політико'правовій традиції класичного американського конституціоналізму / К. А. Бабенко // Держава і право : Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 133-139. 5. Орлов Г.А. Президентские республики в Латинской Америке / Г. А. Орлов. – М. : МГИМО, 1995. – 84 с. 6. Скакун О.Ф. Теория государства и права : Учебник / Скакун О.Ф. – Х. : Эспада, 2005. – 840 с. 7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран : Учебник / В. Е. Чиркин. ? М. : Юристъ, 1997. ? 567с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (942)