Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Контрольна робота з дисципліни "Статистика", МАУП, 1 курс

Карточка работы:4917-2013б
Цена:
Тема: Контрольна робота з дисципліни "Статистика", МАУП, 1 курс
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2013
Специальность (факультет):Економіка підприємства /Економіка і підприємництво
Тип:Контрольна робота
Задание:1)Статистичне вивчення зв'язку між соціально-економічними явищами 2) Генеральна і вибіркова сукупність,їх характеристики 3)Планом передбачено у поточному році збільшити товарооборот продовольчого магазину на 12%. Товарооборот збільшився на 17% порівняно із товарооборотом попереднього періоду Визначити процент виконання плану зростання товарообороту 4)Кредитні ставки комерційних банків регіону під короткострокові позики за I квартал 2009р.становили : Визначити середню кредитну ставку,середня квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації . Зробити висновки щодо типової середньої кредитної ставки 5)Відомі такі дані про реалізацію продукції на сільськогосподарському ринку міста за тиждень Визначити загальний індекс фізичного обсягу товарообороту, індивідуальні та зальні індекси цін та загальний індекс товарообороту , приріст товарообороту у вартісному вираженні в цілому і за окремими факторами. Зробити висновки 6)Визначити середньоспискову чисельність робітників цеху за березень,якщо вони відпрацювали 7680люд, -днів, кількість неявок на роботу становила 1600 люд-днів, а цілоденних простоїв -20люд-днів. Визначити середньоспискову чисельність робітників цеху зі I квартал,якщо за січень їх чисельність становила 470 чол, за лютий -430 чол. Вказівки до виконання контрольної роботи: 1)записати зміст задачі і подати ії розв’язок з детальними розрахунками і короткими поясненнями. 2)Результати розв’язування задачі оформити у вигляді статистичних таблиць,графіків та діаграм 3)отримані результати проаналізувати з урахуванням змісту відповідно статистичного показника 4)наприкінці контрольної роботи навести список використаної літератури
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Статистичне вивчення зв'язку між соціально-економічними явищами 3 2. Генеральна і вибіркова сукупність,їх характеристики 9 Задача №3 17 Задача №4 18 Задача №5 20 Задача №6 22 Список використаної літератури 23  
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Ковалевський Г.В. Статистика / Г. В. Ковалевський. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 313 с. 2. Курс лекцій з дисципліни «Статистика». Теорія статистики / В. П. Сторожук, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, І. М. Шост та ін.; За ред. Є. І. Ткача. – Частина 1. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 224 с. 3. Сніжко С. В. Конспект лекцій з курсу «Статистика» / Авт.: С. В. Сніжко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х. : ХНАМГ, 2010 – 196 с. 4. Статистика : Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін. ; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. − 2-ге вид., перероб. і доп. − К. : КНЕУ, 2000. − 467 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)