Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Психологія групової злочинної поведінки у неповнолітніх

Карточка работы:54783б
Цена:
Тема: Психологія групової злочинної поведінки у неповнолітніх
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Психологія групової злочинної поведінки у неповнолітніх 4 2. Профілактика злочинності неповнолітніх 9 Висновок 12 Література 14
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Для нашої молодої держави актуальною проблемою є загрозливі тенденції тотальної криміналізації суспільства. Оздоровлення суспільних відносин пов'язане з науковим управлінням суспільством, системно-структурним аналізом проблем сьогодення. Майбутнє нації - діти, підлітки, молодь повинні стати об'єктом ціленаправленої і виваженої державної політики. Демократизація суспільства передбачає створення умов для здійснення ефективної його саморегуляції. Правова свідомість і пов'язані з нею правова ідеологія, правовий світогляд - це одна з основних сфер духовного життя суспільства і особистості, яка визначає престиж права, його цінність та ефективність в даному суспільстві. В якості правової ідеології і правового світогляду правосвідомість є стрижнем правової культури суспільства. Рівень правосвідомості проявляється в інтерналізації права як вищої соціальної цінності. Останнім часом у суспільстві відбулися і тривають глибокі зміни, які тим чи іншим чином впливають на криміногенну обстановку. Особливо це стосується причин і умов злочинності неповнолітніх. Так, кожен 8—9 злочин в Україні вчинюється неповнолітніми. Біля 11% серед осіб, які беруть участь у скоєнні злочинів, — неповнолітні. Поширення злочинності серед них випереджає її загальне зростання, а кількість підлітків, що вчинили злочин повторно, за останні роки збільшилась більш як на 19%. Майже кожен другий злочин скоюється підлітками у групі; частіше з особливою жорстокістю і цинізмом . Відбувається процес «омолодження» злочинності, збільшення числа підлітків жіночої статі. Боротьба зі злочинністю неповнолітніх є необхідною ланкою у низці заходів з викорінення злочинності у цілому. Тому запобігання таким злочинам повинно посідати одне з головних місць у подоланні цього негативного явища.
Объём работы:
13
Выводы:Побудова правової держави, громадянського суспільства повинні стати стратегічною метою нашого соціуму. Практичні кроки для вирішення цього завдання загалом будуть сприяти викоріненню злочинності неповнолітніх зокрема. Першопричинами протиправної поведінки виступають не дефекти правосвідомості, а реальні життєві умови, які ці дефекти породжують, оскільки свідомість регулює поведінку людини, але й сама свідомість формується умовами життєдіяльності індивіда. Якщо виконання закону пов'язане з депривацією потреб, то особистість переступає межу закону, оскільки не закон визначає поведінку, а поведінка людей визначає закон. У центрі суспільної свідомості правової держави знаходиться не каральна функція права, не кримінально-правова галузь права, а основи громадянського правового регулювання. Кінцевою метою правової соціалізації неповнолітнього повинна стати його поведінка на основі правосолідарних установок , тобто звична правовиконавча поведінка як стійка особливість моральності. При цьому неповнолітній дотримуватиметься норм права не із страху покарання чи навіть із почуття солідарності з правом, а по нагальній моральній потребі здійснювати тільки правомірні дії - жити достойно. Багато процесів, які нині відбуваються у суспільстві і впливають на зростання злочинності, взагалі не досліджені. Потребують теоретичного і практичного розроблення причини і умови злочинності неповнолітніх, співвідношення біологічного і соціального у формуванні антисуспільної установки у свідомості неповнолітніх на основі подій і процесів, які реально відбуваються у нашій країні. Слід також систематизувати існуючі заходи впливу на неповнолітніх як тих, що вже вчинили злочин, для їх перевиховання, так і схильних до скоєння останніх. Неабияке значення у подоланні злочинності неповнолітніх має розроблення оптимальної структури державних органів і громадських формувань, які покликані боротися з вказаним негативним явищем. Нині багато з цих органів зазнали серйозних змін і скорочень, а названі формування взагалі перестали діяти.
Вариант:нет
Литература:1. Васильев В.Л. Юридическая психология. - СПб., 1997. - 656с. 2. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учебное пособие. - М., 1999. - 200с. 3. Еникеев М.И., Кочетков О.Л. Общая, социальная и юридическая психология. Краткий энциклопедический словарь. - М., 1997. - 448с. 4. Олійник Г. Біль і турбота держави// Газета Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України. - 2001. - №1. 5. Семаков Г.С. Криминология: Курс лекций. - К., 1999. -128с. 6. Веселуха В. Соціальний і правовий статус неповнолітніх і його вплив на віктимну поведінку // Право України. — 1999. — № 7. — С. 93—97.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)