Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Політологія»

Основні напрями політичної стратегії сучасної України

Карточка работы:57481
Цена:
Тема: Основні напрями політичної стратегії сучасної України
Предмет:Політологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Держава як основний політичний інститут 4 2. Світовий політичний процес. Міжнародна та зовнішня політика. Міжнародні відносини 6 3. Геополітика 10 4. Глобальні проблеми сучасності 13 Висновок 16 Література 17
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Держава э одним із найважливіших інститутів суспільства, центральним елементом його політичної системи. Одним із найважливіших завдань політології є аналіз розвитку її сутнісних рис, соціальної ролі здійснюваних нею функцій, форм державного правління й державного устрою, принципів міждержавної політики. Актуальність проблем міжнародної політики постійно зростає за кардинальних змін у світі, загострення глобальних проблем, невирішеність яких загрожує існуванню людства. Розв’язання проблем світового співтовариства залежатиме від політики на міжнародній арені як окремих держав, так і міжнародних організацій. Міжнародні відносини дуже складний і багатоаспектний механізм. Його вивченням займається спеціальна галузь політичної науки – теорія міжнародних відносин. Геополітика як політологічна концепція, що вбачає визначальну роль географічних чинників у політиці держави, за глобальних політичних змін, які гостро постали на зламі ХХ-ХХІ ст.., набуває нового значення і змісту. Це пов’язано насамперед із невідповідністю реаліям традиційних моделей реалізації державно-політичних прагнень. Розташування і розміри території України, чисельність її населення, природні ресурси в поєднанні з її потенційними можливостями в науковій, економічній та інших сферах суспільного життя дають їй змогу і право мати статус великої європейської держави з відповідною геополітичною поведінкою та геостратегічною орієнтацією.
Объём работы:
16
Выводы:Держава – форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов’язаних установ і організацій, які здійснюють управління суспільством від імені народу. Геополітична орієнтація України на Європу не означає ізоляцію від Росії. Реальне становище України спрямовування зовнішньополітичних зусиль туди, де можна забезпечити свої національні інтереси. Важливо також визначити, якою мірою її участь у процесах, що відбуваються в Європі, в Росії, інших країнах СНД, узгоджуються з цими інтересами. Україна — молода держава. її зовнішньополітичний курс, геополітичні орієнтації ще виробляються і конкретизовуватимуться відповідно до міжнародної ситуації. Але принципи, які в основі цього курсу, відповідають прогресивним тенденціям сучасного світового політичного процесу.
Вариант:нет
Литература:1. Бутенко А.П. Государство: его вчерашнее и сегодняшнее // государство и право. – 1993. - №7 2. Рехкало В. Національна держава. Втеча від самоприниження // віче. – 1995. - №6 3. Миголатьев А.А. Мировой политический процесс: современные тенденции// кентавр. – 1994. - №6 4. Циганков П.А. міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання. – 1992. - №2. 5. Сікора І. Геополітична легітимація ролі України в новому світовому порядку // політичні читання. – 1994. - №1. 6. Мироненко А.Н. Проблемы ядерного века и пути их решения. – К. 1989.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (329)